KERMIS ZWOLLE MOET TERUG NAAR BINNENSTAD

Beste collega’s, belanghebbenden & kermisliefhebbers,

Allemachtig! Wat is er de afgelopen weken veel aan de hand in kermisland. De gemeente Breda die het eind augustus niet voor elkaar krijgt om de vergunning voor de jaarlijkse kermis in Ginneken (begin september) tijdig gereed te hebben waardoor ruim 20 collega’s met hun attracties, gezinnen en personeel brodeloos langs de kant van de weg staan. Het levert veel onzekerheid op onder de exploitanten voor wat betreft de overige kermissen die deze gemeente nog tot een goed einde moet gaan brengen…..

De gemeente Edam-Volendam heeft zich veel frustratie op de hals gehaald zowel onder de eigen bevolking als ook onder de kermisexploitanten. Enerzijds vanwege het vergunnen van “een tweede feesttent” wat in de praktijk een compleet festivalterrein blijkt te zijn met concurrerende zaken (food) waar de betreffende exploitanten vooraf bij de verpachting van de kermis in het geheel geen rekening mee hebben kunnen houden. De bevolking roert zich op social media en in de pers over het kapot maken van de eeuwenoude Volendamse kermistraditie waarbij nu lijkt dat het feest op De Dijk de nek is omgedraaid en daardoor de bezoekersstroom naar de kermis is verdwenen.

Nu de ‘massa langs de kassa’ is weggevallen staan de door de gemeente verplicht gestelde ritprijzen voor kinderzaken en het groot vermaak zwaar ter discussie. € 1,50 per kind voor de draaimolen of de buggy (etc.) is absoluut niet meer van deze tijd. In de aankomende evaluatie zullen de kermisbonden dan ook zeker inzetten op verhoging van de entreeprijzen en de gemeente duiden op de rechtsongelijkheid met alle andere sectoren binnen het kermisbedrijf en ook de plaatselijke horeca die geen enkele ‘beperking’ krijgen opgelegd.

ZWOLLE IS HELAAS WEER HET BEWIJS DAT KERMIS IN DE BINNENSTAD HOORT
En dan hebben we Zwolle! De jaarlijkse kermis welke half augustus definitief was verbannen uit de binnenstad. Het werd helaas een fiasco in Park de Wezenlanden en het is voor de kermis exploitanten overduidelijk: de traditionele Zwolse Zomerkermis hoort in de binnenstad! Wat tijdens de corona pandemie, met een sterk verminderd evenementenaanbod, een goed alternatief bleek heeft in een normale situatie gezorgd voor teleurstelling en frustratie zowel onder het publiek als ook onder de vaste schare kermisondernemers.

De grasmat in het park was vanwege de hitte veranderd in een dorre steppe. Vanwege diezelfde hitte liet het publiek het overdag massaal afweten. En het trouwe kermispubliek wat ‘s avonds na acht uur wel kwam kermisvieren moest na 23:00 uur het terrein alweer verlaten vanwege het verplichte vroege sluitingsuur (evenementenbeleid). Bovendien missen de kinderattracties en de food (o.a. de oliebollen-en de snoepkraam) de passanten zoals het winkelend publiek en het familiepubliek.

En de exploitanten van het grootvermaak en de spectaculaire attracties laten nadien al doorschemeren dat zij mogelijk op zoek gaan naar een vervangende kermis voor volgend jaar en dat zou absoluut de doodsteek zijn. Helaas heeft de Zwolse kermis ook de afgelopen jaren al last van afzeggingen door groot vermaak en spectaculaire attracties zoals de achtbaan en de zweeftoren. En deze afweging maken kermisondernemers doorgaans niet uit weelde….

Ook het Zwolse kermispubliek laat via verschillende social media kanalen overduidelijk hun ongenoegen blijken over de gedwongen verhuizing van de kermis. Als kermisbond BOVAK spreken we zelfs van ‘verbannen’ door het gemeente bestuur waarbij hun keuze gebaseerd is op een intern onderzoek door een student waarbij de uitslag als het ware al vooraf bekend was. Met andere woorden “wij van WC-eend, adviseren WC-eend”.

De koppeling van het populaire Straatfestival met de kermis leverde in het verleden een financiële bijdrage op vanuit de kermispacht naar het festival. De kermis mist nu overduidelijk de koppeling met deze belangrijke feestdag in de Zwolse binnenstad en daarmee de organisatie van het Straatfestival de financiële bijdrage.

Bovendien mag je van een gemeentebestuur verwachten wanneer het haar eigen Zomerkermis verplaatst naar een nieuwe locatie buiten het centrum, dat het een marketingbudget vrijmaakt voor haar organisatie om qua promotie, bewegwijzering & randprogramma enkele jaren extra te kunnen ‘investeren’. Uit eigen waarneming kan ik stellen dat bij de invalswegen iedere vorm van promotie ontbrak! Het moge duidelijk zijn dat we ook hier binnenkort (weer) aan tafel zitten om de ontstane situatie te evalueren en het Zwolse College en de raadsleden van onze zorgen op de hoogte zullen brengen.

En ten aanzien van de door de plaatselijke overheid verplicht gestelde entreeprijzen voor onze attracties nogmaals een dringend beroep aan allen om uw kermisbond tijdig te informeren over mogelijk te lage prijzen! De verpachtingstijd komt er weer aan en dan liggen de gemeentelijke voorwaarden alweer vast voor volgend jaar. Spelregels moet je voor de ‘wedstrijd’ aanpassen!

Blijf allemaal gezond en graag tot over twee weken!

Hartelijke groet,
BOVAK – Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers
Voorzitter