70e ALGEMENE LEDENVERGADERING
Beste collega’s, belanghebbenden & kermisliefhebbers,

De afgelopen twee weken – de periode tussen vrijdag 17 februari en donderdag 2 maart jl. – werden bij onze BOVAK voornamelijk beheerst door alle voorbereidingen rondom de 70ste Algemene Ledenvergadering. Op donderdag 23 februari jl. werd onder zeer gunstige weersomstandigheden en onder enigszins tegenvallende belangstelling (ca. 70 personen) het hoogste orgaan van onze vereniging – de ALV – gehouden. En ditmaal voor het eerst (mede) georganiseerd door onze nieuwe secretariaatsmedewerker Wim van Stiphout!

Na de vergadering in de ochtend en een voortreffelijk verzorgde lunch startte het middagprogramma met één spreekster, te weten Nora Booij, enerzijds als directeur van de Stichting Rijdende School over de nieuwe schooltrailer (gereed in 2024) mét zonnepanelen en anderzijds namens de nieuwe stichting (i.o.) Kermiserfgoed over de borgingsacties welke de komende jaren noodzakelijk zijn om onze vermelding op de nationale Inventaris van het predicaat Immaterieel Erfgoed voor de lange termijn te behouden.

Aansluitend leverden de onderwerpen ‘oriëntatie nieuwe bestuursvorm voor de BOVAK’ (met waardevolle bijdragen van Bernhard van Welzenes (directeur KSCC) en Kees van Baak (voorzitter Raad van Toezicht, Stichting Rijdende School) als ook het onderwerp ‘nut en noodzaak van samenwerken’ (o.a. binnen de Overkoepelende Stuurgroep Kermis / OSK) de nodige gesprekstof en discussie op. In het ochtendprogramma was onder meer de (her)verkiezing van maar liefst vijf zetels in het hoofdbestuur een prominent punt op de agenda.

(de presentatie over het Kermiserfgoed wordt in één van de komende uitgaven van uw vakblad gepubliceerd).

Collega bestuurslid Maykel de Voer kon na ‘één jaar’ (vanwege Corona is deze periode langer geworden) herkozen worden, Frank Gigengack trad af als bestuurslid en een drietal nieuwe kandidaten – te weten Dicky van Griensven jr., Ráchel van Meetelen en Freek Terpstra – presenteerden zich aan de leden, gasten en genodigden. Ook ikzelf had me als voorzitter weer verkiesbaar gesteld voor een bestuursperiode van 4 jaren. De kiescommissie, bestaande uit Sebastiaan Lamberink, Jonathan Werkman en Dannick Oppedijk van Veen, verzorgde de zorgvuldige telling van de stembriefjes en de uitslag werd uiteindelijk bekend gemaakt door Sebastiaan Lamberink. De volledige uitslag leest u elders in dit vakblad.

Vanaf deze plaats wil ik Maykel (tevens voor 4 jaar benoemd tot penningmeester), Dicky, Freek & Ráchel feliciteren met hun benoeming. Tevens werd er, middels een boeket bloemen, afscheid genomen van Frank Gigengack en bij deze wil ik hem nogmaals bedanken voor zijn inzet tijdens zijn bestuursperiode vanaf 2016 en spreek ik de hoop en het vertrouwen uit dat hij nog jaren betrokken blijft bij onze ‘club’ (o.a. in de Werkgroep Veiligheid samen met Kokkie Kroon en ondergetekende)!

Een ander bijzonder moment tijdens de afgelopen ALV was het moment van stilte, welke werd ingeleid door onze Aalmoezenier Bernhard van Welzenes. Direct na de jaarrede werd er door hem op oecumenische wijze stilgestaan bij het afscheid van vele dierbaren in de afgelopen 3 jaren dat we door omstandigheden geen ALV konden houden. Een indrukwekkende (lange) lijst van dierbaren werd in respectvolle stilte geprojecteerd als dierbare herinnering aan allen die wij moeten missen…

CARNAVAL
In deze weken brengt (& bracht) mijn ‘kermistour’ me onder andere naar de carnavalskermissen van Valkenswaard en Roermond (zondag 19 februari jl), voor mij de allereerste kermissen van dit nieuwe seizoen. Tevens een bezoek gebracht in het tweede weekend aan onze Hollandse collega’s tijdens de 57e Mattheus Kermis in de Tsjechische hoofdstad Praag (alweer de 27e editie met Nederlandse topattracties).

Ik hoop u tijdens één van de komende kermissen in o.a. Rotterdam, Amsterdam, Sneek en Lutjebroek (Kermisexpo) te mogen ontmoeten en te spreken. Bovendien wens ik alle kermisondernemers welke vanaf eind februari, zowel in Nederland als ook in het Tsjechische Praag, alweer ‘open’ staan gunstig weer en een positieve exploitatie!

Hartelijke groet,
BOVAK – Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers
Voorzitter