NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN

Beste collega’s, belanghebbenden & kermisliefebbers,
Wanneer u dit eerste vakblad van 2023 digitaal opent of in de gedrukte versie bij u op de deurmat valt is de eerste week in het nieuwe jaar alweer een feit. In de vroege ochtend van vrijdag 6 januari schrijf ik mijn voorwoord – vanuit onze caravan in het Volkspark – in de wetenschap dat velen van u vanaf de buitenlandse winterevenementen onderweg zijn naar huis, de meeste oliebollenkramen weer thuis op het erf staan of het einde in zicht is met slechts nog het laatste weekend van de kerstvakante te gaan. Dit geldt ook voor ons zelf met de laatste loodjes van het Kerstcircus Enschede voor de boeg.
Uit naam van alle direct betrokkenen bij uw kermisbond BOVAK wil ik u allereerst een in alle opzichten fantastsch 2023 wensen! En na het uiterst succesvolle afgelopen jaar zou je toch niets liever willen dan dat we dit in 2023 kunnen prolongeren. Persoonlijk wens ik u, mede namens mijn man, alle goeds voor het nieuwe jaar waarbij een goede gezondheid voor u en uw dierbaren absoluut voorop staat.
Nog enkele dagen en de meeste winterevenementen zijn ten einde, kermisfamilies komen – vele vanuit het buitenland – thuis met hun atractes en oliebollenkramen, welke na een grondige schoonmaak vaak voor meerdere maanden in de stalling verdwijnen. We duiken massaal in het verpachtngseizoen (wat er bij vele de afgelopen maanden een beetje mondjesmaat tussendoor moest gebeuren). Nu de laatste jaren ons ‘kermisseizoen’ niet in de loop van oktober eindigt maar met het groeiende aantal winterevenementen en het bijna zeven dagen per week openstaan van ruim 1.500 oliebollenkramen minimaal tot de eerste week van het nieuwe jaar doorloopt, groeit bij velen ook de vraag (of wens) of het ‘verpachtngseizoen’ niet ook pas vanaf 1 januari kan starten zodat iedereen daar volop serieus aandacht aan kan besteden. Met andere woorden onze bedrijfstak kent eigenlijk geen moment van rust meer.
Op de namiddag van een druilerige Oudejaarsdag, zaterdag 31 december jl., sloten alle gebakkramen hun klep. De meeste defnitef na enkele intensieve maanden oliebollenbakken en sloten daarmee een hele positeve oliebollenperiode af. Na zondag 8 januari jl. viel voor alle winterevenementen en kerstcircussen ook het doek voor het seizoen 2022-2023. Al met al kunnen we zowel natonaal als internatonaal terugkijken op een zeer succesvolle exploitateperiode zonder noemenswaardige incidenten. Alleen het regenachtge onbestendige weer speelde de buitenevenementen af en toe parten. Momenteel rollen de laatste transporten Nederland weer binnen, kan de grote schoonmaak beginnen evenals het jaarlijkse onderhoud. Tijd voor alle verpachtngen, genieten van wat vrije tjd of een welverdiende vakante………
ALV 2023
Tenslote wil ik graag alvast van de gelegenheid gebruik maken om alle BOVAK-leden uit te nodigen voor onze jaarlijkse ALV (Algemene Leden Vergadering) welke gehouden zal worden op donderdag
23 februari aanstaande vanaf 10:00 uur bij Van der Valk ‘De Cantharel’ te Ugchelen (Apeldoorn). Het bestuur wil u graag bijpraten over de stappen en beslissingen die we in de afgelopen Corona-periode hebben moeten nemen maar belangrijker nog, we willen graag onze plannen voor de komende jaren met u delen. Ik reken op uw komst en betrokkenheid!
Hartelijke groet,
BOVAK – Natonale Bond van Kermisbedrijfouders
Atze J. Lubach-Koers Voorziter