HAND IN EIGEN BOEZEM STEKEN

Beste collega’s, belanghebbenden & kermisliefhebbers,

Houd het dan nooit op? In de acht jaar dat ik nu uw voorzitter mag zijn hebben we (naast de coronaperiode) nog nooit een seizoen gehad waarin zoveel dossiers (onderwerpen) onze aandacht en input vragen. Onderwerpen die voor de toekomst ook een serieuze bedreiging kunnen zijn voor onze branche. Milieu zonering in binnensteden, stikstofreductie rondom de Natura 2000 gebieden, steekincidenten en ongeregeldheden door terroriserende hangjongeren nabij en op verschillende van onze kermissen, BGBOB (regels over het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke plaatsen) in samenhang met onze salonwagenterreinen (opstelling woonwagens) maar ook de kermisopstelling met betrekking tot bakinrichtingen, zgn. kermisautomaten in arcadehallen versus gokverslaving bij jeugd en jongeren. En zo kan ik nog wel even doorgaan…..

Met betrekking tot het laatstgenoemde onderwerp hebben we in de uitvoering ook onze eigen verantwoordelijkheid te nemen. Tijdens de Deventer Zomerkermis liep een camerateam van Spuiten en Slikken over de kermis voor item over drugsverslaving in combinatie met een rush die dit kan veroorzaken bij het spelen op onze kermisautomaten. Met name de pusher was bij hun in trek. Uiteindelijk zijn ze onverrichter zake weer vertrokken zonder beeldmateriaal omdat we als gezamenlijke exploitanten direct met elkaar hebben gehandeld; geen commentaar, geen personeel voor de camera en doorverwijzing naar de woordvoerder namens de branche.

Maar het mag duidelijk zijn; we zijn in beeld, de camera’s zijn op ons gericht en sommige aspecten liggen onder een vergrootglas. Dus moeten we waakzaam zijn en onze verantwoordelijkheid nemen. Want zoals zo vaak hebben we het grotendeels zelf in de hand! Zoals iedereen weet is het bij wet (Wet op de Kansspelen, 1964) verboden om bij specifieke kermis-automaten geldprijzen uit te keren. Mede vanwege onze (belasting)vrijstelling voor deze kermisautomaten moeten wij ‘zuinig’ zijn op deze ontheffing. Daarom het dringende verzoek vanuit de kermisbond om dergelijke geldprijzen (papiergeld) niet meer in ‘kermis-automaten’ aan te bieden en per direct te verwijderen!

Want zoals zo vaak bepalen we met ons eigen gedrag het voorbestaan van de vele verschillende vrijstellingen en ontheffingen die onze branche rijk is. Ik reken op uw verantwoordelijkheid in deze! Ten aanzien van ons eigen gedrag heb ik nog een aantal zaken waarvoor ik uw aandacht vraag. Allemaal niet nieuw, wellicht zelfs een herhaling van feiten, maar het bepaald wel in grote mate of wij nog tot in lengte van jaren met onze attracties, salonwagens, etc. welkom zijn in binnensteden en centra van dorpen.

PARKEREN RONDOM HET KERMISTERREIN

Op de laatste draaidag van een kermis staan alle omliggende straten van het kermisterrein al vol met onze kermistransporten. We hebben allemaal haast maar onze bezoekers kunnen nergens meer parkeren. Het zorgt ook regelmatig voor gevaarlijke verkeerssituaties (terugkoppeling vanuit de vele evaluaties). Daarnaast blokkeren we met onze transporten ook regelmatig de (i.v.m. de kermis) vastgelegde routes voor hulpdiensten. Ook het parkeren met onze luxe auto’s (met name ’s avonds na sluitingstijd) rondom onze woonwagens op het salonwagenterrein zorgt er voor dat we in de nachtelijke uren nauwelijks of slecht bereikbaar zijn voor ambulances en brandweerwagens. Ik moet er niet aan denken dat we dringend medische hulp nodig zijn voor één van onze dierbaren.

SLUITINGSTIJDEN

In de strijd tegen acceptabele sluitingstijden gooien we regelmatig onze eigen glazen in. Kermis maak je niet in je eentje, dit doe je met elkaar! Houd je aan de vooraf bepaalde en gecommuniceerde openings- en sluitingstijden. Is exploitatie voor met name kinderzaken in de late avonduren niet meer rendabel, laat dan wel de verlichting branden! Het afsluiten van dergelijke attracties is voor de collega’s die rondom staan niet collegiaal en zorgt er soms zelfs voor dat ze geheel aan het zicht worden onttrokken.

SALONWAGENTERREIN

Het salonwagenterrein is geen vuilnisbelt! Kermis en woonwagens van meereizende gezinnen horen onlosmakelijk bij elkaar. Toch worden de hiervoor beschikbare terreinen steeds schaarser. Gedeeltelijk hebben we dit zelf in de hand: we verbruiken massa’s stroom en laten na afloop een vuilnisbelt aan afval achter. Het faciliteren van salonwagenterreinen wordt daarmee onbetaalbaar. Geen woonwagens betekent automatisch geen gezinnen met kinderen en daarmee komt ook een aaneengesloten route voor de Stichting Rijdende School in het geding.

Gids 12 is het laatste vakblad voor de zomerperiode welke eens per twee weken op deurmat valt. Vanaf nu komt Dé Kermisgids voorlopig weer om de vier weken, dus spreek ik u graag weer in de loop van de maand juli. Allen veel succes gewenst met de doorgaans intensieve werkzaamheden tijdens uw tournee.

Hartelijke groet,

BOVAK – Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers

Voorzitter