BIG BROTHER IS WATCHING US

Beste collega’s, belanghebbenden & kermisliefhebbers,

Met de komst van social media, camera’s op alle mobieltjes en het feit dat we daardoor allemaal ongenuanceerd en bijna anoniem ‘journalist’ denken te zijn, liggen ook wij als kermisbranche onder een vergrootglas. Per kermis zie je op social media onder andere klachten over onze tariefstelling voorbijkomen.

Vooropgesteld dat de rit en entree prijzen zoals bijvoorbeeld in Best, Boekel en Weert absoluut niet meer marktconform zijn (zoals in veel meer plaatsen waar wij als commercieel bedrijf door de overheid een ritprijsbeperking opgelegd krijgen), maar de keerzijde is wel dat lang niet iedere ondernemer de weelde en vrijheid van een vrije prijsbepaling aan kan. Ik mis af en toe wel de lange termijn visie en het besef dat wij nog altijd een volksfeest zijn en zullen blijven. De behoefte bij organisatoren (lees: gemeenten) om een maximale ritprijs in te voeren wordt daardoor steeds groter! Het is een kunst om de kerk in het midden te laten en de kermis betaalbaar te houden…

RELLEN OP TIKTOK

Een ander voorbeeld van de nadelige invloed van social media is dat bepaalde groepen jongeren (gemiddeld tussen de 13 en 16 jaar) in de avonduren ons kermisterrein gebruiken om de confrontatie aan te gaan met de hulpdiensten. Met geen enkel respect voor deze instanties is het veel ‘leuker’ om dit soort rellen te delen op TikTok of Dumpert waardoor ons trouwe familiepubliek met name in de donkere avonduren het kermisterrein mijdt.

Een ander nadelig bijverschijnsel waar we ons terdege bewust van moeten zijn, zijn alle camera’s (ogen) die op ons gericht zijn tijdens gedragingen op de werkvloer (zoals het ‘surfen’ van personeel op de draaiende vloer van de attractie of een operator die veelvuldig op zijn/haar mobiel zit terwijl de attractie draait) maar meer nog ten tijde van incidenten rondom een attractie. Een storing in een hoge zweeftoren beland tegenwoordig dikwijls met naam en toenaam in de pers en op social media. En hoewel het gelukkig bijna altijd een storing betreft levert het voor korte of langere tijd vastzitten van bezoekers in een gondel altijd weer (negatieve) beelden op en discussie nadien. Erger wordt het wanneer er daadwerkelijk sprake is van een incident met letsel (waarbij personeel  betrokkenen is) want dan gaan de beelden viral en zijn bezoekers niet alleen ‘journalist’ maar ook ‘rechercheur’!

Het gedrag van ons personeel op de vloer van de attractie is mede bepalend voor de sfeer en beleving van onze bezoekers. En hoe stoer het misschien ook lijkt om zich tijdens de rit te begeven op een draaiende vloer of in de nabijheid van draaiende onderdelen, de gevolgen op het moment dat het mis gaat zijn niet te overzien; letsel, hulpdiensten op het kermisterrein, verzegeling van de attractie (stilleggen onderneming), pers, social media, herkeuring, aanscherping keuringseisen, arbeidsinspectie, bemoeienis overheidsinstanties, boete(s), etc.

ARBEIDSINSPECTIE

Bedrijven (met personeel in dienst) zijn verplicht om mogelijke gevaren in kaart te brengen middels een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Na een incident (met personeel) op de werkvloer kan door de Arbeidsinspectie om deze RI&E worden gevraagd. Zonder dit document kan het naast een boete ook problemen opleveren bij het claimen van schade bij de verzekering. Op het ontbreken van een RI&E staat een minimale boete van € 4.500,=.

Hoewel de pakkans klein is en het opstellen tijdrovend, is het voor onze sector wellicht aan te bevelen om hiervoor de aankomende winterperiode te gebruiken. Op de website van de BOVAK zullen we in de aankomende periode, naast een verwijzing naar het ‘Steunpunt RI&E’, verschillende formats/concepten van een RI&E delen die u als procesbegeleiding kunnen helpen. Link naar RI&E opstellen voor uw bedrijf

Hartelijke groet,

BOVAK – Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers

Voorzitter