Een exploitant van attracties is er voor verantwoordelijk dat zijn toestellen veilig zijn. Hij is onder meer verplicht om zijn attracties periodiek te laten keuren door een aangewezen keuringsinstelling (AKI). Certificering is in Nederland de basis voor veilige toestellen. Hiermee wordt gegarandeerd dat elke kermisattractie periodiek gekeurd wordt en de technische staat beoordeeld wordt. Onze inspecteurs controleren of attracties op de kermis en in attractieparken zijn goedgekeurd door een AKI. Wanneer we een toestel aantreffen at niet voldoet aan de certificeringseisen wordt dit toestel direct buiten gebruik gesteld door ons. Hetzelfde geld voor toestellen waarbij de technische staat de veiligheid van gebruikers negatief beïnvloed.

Meer info:

Belangrijkste eisen exploitanten | Attractietoestellen

Rol NVWA en andere organisaties bij attractietoestellen

In 2022 hebben onze inspecteurs 44 toestellen geïnspecteerd in het project mobiele toestellen, daarbij is als eerste gekeken naar certificering en certificeringskenmerken (73% voldoet). De meeste afwijkingen hebben administratieve redenen. Maar onze inspecteurs hebben ook enkele toestellen aantroffen die niet voldeden aan de certificeringseisen. Deze toestellen zijn door ons gesloten. We hebben één afgekeurd toestel aangetroffen. Ook deze is gesloten door ons.

Vervolgens is er ook gekeken naar technische staat van het toestel (84% voldoet). Bij de 16% van de toestellen die niet voldoen gaat het voornamelijk om kleine gebreken. Zo is het voorgekomen dat er een onjuiste kabel is gebruikt voor verlichting, dat een touw slijtsporen had of dat er geen typegegevens aanwezig waren op het toestel. In geen van de gevallen levert dit een acuut gevaar op.

Een speerpunt in 2022 was de elektrische veiligheid van toestellen. In totaal zijn 32 toestellen hierop beoordeeld. Hiervan voldeed 91% aan de eisen. Dat wil zeggen dat bij 3 toestellen afwijkingen zijn gezien. Dit waren bijvoorbeeld lampen die met onjuiste middelen zijn geïnstalleerd of er was een stukje van de lamphouder afgebroken. Ook hier was geen acuut gevaar aan de orde.

In Nederland komen incidenten voor. Deze worden door ons als melding behandeld. Hiervan hebben we er in 2022 10 ontvangen. Daarbij is 2 maal een toestel direct buiten gebruik gesteld. Andere meldingen zijn onderzocht en hebben geleid tot interventies variërend van waarschuwingen tot boetes.

Meldingen variëren van niet correct gesloten veiligheidsbeugels tot gestopte attracties. Gebruikers kunnen dan het gevoel krijgen dat ze in gevaar zijn. Maar gevaarlijke situaties zijn voorkomen omdat de veiligheidssystemen tijdig werden aangesproken en het personeel (de operators) hun werk goed deden.

Ook menselijk gedrag heeft invloed op veiligheid. Een aantal meldingen ging bijvoorbeeld over gevaarlijke situaties die zijn veroorzaakt door het gedrag van bezoekers. Veiligheidssystemen en het aanwezige personeel hebben gelukkig erger weten te voorkomen. In 2022 hebben we ook een melding gekregen over een attractie die een boom raakte. Zweefmolen Venray stond te dicht bij bomen. Deze attractie voldeed aan alle eisen (certificering en technische staat), maar was niet op de juiste wijze opgesteld.