De Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders BOVAK is al meer dan 70 jaar de belangenorganisatie voor kermisexploitanten in Nederland!  Heeft door de jaren heen een uitgebreid netwerk opgebouwd. Het voordeel voor u; u hoeft niet zelf alle contacten te hebben en te onderhouden met o.a. gemeenten, instanties en ministeries.

Volledig BOVAK-lidmaatschap

Het Volledige BOVAK lidmaatschap bied veel voordelen. De BOVAK heeft connecties met de nationale en internationale beleidsmakers en worden zodanig als gesprekspartner erkent. De BOVAK heeft een secretariaat waar u altijd terecht kunt met uw vragen. Ook buiten onze kantoortijden kunt u bij ons terecht met uw vragen. Onze voorzitter Atze J. Lubach, is bij vele kermissen aanwezig waar u hem kunt benaderen. In principe wordt iedere reizende kermisexploitant die zich aanmeld ingeschreven als volledig BOVAK-lid.

Ondersteunend lidmaatschap

Iedereen die niet volledig reist (maximaal 8 kermissen per jaar, exclusief winterstandplaats met oliebollen, zulks ter beoordeling van het bestuur), maar wel op de hoogte wil blijven en de BOVAK een warm hart toedraagt, kan ondersteunend lid worden. U dient wel als zefstandig bedrijf ingeschreven te staan bij de KvK. Ondersteunende leden ontvangen het vakblad Dé Kermisgids en kunnen voor een enkele vraag contact opnamen met het BOVAK secretariaat.

Jongeren lidmaatschap

Jongerenleden hebben dezelfde rechten als volledige BOVAK-leden (inclusief stemrecht), alleen betalen ze de helft van de contributie. Tot en met 24 jaar kan men in aanmerking komen voor dit lidmaatschap voor een maximale periode van 2 jaar. Daarna dienen jongerenleden minimaal 2 jaar volledig BOVAK-lid te blijven en hebben de morele verplichting tot het jaarlijks bijwonen van de Algemene Leden Vergadering. Vermelding als zelfstandig bedrijf (kermisexploitant) bij de KvK is noodzakelijk.

AOW-abonnement

Wanneer een lid jarenlang volledig BOVAK-lid is geweest en gestopt is met reizen, kan men vanaf de pensioengerechtigde leeftijd in aanmerking komen voor een AOW-abonnement  (zulks ter beoordeling van het bestuur). U krijgt hiervoor het het vakblad Dé Kermisgids, en een uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering.

Contributie vanaf 2024

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld voor één verenigingsjaar en loopt van 1 januari t/m 31 december. Begin november worden de nieuwe tarieven bekendgemaakt, welke jaarlijks geïndexeerd worden.

Volledig BOVAK-lid                                  € 530,00  (exclusief 21% btw € 111,30)

Ondersteunend lid                                   € 325,00  (exclusief 21% btw €   68,25)

Jongeren lid                                             € 265,00  (exclusief 21% btw €   55,65)

AOW-abonnement                                   €   75,00  (exclusief   9% btw €     6,75)

Een serieuze kermisondernemer is lid van kermisbond BOVAK, meld u nu aan en download hier het aanmeldingsformulier.

Wanneer u deze uitprint en invult kunt u het ondertekend formulier met de inschrijving van de Kamer van Koophandel opsturen naar:

BOVAK
Prins Willem Alexanderlaan 1425
7312 GB  APELDOORN
Of inscannen en mailen naar: kermis@bovak.nl