De BOVAK ledenpas is ook dit jaar weer te bestellen. Hij wordt door ons secretariaat weer vervaardigd en te gebruiken als (enige) officiële middel om (bijvoorbeeld in het buitenland) kenbaar te maken dat u van beroep ‘kermisexploitant’ bent en als lid staat ingeschreven bij onze vakorganisatie.

Per volledig lid & jongeren lid wordt op schriftelijk verzoek (per mail of whatsapp) kosteloos één pas (per post) verstrekt. Bij verlies of verzoek om een tweede/derde/etc. pas wordt € 10,00 excl. BTW per stuk aan administratie- en portokosten in rekening gebracht. Voor ondersteunende leden en AOW-leden bedragen de kosten sowieso € 10,00 excl. BTW per ledenpas.

U dient de pas elk jaar opnieuw aan te vragen, hij wordt niet automatisch naar u toe gestuurd!

In alle gevallen geldt dat de ledenpas pas wordt verstrekt, wanneer aan de betalingsverplichting (contributie of factuur van de pas) voor het lopende verenigingsjaar is voldaan.