SAMEN ‘MET TRADITIE’ RICHTING DE TOEKOMST

Beste collega’s, belanghebbenden & kermisliefhebbers,

Het (verenigings)jaar 2023 is bijna ten einde, tijd voor een welgemeend dankjewel! Uw BOVAK heeft afgelopen kermisseizoen een explosieve groei aan nieuwe leden doorgemaakt. Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV) eind februari 2022 stond de teller nog op 285 en nu aan het einde van dit jaar zijn we de 400 ruim gepasseerd. Dankjewel aan iedereen voor het in ons gestelde vertrouwen!

Het blauwe BOVAK-dashboardbordje (volledige leden) tezamen met de BOVAK-ledenpas staan symbool voor onze verbinding als sterke kermisgemeenschap. Er zijn veel goede redenen voor een lidmaatschap van uw Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders: De BOVAK bundelt de belangen van haar leden – kermisexploitanten – en vertegenwoordigt hen nadrukkelijk richting de landelijke en provinciale politiek, de 342 autonome gemeentebesturen, de landelijke en regionale media en het grote publiek. We strijden voor het veiligstellen van onze banen en bedrijven. Daarnaast informeren we onze leden middels het vakblad Dé Kermisgids, een continu up-to-date website (bovak.nl), zijn we actief op social media (Facebook) en verbinden we de kermisexploitanten en -branche in Nederland en Europa met elkaar.

Als voorzitter kan ik nooit voldoende het belang benadrukken én het feit dat we trots en dankbaar zijn op de vrijwillige inzet van de vele collega exploitanten die zich iedere dag ongevraagd en uit eigen beweging inzetten in hun eigen regio, reisroute en standplaats(en) om de toekomst van onze branche veilig te stellen. Zonder hen zou het werk van de BOVAK niet mogelijk zijn en zou onze professionele organisatie helemaal niet functioneren. Hartelijk dank iedereen die ons continu en tijdig informeert over wat er allemaal speelt in de met name de plaatselijke gemeenschap. Wij kunnen als branchevertegenwoordiger niet zonder deze ‘ogen en oren’ in het land!

WIJ ZIJN DE ARTIESTEN

Onze kermissen, oliebollenstandplaatsen, winterevenementen en kerstmarkten vertegenwoordigen een cultureel bezit – ons immaterieel erfgoed – dat beschermd en beveiligd moet worden. De BOVAK – Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders – zal deze taak ook in de toekomst blijven vervullen. Al deze segmenten zijn een duidelijke afspiegeling van de prestaties van onder meer onze kermisondernemers. Omdat het de kermisexploitanten zijn die met hun professionaliteit en jarenlange ervaring de kermissen, evenementen en markten hebben omgezet in winstgevende en zeer aantrekkelijke festiviteiten voor steden en dorpen (in heel Europa en zelfs daarbuiten).

Onze kermisbedrijven zijn een belangrijke motor van de economie in z’n algemeenheid en de plaatselijke spin-off in het bijzonder. Zij dragen aanzienlijk bij aan het scheppen van banen, bevorderen van ondernemerschap en innovatie en spelen daarom een ​​cruciale rol in de ontwikkeling van het concurrentievermogen – we bestaan al ruim 1000 jaar – en de werkgelegenheid. Een branche en branchevereniging die ertoe doet én om trots op te zijn!

Namens het bestuur en medewerkers van de BOVAK wens ik alle collega-exploitanten, vrienden, sympathisanten, collega’s en partners in gemeentebesturen, landelijke en provinciale politiek en organisaties succesvolle winterkermissen & -evenementen, kerstmarkten en drukte op de oliebollenstandplaats. Tezamen met uw dierbaren een succesvol en gezond nieuw jaar. Tot ziens op de kermis in 2024!

Hartelijke groet,

BOVAK – Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers

Voorzitter BOVAK – Vicepresident Financiën ESU