Code 95

Met de code 95 toont u aan dat u vakbekwaam bent. Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs (met einddatum) die achter een voertuigcategorie is geplaatst. Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. Deze code is 5 jaar geldig.

Belangrijk:
Als houder van een C- of D-rijbewijs gebruik kan maken van een code 95 vrijstelling, moet hij dit kunnen aantonen middels zijn administratie.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gebruikt een zogenaamde “12-uur” per week-norm om te beoordelen of het rijden met een voertuig niet de voornaamste activiteit is. Om dit ook tijdens wegcontroles aan te kunnen tonen dienen zowel het bedrijf als de chauffeur een deugdelijke rittenregistratie bij te houden. Deze registratie is ‘vormvrij’. Dat wil zeggen dat het bedrijf zelf mag bepalen of dit op papier of in de computer wordt bijgehouden. Men kan ook een tachograaf gebruiken. Wel is aan te bevelen dat bij de handmatige registratie van de 12 rij-uren per week een tabel met in ieder geval de volgende informatie wordt ingevuld:code95

  • datum
  • naam chauffeur
  • van
  • naar
  • vertrektijd
  • reisduur
  • aankomsttijd
  • gereden aantal km
  • paraaf chauffeur

Of er sprake is van vervoer van materiaal of uitrusting t.b.v. werkzaamheden zal het ILT tijdens wegcontroles van geval tot geval beoordelen.

Ontheffing Code 95

Omdat er de laatste tijd veel vragen zijn over Code 95 en omdat er tevens blijkt dat er nog veel onduidelijkheid is rondom onze vrijstelling, hebben wij één en ander voor u op een rijtje gezet.
Code 95 is de nieuwe naam van het getuigschrift Vakbekwaamheid. Voorheen Chauffeursdiploma. Sinds de invoering hiervan is er veel correspondentie geweest tussen het BOVAK-secretariaat en het verantwoordelijke ministerie. Regelmatig vragen wij een update aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu of er nog wijzigingen zijn wat betreft de vrijstelling voor kermisexploitanten. Ook hebben wij het ministerie gevraagd ons altijd op de hoogte te stellen mochten er in de toekomst wijzigingen gaan plaatsvinden die invloed hebben op de uitzonderingsstatus van de kermisexploitanten voor het behalen van Code 95.

Hieronder geven wij u nogmaals de uitzondering waar kermisexploitanten onder vallen  weer:

Uitgezonderd van code 95-verplichtingen zijn:
  • voertuigen die materieel of uitrusting vervoeren die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft, mits het rijden van het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

Een kermisexploitant heeft als beroep het exploiteren van een attractie. Om dat beroep uit te kunnen oefenen moet hij van “A” naar “B” rijden. Dus het rijden is bijzaak en het exploiteren van zijn attractie is hoofdzaak.

Klik hieronder om een rittenregistratie formulier te downloaden:

ritten-registratie (excel) rittenregistratie (pdf)