BETALEN VOOR MUZIEK OP DE KERMIS

Beste collega’s, belanghebbenden & kermisliefhebbers,

Gids 15-16 is het tweede vakblad deze zomerperiode welke eens per vier weken op deurmat valt. Echter ontvangen we momenteel nog steeds klachten en opmerkingen over de slechte bezorgservice van PostNL. De gedrukte versie komt soms wel 7 tot 10 dagen later dan gewoonlijk, waarvoor ons excuses. Uiteraard komt de digitale versie wel op de afgesproken dag online.

Ons kermisseizoen 2023 draait op volle toeren. De afgelopen vier weken kenmerken zich met name door de omvangrijke en arbeidsintensieve kermissen van Uden, Vlissingen en Tilburg. Hadden we vorig jaar in deze periode nog te maken met verschillende hittedagen, waarbij het kwik de 40 graden naderde, dit jaar kenmerkte zich met name door de vele regenbuien. Vooral de Mega Kermis Uden heeft op verschillende avonden (met name tijdens de beide belangrijke weekenden) te maken gehad met veelvuldig hemelwater en overmatige neerslag. Ook tijdens de Tilburgse Kermis is de complete donderdag verregend en viel de slotavond helemaal in het water waarbij zelfs de ‘begrafenisstoet’ en het afsluitende vuurwerk werden afgelast. Hoewel we aanvankelijk blij waren met de koelere temperaturen is de vele regen helaas van grote invloed geweest op de behaalde bedrijfsresultaten in de afgelopen periode.

BUMA/STEMRA & SENA

Kermis en muziek horen onlosmakelijk bij elkaar. Zonder muziek heet het tegenwoordig al snel ‘prikkelarm’ maar gaat dit zeker ook ten koste van de algehele sfeer en beleving. Kermisattracties die muziek ten gehore brengen of videoclips vertonen, hebben te maken met een aantal wet- en regelgevingen. Bij wet worden namelijk de rechten van artiesten en producenten beschermd. Dat betekent dat voor het ten gehore brengen van muziek en het vertonen van videoclips een afdracht betaald moet worden en je daarvoor per jaar van de verschillende betrokken instanties een licentie ontvangt.

Draai je als exploitant bijvoorbeeld muziek op je attractie, dan ben je een afdracht verschuldigd aan de auteurs van muziek (Buma/Stemra) en aan de artiesten en producenten van muziek (Sena).

Worden er op de attractie ook videoclips vertoond, dan is de kermisondernemer een afdracht verschuldigd aan Videma. Deze partij behartigt, op grond van de Auteurswet, de belangen van rechthebbenden van beeldmateriaal. Ben je niet aangesloten bij bovengenoemde organisaties, maar draai je wel muziek of vertoon je tv-beelden, dan loop je het risico op een boete bij controle. Zelfs het sluiten van de bewuste attractie of de complete kermis (intrekken vergunning) behoord tot de sanctiemogelijkheden.

Buma/Stemra is een Nederlandse collectieve beheersorganisatie die in Nederland de belangen behartigt voor componistentekstdichters en muziekuitgevers op het gebied van muziekauteursrecht. Buma/Stemra is de werkorganisatie van de Vereniging Buma (Bureau voor Muziek-Auteursrechten) en de Stichting Stemra (Stichting tot Exploitatie van Mechanische Reproduktierechten voor Auteurs). Buma heeft sinds zijn oprichting een wettelijk monopolie op het incasseren van vergoedingen voor de openbaarmaking van muziekwerken. Stemra heeft dat monopolie niet, maar is in Nederland wel de enige organisatie die zich bezighoudt met het incasseren van de mechanische rechten voor de reproductie van composities op beeld- en geluidsdragers.

De Sena, oftewel de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten, is een Nederlandse collectieve beheersorganisatie die op aanwijzing van het ministerie van Justitie, en met uitsluiting van ieder ander, belast is met de uitvoering van artikel 7 van de Wet op de Naburige Rechten. In de praktijk betekent dit dat Sena vergoedingen incasseert bij gebruikers van opgenomen muziek, zoals kermisondernemers die, op welke manier dan ook, opgenomen muziek openbaarmaken (dat wil zeggen in ‘de openbare ruimte’ of in het openbaar ‘ten gehore brengen’).

Sinds de controle door inspecteurs van BUMA/STEMRA & SENA tijdens de Tilburgse Kermis van 2022 is de BOVAK, op verzoek van verschillende terecht en onterecht aangeslagen exploitanten, in gesprek met vertegenwoordigers van beide organisaties om uiteindelijk te komen tot mogelijk een collectieve regeling. In de tussentijd zijn, op ons nadrukkelijke verzoek, alle vorderingen (incassotrajecten) stop gezet ten einde in de loop van 2023 – met uiteraard afstemming tijdens onze ALV op 29 februari 2024 – te komen tot een collectieve regeling.

Hierbij willen wij onder andere dat er nadrukkelijk rekening wordt gehouden met onze sterk seizoensgebonden bedrijfsactiviteiten, dat de berekening aan de hand van de vierkante meters van de attracties wordt losgelaten (autoscooters en achtbanen krijgen nu de hoogste rekening) en dat er een significante korting kan worden verkregen wanneer de jaarlijkse verplichte afdracht via de contributiefactuur van uw branchevereniging verloopt. Natuurlijk dienen zich ook vraagstukken aan waarop een antwoord niet direct eenduidig gegeven kan worden. Bijvoorbeeld de stelling dat we als individuele exploitanten allemaal profiteren van de muziek op een kermis (ook al hebben we zelf geen geluidsinstallatie) of de stelling hoe om te gaan met de huidige wettelijke administratieve verplichting die iedere kermisondernemer momenteel heeft om jaarlijks zelfstandig, aan de hand van zijn gehele attractiebestand (met muziek), verschillende licenties aan te vragen.

De verschillende periodieke besprekingen met beide instanties verlopen constructief en uiteraard zullen we onze achterban via het vakblad blijven informeren over het verloop. Wordt vervolgd…..

Het volgende vakblad Dé Kermisgids verschijnt weer over vier weken, dus spreek ik u graag weer halverwege de maand september. Allen veel succes gewenst in komende zomerperiode met onder andere de grote toonaangevende kermissen van Venray, Eindhoven, Hoorn, Oss, Den Bosch en Alkmaar.

Hartelijke groet,

BOVAK – Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers

Voorzitter