Een aantal categorieën motorrijtuigen heeft vrijstelling van belasting zware motorrijtuigen (bzm). Dit betekent dat u voor deze motorrijtuigen geen bzm betaalt. Hiervoor hoeft u dus geen vrijstelling aan te vragen.

De volgende categorieën motorrijtuigen hebben vrijstelling van bzm:

 • motorrijtuigen van het Ministerie van Defensie met een militair kenteken
 • motorrijtuigen van de politie, brandweer of een bedrijf met een eigen bedrijfsbrandweer
  Het motorrijtuig is uiterlijk herkenbaar als een politie- of brandweerauto. Het motorrijtuig heeft een blauw zwaai- of knipperlicht, een tweetonige hoorn en aan weerszijden van de auto een politielogo of brandweerembleem. Het motorrijtuig wordt alleen gebruikt voor het werk van de politie of brandweer door medewerkers van de politie of brandweer.
 • motorrijtuigen die behoren tot de bedrijfsvoorraad van een handelaar of herstelbedrijf
  De handelaar of het herstelbedrijf moet erkend zijn. De motorrijtuigen moeten een handelaarskenteken hebben en mogen niet gebruikt worden voor goederenvervoer voor het bedrijf.
 • motorrijtuigen die alleen worden gebruikt voor de aanleg en het onderhoud van wegen en die daar ook voor zijn ingericht
  Motorrijtuigen voor het vervoer van bouwmaterialen hebben geen vrijstelling.
 • motorrijtuigen van kermis- of circusexploitanten die zij alleen gebruiken voor het vervoer van kermis- of circusbenodigdheden

Vrijstelling na schriftelijk verzoek

Voor een motorrijtuig dat u maar over een kleine afstand op de snelweg gebruikt, kunt u op verzoek vrijstelling van bzm krijgen. Dit is bijvoorbeeld een motorrijtuig voor vervoer op (lucht)haventerreinen of tussen bedrijventerreinen die dicht bij elkaar liggen. Het vervoer van goederen mag dan niet uw hoofdactiviteit zijn.

Let op!

De voorwaarden voor de vrijstelling van bzm zijn niet in alle verdragslanden hetzelfde. Dit betekent dat u niet automatisch vrijstelling van bzm hebt in andere verdragslanden, als u dat wel hebt gekregen in Nederland.

Vrijstelling motorrijtuigenbelasting

Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u vrijstelling van motorrijtuigenbelasting krijgen. Lees bij Overzicht vrijstellingen motorrijtuigenbelasting aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Bijzonder tarief motorrijtuigenbelasting

Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u gebruikmaken van het bijzonder tarief motorrijtuigenbelasting. U betaalt dan geen of minder motorrijtuigenbelasting. Lees bij Bijzonder tarief motorrijtuigenbelasting aan welke voorwaarden u moet voldoen.