VOORWOORD

VAN A NAAR MKBETER

Beste collega’s, belanghebbenden & kermisliefhebbers,

Zo luidt de titel van het Verkiezingsmanifest 2023 van ‘ONL voor Ondernemers’ in Den Haag, de partij waarmee de BOVAK in de loop van de coronacrises is gaan samenwerken om veel dichter op de landelijke politiek, zowel regerende als ook oppositie partijen en het kabinet, te zitten. ‘ONL voor Ondernemers’ is dé ondernemersorganisatie van Nederland en heeft maar één (onafhankelijk) belang; de stem van de ondernemer te laten horen. Ook de stem van onze kermisondernemers!

Op woensdag 25 oktober jl. was uw BOVAK te gast tijdens de jubileumviering in ‘Nieuwspoort’ te Den Haag vanwege het 10-jarige bestaan van ‘ONL voor Ondernemers’. Eerder die dag kondigde ONL-boegbeeld Hans Biesheuvel in een artikel in de Telegraaf aan na 10 tropenjaren het stokje door te zullen geven aan zijn opvolger. Tijdens de jubileumviering werd de opvolger bekend gemaakt. Niemand minder dan VVD-coryfee Erik Ziengs mag het vele werk en de geplaveide paden van zijn voorganger voortzetten.

ERIK ZIENGS
Oud-Tweede Kamerlid Erik Ziengs volgt Hans Biesheuvel dus op als voorzitter van ondernemersvereniging ONL. „Een echte ondernemer die weet hoe het spel in Den Haag wordt gespeeld”, aldus de scheidend voorzitter. De 63-jarige Ziengs was van 17 juni 2010 tot 31 maart 2021 lid van de Tweede Kamer namens de VVD en komt uit een Drentse ondernemersfamilie. Als Kamerlid hield hij zich vooral bezig met het mkb, ondernemerschap en vermindering van de administratieve lastendruk. Dat laatste staat nu nog steeds hoog op de agenda van ONL.

‘Ondernemers aan het roer’, onder die kop kondigde de destijds gewezen voorzitter van MKB-Nederland in oktober 2013 in de Telegraaf de oprichting van een nieuwe ondernemersorganisatie aan. “We wilden de stem van ondernemers beter laten horen in politiek Den Haag”, aldus de 58-jarige Hans Biesheuvel die trots terugkijkt op wat hij samen met mede oprichter Mirjam Bink heeft bereikt. Ook zij doet een stapje opzij. Tijdens de jubileumviering waren de gesprekken met haar opvolgster nog niet afgerond.

LAAT ONDERNEMERS WEER ONDERNEMEN
Met de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november in aantocht en de start van het verkiezingsreces wat tegelijkertijd de start van de verkiezingscampagnes betekent voor maar liefst 26 deelnemende partijen (11 minder dan tijdens de Tweede Kamer verkiezingen in 2021) presenteerde ONL tijdens de jubileumviering haar ‘Verkiezingsmanifest 2023. Het eerste exemplaar werd symbolisch uitgereikt aan de nieuwe voorzitter Erik Ziengs. Speerpunten in dit manifest zijn:
• Minder regeldruk en betere financieringsmogelijkheden
• Aantrekkelijker werkgeverschap
• Samen verduurzamen met oog op de uitvoering
• Schroef digitale kennis en vaardigheden op
• Herzie fiscale regelgeving
• Innovatie als motor voor de transities

Met ruim 2.3 miljoen actieve ondernemingen in Nederland, die 70% van de werkgelegenheid bieden en waarvan er bijna 500.000 tot het mkb behoren, kun je stellen dat het aandeel van hardwerkende ondernemers in het midden- en kleinbedrijf aan onze economie aanzienlijk is. Die 500.000 bedrijven waren in 2022 gezamenlijk goed voor een omzet van 852 miljard euro, waarbij de toegevoegde waarde 259 miljard betrof.

“Kijkend naar die cijfers is het triest om te constateren dat er in de Haagse politiek met veel dedain en negativisme wordt gesproken over het bedrijfsleven. Terwijl het geld aantoonbaar moet worden verdiend door deze hardwerkende ondernemers voordat het aan verschillende plannen en ideeën kan worden uitgegeven” aldus Hans Biesheuvel in zijn voorwoord. ONL doet in dit manifest gerichte aanbevelingen op verschillende thema’s (zie opsomming hierboven).

Na het bestuderen en doornemen van de verschillende verkiezingsprogramma’s geeft de kersverse ONL-voorzitter Erik Ziengs tijdens de jubileumviering nog mee dat het momenteel de VVD, het CDA, BBB en JA21 zijn die (ruim) aandacht besteden in hun partijprogramma aan het mkb. Wellicht nog als kieswijzer voor 22 november a.s………

Hartelijke groet,
BOVAK – Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers
Voorzitter