NEDERLANDSE VOEDSEL- EN WARENAUTORITEIT

Geplaatst in: Algemeen nieuws 0

NVWA: AMBACHTELIJK IJS NIET ALTIJD VOLGENS HYGIËNE-EISEN GEMAAKT Uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is gebleken dat bij het bereiden van ambachtelijk ijs de hygiëne-eisen lang niet altijd in acht worden genomen. Bij 37 van de 218 onderzochte salons was sprake van overtredingen, waarvan bij 6 ernstige overtredingen. Bij 1 zelfs ziekmakende micro-organismen. De overtreders hebben een … Lees Meer

INFORMATIE RIJBEWIJS

INFORMATIE RIJBEWIJS Sinds 1 oktober is het papieren rijbewijs niet meer geldig in het verkeer als identiteitsbewijs. Iedereen die een voertuig bestuurt en nog in het bezit is van een papieren rijbewijs, riskeert een boete. Sinds 2006 worden er geen papieren rijbewijzen meer uitgegeven; alleen rijbewijzen op creditcardformaat. Rijbewijs online aanvragen De RDW werkt aan een proef, waarbij het rijbewijs … Lees Meer

PRAKTIJKTOETS KEURINGSPERIODICITEIT

Geplaatst in: Algemeen nieuws 0

PRAKTIJKTOETS KEURINGSPERIODICITEIT In een tijd waarin wet- en regelgeving steeds belangrijker wordt, kan deze regelgeving soms ook in ons voordeel werken. Binnen de wet- en regelgeving rond attractietoestellen, vastgelegd in de EN13814, is een keuringsmatrix opgenomen. Aan de hand hiervan kan afgelezen worden hoe vaak een attractie gekeurd zou moeten worden. Toen afgelopen jaar een benodigde praktijktoets mislukte op de … Lees Meer

P E R S B E R I C H T

Geplaatst in: Algemeen nieuws 0

Organisatie kermissen gebeurt vanaf 2017 niet meer door gemeente Het college heeft deze week besloten om de organisatie en exploitatie van de Bergse kermissen vanaf 2017 niet meer zelf te doen, maar dat aan een derde partij over te laten. Na een uitvoerige en nauwgezette aanbestedingsprocedure wordt de organisatie van de voor- en najaarskermis gegund aan V.O.F. Vale-Verwijk. Het gaat … Lees Meer

UNIFORME INFORMATIEKAART ZORGVERZEKERING

Geplaatst in: Algemeen nieuws 0

Om zorgverzekeringen beter met elkaar te kunnen vergelijken Zorgverzekeraars introduceren dit najaar een uniforme informatiekaart bij hun zorgverzekering. Dit moet het voor u als consument gemakkelijker maken om zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken. Deze kaart toont onder meer de belangrijkste polisvoorwaarden, informatie over vergoedingen en keuzevrijheid bij de meeste vormen van zorg. Doordat alle verzekeraars dezelfde rubrieken, dezelfde vormgeving en … Lees Meer

MILIEUZONES

Geplaatst in: Regelgeving 0

Convenant Milieuzone vrachtverkeer De landelijke stuurgroep milieuzones vrachtverkeer, waarin de landelijke overheid, gemeenten en het bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd,  heeft aangekondigd het convenant milieuzone vrachtverkeer te willen verlengen tot 31 december 2017. De inhoud van het convenant wordt niet gewijzigd. Dit betekent dat het huidige toegangsregime (minimaal Euro IV) ongewijzigd blijft tot en met 31 december 2017. Er zijn in Nederland … Lees Meer

SCHOOLVAKANTIES

Geplaatst in: Algemeen nieuws 0

Vakanties van het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Kerstvakantie 2016-2017 Heel Nederland: 24 december 2016 t/m 8 januari 2017 Voorjaarsvakantie 2017 Regio noord: 18 februari t/m 26 februari 2017 Regio midden en zuid: 25 februari t/m 5 maart 2017 Meivakantie 2017 (Bevrijdingsdag valt in 2017 buiten de vastgestelde week meivakantie. Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden) Heel … Lees Meer

MILJOENENNOTA 2017:

Geplaatst in: Algemeen nieuws 0

Nederland staat er een stuk beter voor Op dinsdag 20 september jl. las Koning Willem Alexander in de Ridderzaal te Den Haag de Troonrede voor en vernamen wij wat 2017 ons zal brengen op financieel en economisch gebied. De overheidsfinanciën zijn verbeterd en de economische groei zet naar verwachting door met 1,7 procent in 2017. Ook het consumentenvertrouwen neemt toe … Lees Meer

CODE 95 EN RITTENREGISTRATIE

Geplaatst in: Regelgeving 0

De laatste maanden hebben wij u regelmatig in het vakblad geïnformeerd over de Code 95. Toch is de ontheffing Code 95 nog niet voor iedereen duidelijk en daarom zetten wij e.e.a. nog even voor u op een rijtje. Regelmatig vraagt de BOVAK aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu of er nog wijzigingen zijn wat betreft de vrijstelling Code 95 … Lees Meer

NIEUWE VAKBEURS NOORD-NEDERLAND

Geplaatst in: Algemeen nieuws 0

Vakbeurs Artiest & Evenement is een nieuwe beurs voor artiesten en brancheorganisaties die op 23 en 24 november wordt georganiseerd in de TT Hal te Assen. De beurs wordt georganiseerd door HA-Events en is niet zozeer een concurrent van de AEB in Eindhoven, maar meer een collega beurs voor Noord Nederland.

1 2