DUURZAAMHEID

 

Beste collega’s, belanghebbenden & kermisliefhebbers,

 Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld, in gevaar te brengen. Duurzaam ondernemen is het leveren van concurrerend geprijsde goederen en diensten, die in de behoefte van de mens voorzien en die kwaliteit aan het leven geven, waarbij geleidelijk de milieubelasting en het grondstof- en energiegebruik door de levenscyclus (en in de keten) gereduceerd worden tot een niveau dat tenminste in balans is met de draagkracht van de aarde.

Tot zover de theorie. Maar nu de praktijk. Bij duurzaamheid denk je niet direct aan het fenomeen kermis met z’n attracties (inclusief stroom, duizenden lichtjes en luide muziek) en het kermisvieren door duizenden bezoekers (inclusief afvalstromen en vervoersbewegingen). Toch zullen ook wij als Nederlandse kermisbranche mee moeten in de ‘vaart der volkeren’. We moeten veel meer laten zien wat we al hebben gedaan op het gebied van duurzaamheid en duurzaam ondernemen én waar we als branche mee bezig zijn. Wellicht niet direct voor ons zelf maar wel degelijk in lijn met de landelijke politiek en zeker in antwoord op de vele vragen hieromtrent welke nu met regelmaat worden gesteld door de gemeentelijke politieke partijen (raadsleden) aan organisatoren en kermiscoördinatoren.

De kracht van onze samenleving – waar wij onderdeel van zijn – tekent zich iedere vier jaar sterker af in de keuze voor politieke partijen die ‘duurzaamheid’ hoog in het vaandel hebben staan. Met name nu, na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen van maart, wordt in de komende weken duidelijk bij welke partijen (wethouders) onze ‘kermisportefeuille’ wordt ondergebracht. Groningen: GroenLinks / Oss: van VVD naar GroenLinks en zo zullen er zeker nog een aantal volgen. Naast GroenLinks- zullen ook D66- en PvdA-wethouders doorgaans een andere kijk op het fenomeen kermis hebben dan dat we dat tot nu waren gewend met bijvoorbeeld VVD-, SP- of CDA-wethouders.

In vele gemeentelijk coalitieakkoorden, die momenteel worden vormgegeven en uit onderhandeld, worden verregaande ambities op het gebied van duurzaamheid opgenomen. Ambities die ook van invloed zijn op onze sector en eigen bedrijfsvoering. Denk daarbij aan afvalscheiding (scheiden papier en plastic), terugdringen kunststof verpakkingsmateriaal (verbod op de plastic bekers), duurzame (groene) energie (ter vervanging van dieselaggregaten), LED-verlichting, terugdringen van het gasverbruik, vergroening (herinrichting) van binnensteden (kermispleinen), terugdringen CO2 uitstoot (milieu zones voor oudere dieselvoertuigen in binnensteden), bredere inzet van zonnepanelen, etc..

BETER VERMARKTEN

We zullen de verduurzaming van onze kermisattracties veel beter moeten laten zien – niet in de laatste plaats om de gemeentelijke politiek te laten zien hoe serieus we met dit maatschappelijke probleem / uitdaging omgaan én om te voorkomen dat ons als branche uiteindelijk (landelijke) regels worden opgelegd. Regels die wij nu nog veelal zien als een beperking van onze manier van ondernemen. Wat doen we nu al?

  • Energiezuinige attracties mede door het volledige gebruik van LED-verlichting
  • Forse beperking van het aantal vervoersbeperkingen wanneer er een salonwagenterrein beschikbaar is
  • Groene stroom middels de inzet van (momenteel nog kostbare) mobiele accu’s
  • Groene stroom middels de inzet van het eigen gemeentelijk middenspanningsnet

TILBURGSE KERMIS WIL MINDER TRANSPORTBEWEGINGEN

De Tilburgse politiek heeft zich de verplichting opgelegd om in 2025 de bevoorrading van de binnenstad duurzaam uit te voeren. Minder transportbewegingen naar de binnenstad levert nu al een grote uitdaging op voor de plaatselijke retail en horeca. Ook de jaarlijkse toonaangevende kermis ontkomt niet aan deze ambitie. Daar moeten we nu al op voorsorteren. Zo zal er dit jaar al een proef (pilot) worden gedaan met het gebundeld leveren van gekoelde producten/grondstoffen. Er is onlangs een digitaal overleg geweest met verschillende exploitanten van consumptieve zaken (food) om inzichtelijk te maken hoe een binnenstedelijke fijnmazige distributie gestalte zou kunnen krijgen.

Ook daar bleek dat verschillende exploitanten al gebruik maken van één en dezelfde horeca-groothandel die zijn logistiek al verzorgd met vrachtwagens die voldoen aan de Euro 6 Emissienorm. Ook de aanlevering van pluche/handel vooraf en tijdens de kermisdagen gebeurt door slechts enkele groothandels waarvan het merendeel zeker tijdens de kermis niet meer in de binnenstad komt maar hun uitleveringen doet op de salonwagenlocatie ’t Laar.

De ambitie van het Tilburgse Kermisteam en het zich realiseren dat ze ook hierin een landelijke voorbeeldfunctie hebben resulteert voor dit jaar in een unieke uitdaging aan alle kermisexploitanten welke in 2022 plaats hebben op de grootste kermis van Nederland: Degene die tijdens de kermiseditie 2022 het meest ingezet heeft op duurzaamheid kan in aanmerking komen voor een keurmerk. Dit houdt dan in dat de ‘winnende’ exploitant voor de kermiseditie 2023 gegarandeerd is van een staanplaats op de Tilburgse Kermis.

Blijf allemaal gezond, denk duurzaam en graag tot over vier weken!

Hartelijke groet,
BOVAK – Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers, voorzitter