Op grond van de arbeidsomstandighedenwet zijn alle bedrijven en instellingen verplicht een risicoinventarisatie en -evaluatie uit te (laten) voeren. Artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet
bepaalt dat elke organisatie een arbeidsomstandighedenbeleid moet voeren dat gebaseerd is op een
inventarisatie en evaluatie (RI&E) van alle risico’s die de arbeid voor de veiligheid en gezondheid van
de werknemers met zich meebrengt

Klik hier voor alle informatie en een RI&E inventarisatie te maken.