PRAKTIJKTOETS KEURINGSPERIODICITEIT

Geplaatst in: Algemeen nieuws 0

PRAKTIJKTOETS KEURINGSPERIODICITEIT

In een tijd waarin wet- en regelgeving steeds belangrijker wordt, kan deze regelgeving soms ook in ons voordeel werken. Binnen de wet- en regelgeving rond attractietoestellen, vastgelegd in de EN13814, is een keuringsmatrix opgenomen. Aan de hand hiervan kan afgelezen worden hoe vaak een attractie gekeurd zou moeten worden.

Toen afgelopen jaar een benodigde praktijktoets mislukte op de kermis, is er door de overheid voor gekozen om een splitsing te maken tussen permanente en niet-permanente attractietoestellen. Wat in de praktijk tot gevolg heeft gehad dat verschillende kinderattracties in een pretpark niet langer ieder jaar gekeurd hoeven te worden.

Werkgroep Veiligheid

De Werkgroep Veiligheid van de BOVAK heeft zich dit jaar sterk gemaakt om deze mogelijke aanpassing ook weer voor onze branche bespreekbaar te maken. Na een constructief overleg met het Ministerie van VWS in Den Haag op donderdag 11 augustus jl. heeft het Ministerie besloten om op maandag 24 oktober jl. in Sittard deze praktijktoets voor niet-permanente attractietoestellen alsnog uit te voeren.

Op deze dag werd onderzoeksbureau Arcadis vertegenwoordigd door een tweetal ingenieurs om ter plaatse verschillende attracties visueel te toetsen en uiteindelijk een aanbeveling richting het Ministerie van VWS op te stellen. Namens de AKI’s waren Vincotte Nederland en TUV-Nederland aanwezig en namens de overheid de NVWA. De Commissie Veiligheid van de NKB was aanwezig en namens de BOVAK een viertal hoofdbestuursleden te weten Frank Melissen, Hans van Tol, Atze J. Lubach en Frank Gigengack. Tenslotte, omdat verschillende KMG-attracties zijn bekeken, is ook directeur Albert Kroon als adviseur aanwezig geweest.

Oktoberfeest Sittard

Het gezellige Oktoberfeest in Sittard met een prachtige kermis, mede vanwege een grote diversiteit aan attracties, bleek al snel de bakermat voor een bijzonder productieve en positieve dag. Iedereen heeft op zijn manier een bijdrage aan de dialoog kunnen geven en in de meeste gevallen bleek de matrix uit de EN13814 zeer goed toepasbaar. Vooral voor de kleine draaizaken, autoscooters en het kindervermaak lijkt een aanpassing van de keuringsperiodiciteit tot de mogelijkheden te behoren.

Na het voorleggen van de onderzoeksresultaten door Arcadis zal er nog zeker een onderhoud komen met het Ministerie van VWS en zullen wij, namens de BOVAK, proberen de beste belangen voor onze leden te behartigen. Wij zullen middels ons vakblad iedereen op de hoogte houden van de vorderingen en willen iedereen die aan deze dag succesvol heeft bijgedragen, nogmaals bedanken. Zonder jullie was deze positieve dag niet mogelijk geweest.

Hengelo, november 2016
Werkgroep Veiligheid
Frank Gigengack

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *