DEELNAMEPRIJZEN (RITPRIJZEN) 2023

Beste collega’s, belanghebbenden & kermisliefhebbers,

Met de verpachtingen voor volgend jaar in aantocht moeten we met elkaar alert zijn op alle verpachtingsvoorwaarden en dan met name op de door de organiserende gemeenten opgelegde vaste ritprijzen. Afgelopen kermisseizoen zijn we regelmatig geconfronteerd met opgelegde deelnameprijzen die vanwege de enorme kosten stijgingen niet meer acceptabel zijn en onverantwoord voor een gezonde bedrijfsvoering. Echter wanneer de ‘wedstrijd’ (periode tussen de verpachting en de uiteindelijke kermisdatum) loopt is het bijna onmogelijk om deze ritprijzen nog tijdig marktconform verhoogd te krijgen. Daarom is het NU van belang om bij uw kermisbond melding te maken van deze te lage deelnameprijzen zodat ze mogelijk nog voor het vaststellen van de voorwaarden voor 2023 aangepast kunnen worden!

In de volksmond spreken wij vaak van ritprijzen maar dit is feitelijk onjuist omdat dit zou impliceren dat ze alleen van toepassing zijn op de kinderzaken en het groot vermaak. Dikwijls is hier ook sprake van en moeten juist deze attracties zorgen voor een betaalbaar imago van ons kermisbedrijf terwijl juist dit ook de sectoren zijn die verhoudingsgewijs te maken hebben met de grootste kostenstijgingen. Daarom spreken wij liever van deelnameprijzen voor alle sectoren – dus inclusief food/gastronomie en alle behendigheidsspelletjes – en we zouden nog liever vandaag dan morgen deze rechtsongelijkheid verwijderd zien worden uit alle voorwaarden! Vooropgesteld overigens dat uw BOVAK absoluut geen voorstander is van opgelegde deelnameprijzen voor onze attracties. Het zou de plaatselijke overheid sieren wanneer zij niet op de stoel van een ondernemer gaan zitten evenals dat ze dit ook niet doen bij de plaatselijke horeca of aangrenzende snackbars die tijdens de kermis gewoon hun eigen normale marktconforme tarieven mogen hanteren!

UIT DE MARKT PRIJZEN
En toch zullen we met elkaar voor het komende kermisseizoen moeten komen tot een bepaalde vorm van consensus voor wat betreft de entreeprijzen. Want er zijn ondertussen legio voorbeelden van te grote verschillen in deelnameprijzen en van collega ondernemers die soms de weelde van een vrije marktwerking niet aankunnen en er voor zorgen dat we ons, met het hele kermisbedrijf, uit de markt prijzen. De social media stroomt momenteel over van negatieve reacties ten aanzien van de door ons gehanteerde tarieven. Als voorbeeld: een kinderzaak moet verplicht draaien voor € 1,50 (wat sowieso niet meer verantwoord is) en het ernaast gelegen ‘eendjes vissen’ exploiteert vanaf € 8,00… Maar kermis maken we samen en als de overige zaken – veelal het grotere aantal – juist hogere prijzen vragen dan krijg je snel het predicaat DUUR. Het mag nooit zo zijn dat de groep van het grootvermaak en de kinderzaken ‘geslachtofferd’ wordt terwijl juist daar verhoudingsgewijs de hoogste kosten(stijgingen) mee gemoeid zijn.

Goedkoop moeten ‘draaien’ zorgt doorgaans altijd voor korte ritten en weinig beleving. En dat is nou juist niet wat wij als kermisbedrijf willen. In onze jarenlange kermiscultuur zijn wij juist de artiesten en wij zorgen voor de sfeer en beleving met o.a. muziek, verlichting, ritopbouw en boniseren (gesproken woord). Organisatoren moeten zich realiseren dat wij niet de ‘Action’ van de evenementen-wereld zijn. Wanneer ik kijk naar het prijspeil in de kermislanden om ons heen, voor wat betreft grootvermaak en kinderzaken, zijn wij helemaal niet te duur. Misschien zijn we zelfs wel veel te lang te goedkoop geweest! Bovendien hanteren onze leveranciers voor stroom, grondstoffen, pluche-handel, onderhoud, nieuwbouw absoluut geen ‘Action’-tarieven. Ook daarvoor betalen wij momenteel de hoofdprijs.

VRIJE RITPRIJS IS HET BESTE VOOR IEDEREEN
Kermissen die momenteel te lage entreeprijzen (moeten) hanteren zorgen voor veel onbegrip op social media ten opzichte van de kermissen die marktconforme tarieven mogen gebruiken. En een negatieve social media is tegenwoordig killing… Ook levert het de nodige discussie op overheidsniveau op. Kermiswethouders van toonaangevende kermissen moeten zich dikwijls richting de pers en de gemeentelijke raadsleden verantwoorden waarom de kermisattracties niet zo ‘goedkoop’ kunnen draaien als in de buurgemeente. De €urodag is gelukkig nagenoeg uitgestorven maar zolang wij zelf inschrijven (en daarmee akkoord gaan met de voorwaarden) op kermissen waar ons te lage entreeprijzen door de overheid/organisatoren worden opgelegd, houden we dit systeem zelf in stand! In het land der blinden is eenoog koning!

We gaan mijn inziens een zeer absurde tijd tegemoet waar we geen voorspellingen op los kunnen laten. Maar zeker is, dat het bestedingspatroon drastisch naar beneden zal gaan. Een grote financiële crisis vooral voor onze doelgroep: Jan Modaal (werknemer met een doorsnee-inkomen). Oorlogsdreiging, inflatie, hoge energiekosten, stikstofproblematiek, verhoogde regeldruk, kans op een nieuwe coronagolf, onrust in de samenleving vanwege het gemis aan vertrouwen in de politiek. Dit geldt niet alleen voor onze bezoekers maar dit hangt ons allemaal boven het hoofd. Misschien moeten we ook allemaal onze oogkleppen afzetten en niet alleen maar naar onze eigen kassalade kijken! Kermis maken we samen!

Blijf allemaal gezond en graag tot over twee weken!

Hartelijke groet,
BOVAK – Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers
Voorzitter