RELSCHOPPERS, RADDRAAIERS & VANDALEN

Beste collega’s, belanghebbenden & kermisliefhebbers,

Tijdens en na de coronapandemie is overduidelijk gebleken dat de kermis onmisbaar is in onze samenleving. Kermisvieren zorgt voor plezier, ontspanning, ontmoeting en sociale cohesie in stad en dorp. Even uit de dagelijkse sleur stappen en genieten van de kakofonie aan kleuren, geuren, geluiden en lichtjes.

Helaas worden we momenteel landelijk op steeds meer plaatsen geconfronteerd met ontoelaatbaar en onacceptabel gedrag van een doorgaans kleine groep (buitenlandse) jongeren, zonder enig respect voor onze hulpdiensten. Relschoppers tussen de 13 en 18 jaar die het verpesten voor alle andere kermisvierders, het ondernemen door de kermisexploitanten onmogelijk maakt en de organisatie opzadelt met extreme en kostbare veiligheidseisen wat deelname aan alle attracties voor ons trouwe en enthousiaste kermispubliek steeds duurder maakt!

Bouwhekken rondom het terrein, centrale entree, toegangscontrole, bewaking & beveiligers, vervroegde sluitingstijden, verbod op alcohol, verbod op het plaatsen van een autoscooter; dit alles heeft helemaal niets met ‘kermisvieren’ te maken en moet onherroepelijk een halt worden toegeroepen. Het kan en mag niet zo zijn dat ons immaterieel erfgoed, het Nederlandse kermisbedrijf, tezamen met al die prachtige plaatselijke tradities, ten onder gaat aan het respectloze wangedrag van een stel raddraaiers, zonder enige vorm van nationale normen en waarden.

Het Nederlandse volksfeest kermis hoort sinds mensenheugenis thuis op de pleinen en straten in het centrum van stad of dorp. En niet achter hekken op een evenemententerrein buiten de plaats. Kermis is geen evenement! Het schrijnende resultaat daarvan zien we momenteel op het Haagse Malieveld. Binnen de hekken moeten een dozijn kostbare beveiligers de orde handhaven maar kunnen niets anders doen dan de onruststokers en vechtersbazen buiten de hekken plaatsen. Politie zien we helaas niet meer op het kermisterrein en dat weet deze jeugd ook.

Het kermisterrein kan op deze manier verworden tot een soort vrijstaat waar het ‘kat en muis’-spel met bewaking en kermisexploitanten een grimmig tijdverdrijf lijkt. De beelden daarvan gaan al rond op social media (TikTok) met als gevolg dat uiteindelijk ons trouwe publiek wegblijft. Hebben wij als ondernemers die, zoals in het Haagse geval, bijna een maand per jaar te gast zijn in de hofstad, geen recht op een veilige werk- en leefomgeving? Ik heb in een winkelcentrum (waar wij normaal onderdeel van uitmaken) nog nooit een groep retailers en/of horecabazen, met oranje hesjes aan, een straat zien ‘schoonvegen’ wanneer er zich ongeregeldheden voordoen.

Dit is overigens niet alleen het probleem van het volksfeest kermis, maar een groot maatschappelijk probleem mede vanwege onze veranderende samenleving. Dit probleem los je niet op door een kermis uit voorzorg te sluiten, steeds hogere eisen te stellen aan het verkrijgen van een vergunning, ondernemers brodeloos te stellen en onze goedwillende bezoekers te duperen! Dit vraagt om een hardere aanpak met gebiedsverboden en zwaardere straffen! De tijd van pamperen en het – uit angst voor represailles – niet durven benoemen van het werkelijke probleem, moet afgelopen zijn! Anders blijft er van onze bedrijfstak niets anders over dan ‘kindervertier’ en zijn we straks allemaal ‘nostalgisch vermaak’

BEZOEK KERMISSEN
In de afgelopen weken rondom Pasen bracht mijn ‘kermistour’ me onder andere naar de kermissen in Roosendaal (nostalgie), Breda (Breepark), Noord-Scharwoude, Sint-Pancras, Wormerveer, Enschede, Borculo, Deventer, Rolde, Oosterwolde, Wolvega, Diever & Marum. In de komende twee weken hoop ik u tijdens één van de vele Koningskermissen in o.a. Haarlem, Den Haag, Rotterdam en Hilversum te mogen ontmoeten en te spreken. Uiteraard wens ik alle kermisondernemers in de periode rondom Koningsdag gunstig voorjaarsweer en een positieve exploitatie!

Hartelijke groet,
BOVAK – Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers
Voorzitter