TERRORISERENDE HANGJONGEREN

Beste collega’s, belanghebbenden & kermisliefhebbers,

Het kermisnieuws in de afgelopen weken werd helaas (weer) uitvoerig bepaald door verschillende incidenten met en tussen groepen jongeren rondom onze kermissen in het land. Rellen waarbij regelmatig veel politie-inzet nodig was tot zelfs ME en agenten met honden. Op zondagavond 21 mei jl. werd de Budgetkermis op ’t Laar te Tilburg eerder gesloten vanwege een zeer grimmige situatie en confrontatie met een grote groep jonge allochtonen.

Uw BOVAK heeft ondertussen een ‘brandbrief’ opgesteld waarin we aangaande dit precaire onderwerp en urgente probleem (wederom) de noodklok luiden. Deze open brief zal binnenkort aangeboden worden bij verschillende overheidsinstanties zoals onder anderen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (minister Hanke Bruins Slot), het Ministerie van Justitie en Veiligheid (minister Dilan Yesilgöz-Zegerius), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) t.a.v. diens voorzitter Jan van Zanen (t/m 14 juni a.s.), de commissie Bestuur en Veiligheid bij de VNG (t.a.v. voorzitter Liesbeth Spies [tevens burgemeester van Alphen aan den Rijn]), de VNG Veiligheidscoördinator en het Nederlands Genootschap van Burgemeester (t.a.v. de directeur Hilde Westra)

De strekking van ons schrijven is dat wij als kermisbranche geconfronteerd worden met een toenemend aantal geweldsincidenten in de nabijheid van kermissen. Dit vinden wij als brancheorganisatie zorgwekkende vormen aannemen en willen graag dat de overheid gaat handhaven om bepaalde groepen jongeren, veelal met een etnische achtergrond, in de hand te kunnen houden. De ondertussen zorgwekkende situatie laat één duidelijke tendens zien, namelijk dat in veel gevallen groepen allochtonen jongeren de overlast veroorzaken of er nadrukkelijk bij betrokken zijn en middels social media afspreken om op of rondom het kermisterrein te ‘rellen’.

Heel af en toe stel ik mijn ‘pen’ voor dit hoofdartikel ter beschikking aan een gastschrijver. In dit specifieke geval aan collega Frank Vale, als organisator van de Budgetkermis in Tilburg, die de gebeurtenissen van enkele weken geleden op treffende wijze weet te verwoorden.

“Waar ik aan denk” vraagt Facebook altijd, maar in dit specifieke geval zou er beter kunnen staan “waar ik wakker van lig”! Hoe ziet de toekomst van onze kinderen, van onze kermis eruit? De kermis, het eeuwenoude volksfeest, draait na de Corona periode weer op volle toeren! Het is een genot om de blije gezichtjes te zien van de kleintjes in onze kinderattracties, dat opa en oma weer mee naar de kermis komen, gillende meiden in hoge en snelle attracties, vrolijke bezoekers die met een grote beer of andere mooie prijs naar huis gaan. Dan kan ik genieten van mijn beroep als kermisexploitant!

Totdat de avond valt, dan slaat de sfeer om en komen er voornamelijk allochtone hangjongeren de kermis op. Ze intimideren, groeperen, schelden, spugen, fotograferen en filmen. Maar film hun niet, want dan heb je een probleem. En steeds vaker loopt het helaas uit de hand. Zoals op de laatste avond van de Budgetkermis in Tilburg, waar een aantal exploitanten samen met de beveiliging een blank jongetje in bescherming moesten nemen. Daar heeft de organisatie noodgedwongen moeten besluiten om vroegtijdig te sluiten omdat, na te zijn bespuugd en er met blokken stophout te zijn bekokgeld, de situatie onhoudbaar werd en politie-ingrijpen noodzakelijk en onvermijdelijk was.

Dit soort situaties komen helaas steeds vaker voor en met het in bouwhekken plaatsen en nog meer opschalen met beveiligers (security), lossen wij dit grote maatschappelijke probleem niet op. Collega Frank Ockers benoemde het, na ongeregeldheden op zijn Koningskermis in Zwijndrecht, als volgt: onze samenleving verbitterd in snel tempo en op dit maatschappelijk probleem heeft ook de handhaving geen antwoord of vat. Wij als kermisfeest zijn – en dat willen we ook blijven – een vrij toegankelijk evenement dat open staat en bereikbaar is voor iedereen.

Het is een taak vanuit politiek Den Haag, samen met gemeenten en provincies om hierop te ageren. Wordt wakker! En wij zijn niet racistisch of discriminerend en willen dat ook niet worden, maar zo kan het niet langer! Mijn acute zorg is dat onze kermissen straks worden belast met onbetaalbare veiligheidsmaatregelen of zelfs verboden worden (geen vergunning verlening). En dat mag NOOIT gebeuren! Al eeuwen lang brengen we plezier en vertier voor jong en oud. Ons mooie volksfeest mag niet wijken voor terreur, want dat is het!

Wie de oplossing weet……. zeg het maar.

Frank Vale

Hartelijke groet,

BOVAK – Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers

Voorzitter