P E R S B E R I C H T

Geplaatst in: Algemeen nieuws 0

Organisatie kermissen gebeurt vanaf 2017 niet meer door gemeente

Het college heeft deze week besloten om de organisatie en exploitatie van de Bergse kermissen vanaf 2017 niet meer zelf te doen, maar dat aan een derde partij over te laten. Na een uitvoerige en nauwgezette aanbestedingsprocedure wordt de organisatie van de voor- en najaarskermis gegund aan V.O.F. Vale-Verwijk. Het gaat daarbij om een voorlopige gunning. Als deze maand de definitieve gunning en de ondertekening van de overeenkomst plaats zullen vinden, zal per 1 november de nieuwe organisator een contract hebben. De komende najaarskermis in oktober wordt nog door de gemeente zelf georganiseerd.

Het is geen geheim dat de aanbestedingsprocedure een zaak van lange adem is geweest. De aanvankelijke procedure werd tussentijds stopgezet vanwege de onduidelijkheid van locaties. Sinds de stopzetting van de procedure heeft de gemeente de (her-)aanbestedingsprocedure voorbereid. Daarbij is de richting van de raad meegenomen in de offertevraag. Die is vervolgens meervoudig onderhands verstuurd naar de vijf inschrijvers van de vorige aanbestedingsprocedure. Van de vijf inschrijvers hebben er uiteindelijk twee een offerte ingediend.

Uit de beoordeling is gebleken dat V.O.F. Vale-Verwijk de geschikte partij is voor de organisatie van twee kermissen per jaar. De offerte van deze  partij voldoet aan alle eisen en is positief beoordeeld. Door henzelf gestelde doelen zijn onder andere het organiseren van een prettige kermis, volksvermaak naar een hoog niveau tillen en het bezoekersaantal laten toenemen. Ook zal de richting die de gemeenteraad heeft meegegeven, het organiseren van twee kermissen per jaar: één op Stadspark Kijk-in-de-Pot en één in de binnenstad, door de organisator worden gehandhaafd. De offerte van de andere partij moet op grond van Aanbestedingswet en –regelgeving, uitgesloten worden voor de opdracht. Aan meerdere eisen wordt niet voldaan en de offerte werd onder voorwaarden ingediend.

Beide partijen zijn vandaag, 6 oktober,  geïnformeerd over het resultaat van de aanbesteding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *