DE BLIK VOORUIT IN EEN ONVOORSTELBARE TIJD

Beste collega’s, belanghebbenden & kermisliefhebbers,

Over enkele weken, vlak na carnaval, hebben we voor het eerst in drie jaar weer een Algemene Leden Vergadering. Donderdag 23 februari aanstaande is het auditorium de Hoge Veluwe van Van der Valk te Ugchelen weer het kloppend hart van de Nederlandse kermisbranche. Het is zelfs een jubileum editie, de 70e, die eigenlijk vorig jaar had moeten plaatsvinden.

Doorgaans komt op zo’n jaarvergadering alles samen: we kijken terug op het jaar wat achter ons ligt, zowel secretariële als financieel. We staan stil bij onze dierbaren, waarvan we afscheid hebben moeten nemen. We houden verkiezingen voor nieuwe bestuursleden die ons voor een periode van vier jaar gaan vertegenwoordigen. We laten ons de gezamenlijke lunch goed smaken wat natuurlijk ook ruimte geeft voor goeie gesprekken en tijdens het middagprogramma luisteren we naar sprekers met uiteenlopende onderwerpen. We gaan met elkaar in discussie, soms op het scherpst van de snede. Er is altijd ruimte voor eigen inbreng en doorgaans duurt de agenda langer dan de beschikbare tijd.

Vorig jaar was een vergadering in februari nog niet mogelijk vanwege de laatste stuiptrekkingen van de coronapandemie. Uiteindelijk hadden we een datum gepland op de ochtend van 4 mei in de poffertjeskraam op de kermis te Rotterdam. Dit ondanks de wetenschap dat de BOVAK op dat moment geen secretariaat meer had; Daniëlle had sinds december 2021 een andere baan en Ellen had haar werkzaamheden helaas al moeten beëindigen vanwege een levensbedreigende ziekte.

Nog geen twee weken voor die 4e mei komt onze Ellen te overlijden en op 30 april 2022 hebben we definitief afscheid van haar moeten nemen. Afscheid van een werkneemster, jarenlange collega en ook een vriendin. Voor haar directie collega’s op kantoor zoals Jean Ottevanger, Daniëlle Ruiter, maar ook voor mij en mijn voorgangster Nicole Vermolen een zeer verdrietige en aangrijpende gebeurtenis. Niet in de laatste plaats omdat we Ellen en haar gezin in de periode vanaf september 2021 zo regelmatig als mogelijk spraken, bezochten en meeleefden in het proces van afscheid nemen en telkens weer te moeten inleveren op haar kwaliteit van leven.

Er zat helaas niks anders op dan onze geplande ALV – slechts vier dagen later – te annuleren. We hebben nog geprobeerd een nieuwe datum te plannen in het najaar maar omdat ons kermisseizoen tegenwoordig naadloos overloopt in alle winterevenementen én de arbeidsintensieve oliebollentijd, zijn we hier uiteindelijk niet in geslaagd. Mede ook omdat we ons realiseerden dat we hoe dan ook begin 2023 weer een ALV moesten organiseren. En dat is de reden dat onze vereniging het nu al drie twee jaar heeft moeten stellen zonder de jaarlijkse traditionele samenkomst van vele leden en het bestuur.

2022 werd secretarieel gezien voor ons een jaar van overleven. Sinds corona was thuiswerken al de ‘standaard’ geworden maar zonder secretariële medewerkers bleek het kantoor helemaal overbodig. Met hulp van Jean, Danielle, Frank Veldkamp en mijn man Dennis hebben we het gehele BOVAK kantoor opgeruimd waaronder natuurlijk ook de voormalige werkplek van onze Ellen. Uiteindelijk hebben we de twee kantoorunits afgestoten maar natuurlijk de archiefunit met een werkplek behouden, zodat ons postadres inclusief alle bijbehorende faciliteiten zoals een vaste telefoonlijn en internet kon blijven bestaan. Bovendien leverde het een flinke besparing op in de huurkosten.

Door de ontstane situatie is 2022 voor de BOVAK niet het jaar geworden dat we ideaal bereikbaar waren. Natuurlijk altijd wel per e-mail en WhatsApp, maar de vaste telefoonlijn stond doorgeschakeld naar de voorzitter is en dat was, zeker tijdens de intensieve maanden van ons kermisseizoen, absoluut niet ideaal. Gelukkig waren ook de bestuursleden bereikbaar zodat we deze leemte grotendeels konden opvangen.

Vanaf medio november zijn we gelukkig weer helemaal op ‘oorlogssterkte’. Wim van Stiphout is 4 werkdagen per week telefonisch bereikbaar en bovendien ontzettend gedreven en leergierig waardoor hij zich in slechts enkele maanden tijd al veel lopende secretariële zaken eigen heeft gemaakt. Zelfs de website is alweer grotendeels up to date. Tevens wil ik van de mogelijkheid gebruik maken om onze oud-medewerksters, Jean Ottenvanger en Daniëlle Ruiter, te bedanken voor hun nooit aflatende steun en hulp, zowel in de periode toen ik er noodgedwongen alleen voor stond als ook in het begeleiden en ‘inwerken’ van onze nieuwe secretarieel medewerker. Hierbij mag ik ook zeker Mieke Vonk van Het Buro niet vergeten te vermelden.

ALV 2023
Tenslotte wil ik nogmaals graag van de gelegenheid gebruik maken om alle BOVAK-leden uit te nodigen voor onze jaarlijkse ALV (Algemene Leden Vergadering) welke dus gehouden zal worden op donderdag 23 februari aanstaande vanaf 10:00 uur bij Van der Valk ‘De Cantharel’ te Ugchelen (Apeldoorn). Het bestuur wil u graag bijpraten over de stappen en beslissingen die we in de afgelopen Corona-periode hebben moeten nemen maar belangrijker nog, we willen graag onze ideeën en plannen voor de komende jaren met u delen; met de blik vooruit in een onvoorstelbare tijd! Ik reken op uw komst en betrokkenheid!

Hartelijke groet,
BOVAK – Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers
Voorzitter