ONGEREGELDHEDEN

Beste collega’s, belanghebbenden & kermisliefhebbers,

Onze najaarskermissen waren afgelopen weken veelvuldig in het nieuws. Niet alleen bij de schrijvende pers maar ook op de landelijke televisiezenders en radiostations. Echter – helaas – over het algemeen niet positief vanwege verschillende avonden aan ongeregeldheden op en rondom verschillende kermisterreinen. Enkele weken geleden begon het in Heerlen op de openingsavond gevolgd door Amsterdam Osdorp, Rotterdam Schiehaven en Houten onder de rook van Utrecht.

Vooropgesteld dat de relschoppers het niet direct op de kermis gemunt hebben maar het blijkt in de avonduren wel een ideale plek ook samen te komen en te rellen. Het samenscholen van een grote luidruchtige groep tieners en jongeren kan dreigend overkomen zeker ook wanneer men zich al rennend over het kermisterrein verplaatst. Wanneer er dan ook nog (illegaal) vuurwerk wordt afgestoken tussen onze trouwe bezoekers dan spreekt men al snel van een grimmige sfeer. Afgelopen weken hebben ‘onze’ beveiligers op de eerdergenoemde kermisterreinen enkele avonden dergelijke groepjes gesommeerd het kermisterrein te verlaten. Buiten het kermisterrein zijn we afhankelijk van politie-inzet en die hebben afgelopen weken verschillende keren hardhandig moeten ingrijpen.

Veelal is het in deze stadsdelen al langer onrustig maar krijgt onacceptabele gedrag van deze doorgaans 14, 15 en 16-jarigen een ‘gezicht’ en een centrale plek, op het moment dat de kermis er neerstrijkt. Voor alle duidelijkheid; de kermis is nooit de oorzaak van de ongeregeldheden maar de exploitanten en onze trouwe bezoekers zijn wel zwaar de dupe! De omvang neemt ondertussen vormen aan van een groter maatschappelijk probleem en wanneer we niet oppassen en zorgen dat we ‘aan de bal blijven’ betalen wij daar de komende jaren de rekening van in de vorm van vervroegde sluitingstijden, ‘omhekken’ van kermisterreinen en nog meer inzet van kostbare beveiligers.

ROL VAN DE MEDIA
Waarom schort het bij deze leeftijdsgroep aan respect voor de veiligheidsdiensten. Politieagenten worden uitgescholden waar ze bij staan en uiteindelijk moeten charges en zelfs inzet van de ME orde op zaken stellen. Ondertussen blijven de tieners een ‘kat en muis‘ spel spelen met de ordehandhavers omdat ze weten dat ze voor dit ‘kattenkwaad in groepsverband’ op zo’n jeugdige leeftijd bijna niet te pakken zijn. Ook de media speelt een belangrijke rol in het ‘kopiëren’ van deze verachtelijk handelwijze.

Terwijl deze wijken of stadsdelen al veel langer geteisterd worden door dit intimiderende gedrag in groepsverband komt doorgaans de pers pas in actie wanneer de kwaadwillende jeugd zich verzameld rondom de plaatselijke kermis. Een verband tussen onze kermis en de ongeregeldheden is dan snel gelegd terwijl hier absoluut geen sprake van is. De sensatiebeluste pers – die zich overigens journalisten noemen – dwingen je middels hun vooringenomen vraagstelling in een bepaalde hoek waar ons kermisbedrijf negatief belicht wordt. Aandacht voor de trouwe bezoekers en onze collega exploitanten die de dupe zijn is er helaas nauwelijks.

SLUITING VAN DE KERMIS
Een bijna automatisch gevolg van aanhoudende ongeregeldheden – welke lijden tot veel politie-inzet – is de beperking van onze sluitingstijden door de plaatselijke burgemeester. Nergens in Nederland is ooit na dergelijke wanorde een winkelcentrum of bedrijvenpark, op last van de politie, gesloten maar voor onze ‘vergunningplichtige’ kermis is het de weg van de minste weerstand. Dan drukken we – net als tijdens de corona pandemie – gewoon weer op de STOP-KNOP en sluiten we de kermis. Probleem opgelost….

Overigens ging die vervroegde sluiting op de avond van de schermutselingen in Rotterdam en Houten wel in goed overleg tussen exploitanten (organisatie) en politie. Maar een kermis voor de resterende dagen (een complete week) iedere avond om 19:00 uur verplicht laten sluiten (zoals in Amsterdam-Osdorp) kennen wij in onze sector gelukkig maar heel zelden. Zo anders handelde daarentegen de burgemeester van Heerlen. Roel Wever besloot ook stevig in te grijpen. Uiteindelijk kwamen 14 politie auto’s op de openingsavond ter plaatse die tezamen met boa’s en beveiligers ervoor hebben gezorgd dat de rust wederkeerde en het als gevolg daarvan de overige avonden rustig bleef en er weer een perfecte kermissfeer hing.

Natuurlijk zorgden deze ongeregeldheden ook voor onrust bij onze collega exploitanten in Heerlen. Mede daarom kwam de burgemeester tijdens de kermislunch persoonlijk langs om uitleg te geven over de genomen maatregelen, de kermisexploitanten een hart onder de riem te steken en hen vooral te overtuigen dat er in alle afwegingen nooit sprake van is geweest om de kermis vroegtijdig te sluiten! Want een kleine groep raddraaiers mag nooit het kermisplezier bederven voor een groot deel van de bevolking!

Blijf allemaal gezond en graag tot over twee weken!

Hartelijke groet,
BOVAK – Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers
Voorzitter