BOVAK BELANGENBEHARTIGING

Beste collega’s, belanghebbenden & kermisliefhebbers,

Een serieuze kermisondernemer is lid van de kermisbond BOVAK. Wij komen al ruim 70 jaar, zichtbaar en onzichtbaar, op voor uw belangen. De eerste twee maanden van dit kermisseizoen hebben al meer dan 30 exploitanten zich (weer) aangesloten bij onze bond. Dankjewel voor jullie vertrouwen en steun!

Allen kermisondernemers die nadenken over wat hij of zij als signaal wil afgeven over ons kermisbedrijf en hoe ze hun eigen toekomst daarin zien. Zei stellen zichzelf de vraag: op wat voor manier wil ik vertegenwoordigd worden én wordt ik ook daadwerkelijk vertegenwoordigd? Wat mis ik hierin of wat vind ik hierin en laten dit ons ook weten, zodat daaraan gewerkt kan worden. Daar hoort ons inziens dus absoluut het lidmaatschap van een kermisbond bij!

Sinds eind februari zitten 7 betrokken en enthousiaste collega’s in het hoofdbestuur van de BOVAK.

Zij hebben allemaal de keuze gemaakt om zich op vele fronten in te zetten voor het algemeen belang. Tezamen met een goed werkend secretariaat, een informatief tweewekelijks vakblad (Dé Kermisgids) en een professionele website (www.bovak.nl) boordevol vakkennis.

Er is de afgelopen jaren ontzettend veel werk verzet. De Coronaperiode heeft velen nog bewuster gemaakt van de noodzaak en de dagelijkse inzet van de BOVAK (o.a. in samenwerking met de Overkoepelende Stuurgroep Kermis [OSK] en Ondernemend Nederland [ONL]). En dit is dan ook direct een belangrijke reden dat iedereen lid moet worden, zodat iedereen gehoord wordt en we nog beter met elkaar kunnen samenwerken. Dat maakt uiteindelijk onze gehele branche sterker en professioneler. Dus meld je aan! Want uitdagingen die op ons afkomen zijn enorm en dit kunnen we alleen met z’n allen het hoofd bieden.

De afgelopen maanden werd onze agenda bepaald door:

 • (oneigenlijk) gebruik ‘kermisautomaten’ in arcadehallen waardoor er zowel in de pers als in de politiek een vervelende discussie ontstaat omtrent gokverslaving onder jongeren versus zogenaamde ‘kermisautomaten’.
 • Ontwikkeling huisvesting (woon/werkvakken) voor kermisexploitanten (deelname in verschillende projectgroepen in o.a. Apeldoorn en Deventer).
 • Ontwikkeling concept handreiking organisatie gemeentelijke kermissen (samen met de VNG en enkele gemeenten) om te komen tot een advies over o.a. eenduidige vergunningaanvraag voor kermissen.
 • Overleg met ONL (Hans Biesheuvel) te Den Haag over o.a. de problematiek rondom de invloed van terroriserende groepen hangjongeren op onze bedrijfsvoering en strategiebepaling ten aanzien van het oprukkende stikstofbeleid (onderzoek [Aerius-berekening] invloed van kermis op Natura 2000-gebieden)
 • Lobby behoud salonwagenterrein t.b.v. kermisexploitanten & Rijdende School (zoals rondom de Pinksterkermis in Heenvliet [gem. Nissewaard])
 • Deelname aan harmonisatietraject kermisorganisatie & opstellen kermisbeleid in de fusiegemeente Land van Cuijk.
 • Deelname aan verschillende (periodieke) overleggen ter evaluatie en voorbereiding (beoordeling opstellingstekeningen) van (toonaangevende) gemeentelijke kermissen.
 • Initiëren van overleggen met verschillende gemeenten waarbij het kermisbedrijf als belanghebbende (stakeholder) aan tafel moet vanwege participatie in bijvoorbeeld herinrichting (vergroening / verstedelijking) van bestaande kermisterreinen.
 • Met de nieuwe Omgevingswet in aantocht dienen alle 345 gemeenten in Nederland bekend te zijn met het belang van de kermis en de vertegenwoordiging door de BOVAK als stakeholder in het participatietraject om te komen tot evenementenbeleid (kermisbeleid) en het opstellen van locatieprofielen (bijvoorbeeld de verplichte sluitingstijden op een evenemententerrein).
 • Overleg met BUMA STEMRA / SENA om mogelijk te komen tot een collectieve regeling (met extra korting via de BOVAK) voor het gebruik van muziek op onze kermissen.
 • Belangenbehartiging op Europees niveau binnen de ESU/UFE.

Enz. enz. enz.

Blijf dus geen ‘free rider’ maar word lid van de brancheorganisatie die u ook echt vertegenwoordig !!

Hartelijke groet,

BOVAK – Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers

Voorzitter