BOVAK lidmaatschap

Om ten volle te kunnen profiteren van alle voordelen die een BOVAK-lidmaatschap met zich meebrengt, raden wij u aan om volledig BOVAK-lid te worden. U kunt dit doen door het aanmeldingsformulier BOVAK-lidmaatschap in te vullen.

 • BOVAK hecht aan korte communicatielijnen en goede dossiervorming.
 • Bij de BOVAK zijn de leden het hoogste orgaan.
 • BOVAK maakt gebruik van de nieuwste ontwikkelingen teneinde haar netwerk nog verder te kunnen blijven uitbreiden.
 • BOVAK heeft goede connecties met de nationale- en internationale beleidsmakers.
 • BOVAK maakt veel werk van een goede informatievoorziening aan haar leden, branche-betrokkenen etc. middels onder meer haar kermisvakblad de Kermisgids, de Reisgids, Routeplanner, Nieuwsbrieven, Facebook etc. Ook maakt de BOVAK zich sterk voor goed vakonderwijs aan de reizende beroepsbevolking; zoals kermisbedrijfhouders, circusondernemers en binnenschippers.
 • De BOVAK blijft zich inzetten voor een centraal georganiseerd en goed gecoördineerd branche-overleg tussen bestuursleden van kermisbranche-organisaties, circusondernemingen, Kermis- en Circuspastoraat, Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed etc.
 • De BOVAK heeft een secretariaat waar u altijd terecht kunt met uw vragen. Ook buiten de kantoortijden zijn de bestuursleden en met name de voorzitter, dhr. Atze J. Lubach-Koers bereikbaar voor vragen en/of problemen.
 • De BOVAK is een open, transparante en Koninklijk goedgekeurde kermisbranche-organisatie.
 • De BOVAK Ledenpas, gratis voor jeugd leden  en volledig lidmaatschap.
 • De BOVAK heeft er mede voor gezorgd kermisexploitanten dat de voordelen die u heeft blijven bestaan, zoals:
 • het kwart tarief motorrijtuigenbelasting
 • vrijstelling eurovignet
 • verlaagde BTW tarief
 • geen tachograaf verplichting
 • milieuzones
 • tolheffing Duitsland (maut) en België (Via Pas)
 • vrijstelling code 95

Wordt BOVAK-lid en help ons zodat wij u kunnen helpen en meld u aan door hier het aanmeldingsformulier te downloaden.

Wanneer u deze uitprint en invult kunt u het formulier met de andere benodigde bescheiden zoals een kopie van de Kamer van Koophandel opsturen naar:

BOVAK
Prins Willem Alexanderlaan 1425
7312 GB  APELDOORN
Of in te scannen en te sturen naar: kermis@bovak.nl
BOVAK draaimolen

U kunt dit formulieren ook gebruiken om wijzigingen door te geven.
Mocht u meer informatie wensen dan vernemen wij dit graag!