BOVAK BUITENSPEL GEZET

Beste collega’s, belanghebbenden & kermisliefhebbers,

Na zeven jaar voorzitterschap is mij deze situatie nog niet eerder overkomen; dat een College niet meer met de kermisbond in gesprek wil omdat de betreffende onderwerpen (evaluatiepunten uit voorgaande edities) aangaande de kermis in hun ogen zijn afgehandeld. Echter voor de gedupeerde exploitanten, onze collega’s, is het dossier nog absoluut niet gesloten! Ik was dan ook met stomheid geslagen dat, nota bene op College-niveau, was besloten niet meer met mij in gesprek te gaan.

Voor alle duidelijkheid zal ik man en paard benoemen. Tijdens de afgelopen editie van de Venrayse kermis hebben zich een tweetal situaties voorgedaan die absoluut goed geëvalueerd moesten worden, wat uiteraard ook heeft plaatsgevonden. Het betreft hier enerzijds het eigenhandig verplaatsen van een plein met kinderattracties naar een compleet nieuwe locatie zonder vooraf enige communicatie met de betrokken exploitanten (contractanten). Anderzijds de afhandeling van een incident met een hoge zweeftoren waarbij helaas enkele ‘kermisvierders’ letsel en schade hebben opgelopen.

MONDELINGE TOEZEGGINGEN HEBBEN GEEN ENKELE WAARDE
Allereerst de situatie met de verzameling kinderattracties die bij wijze van experiment, zonder communicatie vooraf, opeens rondom het gemeentehuis werden geplaatst. Buiten een waardeloze communicatie hebben de gedupeerde exploitanten vooraf bij hun pachtbepaling geen rekening kunnen houden met deze ingrijpende wijziging, bovendien hebben verschillende van hen zelfs een meerjarig contract waarbij locatie en pacht is vastgelegd. Het eenzijdig wijzigen van dergelijke voorwaarden getuigt van een arrogantie waarbij weer eens overduidelijk blijkt dat ieder vorm van respect voor onze ondernemers ver te zoeken is.

Één exploitant weigerde om op te bouwen op de hem aangewezen nieuwe plek. Dit getuigt van lef hebben en dwingt respect af. De marktmeester dacht hier anders over en dreigde zelfs met uitsluiting voor komende jaren wanneer de attractie niet opgebouwd zou worden. Deze precaire situatie resulteerde in een brief van een advocaat. Wederom was de gemeente verbouwereerd over deze handelswijze maar ging compleet voorbij aan hun eigen gemaakte fouten. Een goed gesprek met loco burgemeester Jan Janneskens bracht enigszins rust.

Ook ikzelf heb tijdens de rondgang, met de officiële opening, hetzelfde prettige gesprek met hem gehad. Helaas hebben zijn goed bedoelde woorden geen enkele waarde gehad want uiteindelijk is bij alle gedupeerde exploitanten één en dezelfde oplossing door de strot geduwd en was het geen voorstel maar ‘slikken of stikken’. Deze wethouder gaf in zijn rol als loco-burgemeester namelijk onomwonden toe dat wanneer de gemeente fouten had gemaakt hiervan de ondernemer onder geen beding de dupe mocht worden. “Want waar praten we per slot van rekening over; slechts enkele duizenden euro’s heeft op de Venrayse begroting, van vele miljoenen, geen nadelige invloed”. Waarbij de exploitant in kwestie duidelijk maakte dat “enkele duizenden euro’s” voor ons, na een zware corona periode, wel degelijk serieus geld is.
Hoe dan ook zou deze exploitant niet met een schuld Venray verlaten! Daarbij had de marktmeester al eerder een mondelinge toezegging aan de betreffende exploitant gedaan vanwege een tweetal slechte plaatsen op de Corona-kermis van 2021. Tot op de dag van vandaag is ook deze toezegging nooit verzilverd en helemaal niets mee gedaan. Wederom loze beloftes, een exploitant die voor de tweede maal financieel het schip ingaat, de gemeente die niet haar verantwoordelijkheid neemt én de personen in kwestie die dergelijke toezeggingen hebben gedaan zich in stilzwijgen hullen.

Wij als exploitanten staan weer eens met lege handen, kunnen nooit met een vuist op tafel slaan en houden uiteindelijk onze mond omdat we bang zijn een volgend jaar geen plek meer op de desbetreffende kermis te krijgen. Ambtenaren en overige betrokkenen houden elkaar uit de wind (of komen zelfs tijdens evaluatiegesprekken niet eens aan tafel) en uiteindelijk krijgt de gedupeerde exploitant gewoon nog een factuur gepresenteerd voor achterstallige pacht.

Gemeente Venray heeft met deze handelswijze laten zien onbetrouwbaar te zijn en aangezien ze betreffende dit precaire onderwerp niet meer met de kermisbond in gesprek willen ons geen andere keuze gelaten dan deze situatie op papier vast te leggen en het nu aan de advocaat van de gedupeerde exploitant over te laten. Voor mij persoonlijk een enorme smet op het jaarlijks schitterende Venrayse kermisfeest en de goeie contacten die we met alle betrokkenen onderhouden.

(over twee weken de afhandeling van het incident met de hoge zweeftoren)

ALV 2023
Tenslotte wil ik u nogmaals attenderen op onze 70e ALV (Algemene Leden Vergadering) welke deze week gehouden wordt op donderdag 23 februari vanaf 10:00 uur bij Van der Valk ‘De Cantharel’ te Ugchelen (Apeldoorn). Het bestuur wil u graag bijpraten over de stappen en beslissingen die we in de afgelopen Corona-periode hebben moeten nemen maar belangrijker nog, we willen graag onze ideeën en plannen voor de komende jaren met u delen; met de blik vooruit in een onvoorstelbare tijd! Ik reken op uw komst en betrokkenheid!

Hartelijke groet,
BOVAK – Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers
Voorzitter