EVENEMENTENBELEID

Beste collega’s, belanghebbenden & kermisliefhebbers,

Hoewel we als branchevertegenwoordiging al veel vaker hebben aangegeven dat we eigenlijk geen ‘evenement’ zijn en nota bene de landelijke overheid het Nederlandse kermisbedrijf tijdens corona heeft betiteld als ‘doorstroom locatie’ ondervinden we ondertussen toch ook de eerste negatieve gevolgen van zogenaamd ‘evenementenbeleid‘.

Voor het opstellen van evenementenbeleid zijn alle 345 gemeenten autonoom. Dit betekent direct dat we dus eigenlijk overal aan tafel moeten zitten op het moment dat huidig beleid wordt herschreven dan wel dat er een compleet nieuw evenementenbeleid wordt opgesteld. Bijna ondoenlijk, maar wel heel belangrijk en daarom is het ook altijd noodzakelijk dat de aangesloten leden/exploitanten hun ‘plaatselijke kennis’ met de kermisbond delen zodat we tijdig en adequaat kunnen reageren.

Tegenwoordig worden in het ‘evenementenbeleid’ doorgaans altijd verschillende locatie profielen opgenomen van de binnen de gemeente aanwezige (en aangewezen) evenemententerreinen. Natuurlijk worden in deze locatie profielen vaak de wensen en grillen meegenomen van de aangrenzende horeca, retail (detailhandel) en omwonenden.

Aangezien we als kermisbranche meestal niet gehoord worden (omdat wij doorgaans maar een week per jaar als ondernemer te gast zijn binnen een gemeente) worden we nu al in meerdere grotere steden geconfronteerd met sluitingstijden (al dan niet doordeweeks) welke voor ons kermisbedrijf zeer ongunstig uitpakken. 23:00 sluiten op het Chasséveld te Breda, de binnenstad van Oss, Park de Wezenlanden in Zwolle zijn daar enkele nadelige voorbeelden van!

Er wordt namelijk in al deze evenementenbeleid-documenten geen rekening gehouden met de zomermaanden wanneer het veel langer licht is, of de zomervakantie wanneer de kinderen sowieso vrij zijn. Ook een escape mogelijkheid in de vorm van een zogenaamd hitte protocol (wanneer overdag de temperaturen boven de 30° liggen en onze bezoekersstroom pas na acht uur ‘s avonds op gang komt) staat nergens beschreven.

En zo worden we er de afgelopen twee weken, met dagen dat het kwik zelfs boven de 35° uitsteeg, mee geconfronteerd dat we op de kermis van Zwolle en Oss om 23:00 uur moeten sluiten (omdat er geen versterkte muziek meer mag klinken) terwijl het kermisterrein op sommige momenten nog vol loopt met publiek. En terwijl de plaatselijke horeca met alle terrassen nog gewoon geopend zijn krijg je als tijdelijke ondernemer toch sterk het gevoel krijgt van rechtsongelijkheid (gelijkheidsbeginsel)!

Ik doe hierbij dan ook een dringend beroep op alle gemeenten waar in het huidige ‘evenementenbeleid’ zich deze discrepantie voordoet, om hun beleid aan te passen zoals hierboven beschreven. En nogmaals een dringend beroep aan allen om uw kermisbond te informeren over gemeentelijke voornemens om een ‘evenementenbeleid’ of zelfs een ‘kermisbeleidsplan’ op te gaan stellen! Om met collega Albert Ritter zijn woorden te spreken “Einigkeit macht stark”

Blijf allemaal gezond en graag tot over twee weken!

Hartelijke groet,
BOVAK – Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers
Voorzitter