Rijdt u in een dieselvrachtauto? Het toegangsbeleid voor dieselvrachtauto’s is per 1 januari 2022 aangescherpt.

Momenteel zijn er in Nederland 15 gemeenten die een milieuzone voor dieselvrachtauto’s hebben. Dat zijn: Amsterdam , Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Eindhoven, Haarlem, Leiden, Maastricht, Maasvlakte Rotterdam, Rijswijk, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Utrecht.

U komt in die gemeenten per 1 januari 2022 een  paarse milieuzone tegen. In paarse milieuzones zijn alleen dieselvrachtauto’s toegestaan met minimaal  emissieklasse 6. Dieselvrachtauto’s met emissieklasse 5 en lager mogen hier niet in. De emissieklasse is een cijfer waarmee wordt aangegeven hoe schoon uw voertuig is. Hoe hoger het cijfer hoe schoner uw voertuig.

onderbord v6
Onderbord paarse milieuzone voor dieselvrachtauto’s

Let op: Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2025 nul emissiezones voor vrachtauto’s invoeren in hun gemeenten. In deze zones mogen alleen elektrische vrachtauto’s komen die geen schadelijke stoffen uitstoten. Er is een overgangsregeling voor vracht- en bestelauto’s. Er moet voor ondernemers tijd zijn om de overstap naar een elektrische bestelauto haalbaar en betaalbaar te maken.

Vrachtauto’s
U kunt voor een ontheffing voor uw vrachtauto in aanmerking komen als u een kermis- of circusvoertuig, een bedrijfsauto met zware laadkraan, een verhuisauto of een trekker met 4 of meer assen bezit, en deze jonger is dan 13 jaar. Als uw voertuig voldoet aan deze voorwaarde, dan krijgt u voor een kermis- of circusvoertuig of een trekker met 4 of meer assen een ontheffing van RVO. Hiervoor hoeft u niets te doen. Voor een verhuisauto of bedrijfsauto met zware laadkraan moet u wel zelf een ontheffing aanvragen bij RVO. Heeft u al een ontheffing? Deze blijft geldig tot het moment dat uw voertuig 13 jaar is. Gebruik de Milieuzonecheck om na te gaan of uw voertuig een ontheffing heeft.

Exceptioneel vervoer
Exceptioneel vervoer is transport dat breder, langer, zwaarder of hoger is dan wettelijk is toegestaan. Ook hiervoor kunt u ontheffingen aanvragen