Wanneer is een voertuig niet tolplichtig?

Volgens de Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen zijn bepaalde voertuigen en voertuigcombinaties niet tolplichtig. Dit zijn enerzijds voertuigen die niet onder de criteria voor tolplichtige voertuigen vallen en anderzijds voertuigen waarvoor de wetgever specifieke uitzonderingen heeft gecreëerd. Of een voertuig tolplichtig is of niet, blijkt in alle gevallen rechtstreeks uit de wetgeving. Een vaststelling op aanvraag door de Duitse rijksdienst voor logistiek en mobiliteit of Toll Collect is niet vereist.

Voordelen van voertuigregistratie

Toll Collect biedt u de mogelijkheid om niet-tolplichtige voertuigen te registreren. Er is geen registratieplicht – het aanbod is vrijwillig.

Door een registratie vermijdt u nodeloze stops, controles en verklaringen. Zo bespaart u kostbare tijd.

Deze registratie van voertuigen en voertuigcombinaties houdt echter juridisch gezien geen erkenning in van de vrijstelling van tol door Toll Collect GmbH of de Duitse rijksdienst voor logistiek en mobiliteit, er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend.

 
 

Niet-tolplichtige voertuigen

  • Voertuigen van de kermis- en circussector

U kunt via deze link een Tolvrijstelling registreren

LET OP, DEZE REGISTRATIE IS 2 JAAR GELDIG EN KAN WORDEN VERLEND! (dit moet u zelf aanvragen)

Bij “Voltooi uw aanvraag” kunt u het document uitprinten en in stap 3 staat het e-mail adres waar het document naar toe moet worden gestuurd!