POLITIEKE AARDVERSCHUIVING

Beste collega’s, belanghebbenden & kermisliefhebbers,

De Tweede Kamerverkiezingen op 22 november jl. waren vervroegde verkiezingen in ons land voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Vanwege de val van het kabinet-Rutte IV in juli eerder dit jaar, kwamen ze in de plaats van de regulier geplande Tweede Kamerverkiezingen in maart 2025. Naast de prognoses van verschillende exitpolls (direct na het sluiten van de stembussen) en de uitslagen van de individuele gemeenten (342 verdeeld over 20 kieskringen) stelt de Kiesraad op vrijdag 1 december a.s. om 10.00 uur de officiële uitslag vast in een openbare zitting in de Tweede Kamer.

De PVV (Partij voor de Vrijheid / Geert Wilders) is de verrassende grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen geworden.. Dit is echt ongekend en mag met recht historisch worden genoemd. Uit de laatste peilingen vooraf bleek al dat de partij inliep op de VVD, GroenLinks-PvdA en NSC (Nieuw Sociaal Contract / Pieter Omtzigt). Maar deze uitkomst (eerste exitpoll 35 zetels) had ook Geert Wilders niet verwacht. Volgens de laatste prognose, op basis van binnengekomen uitslagen, behaald de PVV zelfs 37 zetels.

Maar waar komen die ruim 2 miljoen PVV- kiezers vandaan? Een grote groep (15%) stemde in 2021 nog op de VVD, nu dus op de PVV. 12% stemde in 2021 niet en de grootste groep zijn mensen die bij de vorige verkiezingen al op de partij stemden. Bovendien is mijn verwachting dat ook de kersverse nummer 3 op de PVV-kandidatenlijst, ‘onze eigen’ Ráchel van Meetelen, veel exploitanten en belanghebbenden in de kermisbranche als stem naar zich heeft toegetrokken. De PVV werd niet voor niks de grootste in Apeldoorn! “Nederlander weer op één” luidde de titel van het PVV-verkiezingsprogramma en dit heeft blijkbaar ruim 2.000.000 mensen aangesproken om hun stem op deze partij uit te brengen.

Echter een kabinet over rechts is na de verkiezingsuitslag van afgelopen woensdag niet eenvoudig. Zeker nu de VVD, bij monde van partijleider Dilan Yesilgöz, vrijdagochtend jl. bekend heeft gemaakt niet mee te gaan regeren in een nieuw kabinet omwille van hun zetelverlies. De VVD zou wel eventueel een centrumrechts minderheidskabinet willen gedogen. Een strategische zet want op die manier hoeven zij zich op het politieke strijdtoneel niet te conformeren met hetgeen is vastgelegd in het toekomstige regeerakkoord. Na de verkiezingen lag een coalitie tussen PVV, VVD, NSC en BBB voor de hand maar deze staat hierdoor op losse schroeven. En daarmee heeft Pieter Omtzigt van NSC nu de sleutel in handen. Hoe dan ook, de verkenner (Eerste Kamerlid Gom van Strien (PVV) en toekomstig formateur kunnen aan de slag met een lastige puzzel….

Tenslotte – en eigenlijk had ik hiermee moeten beginnen – wil ik namens de BOVAK, haar bestuur en de leden, onze hartelijke felicitaties uitbrengen aan oud-BOVAK bestuurslid, Ráchel van Meetelen en haar partij, de PVV, met deze indrukwekkende overwinning en politieke aardverschuiving! Maar nu begint het pas: Ráchel voor het eerst in de banken van de Tweede Kamer en de PVV die haar verkiezingswinst moet gaan omzetten in een werkbare coalitie!

Hartelijke groet,

BOVAK – Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers

Voorzitter