Terug van weggeweest: de BOVAK ledenpas! Op verzoek van de afgelopen Algemene Ledenvergadering wordt hij door ons secretariaat weer vervaardigd en te gebruiken als (enige) officiële middel om (bijvoorbeeld in het buitenland) kenbaar te maken dat u van beroep ‘kermisexploitant’ bent en als lid staat ingeschreven bij onze vakorganisatie.

Per volledig lid & jongeren lid wordt op schriftelijk verzoek (per mail of whatsapp) kosteloos één pas (per post) verstrekt. Bij verlies of verzoek om een tweede/derde/etc. pas wordt € 10,00 excl. BTW per stuk aan administratie- en portokosten in rekening gebracht. Voor ondersteunende leden en AOW-leden bedragen de kosten sowieso € 10,00 excl. BTW per ledenpas.

In alle gevallen geldt dat de ledenpas pas wordt verstrekt, wanneer aan de betalingsverplichting (contributie) voor het lopende verenigingsjaar is voldaan.