CODE 95 EN RITTENREGISTRATIE

Geplaatst in: Regelgeving 0

De laatste maanden hebben wij u regelmatig in het vakblad geïnformeerd over de Code 95. Toch is de ontheffing Code 95 nog niet voor iedereen duidelijk en daarom zetten wij e.e.a. nog even voor u op een rijtje.

Regelmatig vraagt de BOVAK aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu of er nog wijzigingen zijn wat betreft de vrijstelling Code 95 voor kermisexploitanten en ons op de hoogte te stellen mochten er in de toekomst wijzigingen gaan plaatsvinden die invloed hebben op de uitzonderingsstatus van de kermisexploitanten inzake Code 95.

* Een kermisexploitant heeft als beroep het exploiteren van een attractie. Om dat beroep uit te kunnen oefenen moet hij van ‘A’ naar ‘B’ rijden. Het rijden is bijzaak en het exploiteren van zijn attractie is hoofdzaak. Het met voertuigen vervoeren van materieel of een uitrusting, die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft, is dus niet de voornaamste activiteit van de bestuurder.
De exploitant moet middels zijn administratie dit kunnen aantonen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gebruikt een zogenaamde ’12-uur’ per week norm om te beoordelen of het rijden met een voertuig niet de voornaamste activiteit is. Om dit ook tijdens wegcontroles aan te kunnen tonen, dienen, zowel het bedrijf als de chauffeur, een deugdelijke rittenadministratie bij te houden. Deze registratie is ‘vormvrij’. Dat wil zeggen dat het bedrijf zelf mag bepalen of dit op papier of in de computer wordt bijgehouden. Men kan dus ook een tachograaf gebruiken.
Omdat kermisexploitanten niet verplicht zijn een tachograaf te hebben, kunnen zij in plaats daarvan een handmatige registratie bijhouden (zie bijgevoegde tabel).

Tijdens wegcontroles zal de ILT van geval tot geval beoordelen of er sprake is van vervoer van materiaal of uitrusting t.b.v. werkzaamheden/uitoefenen beroep.
Het is ook heel belangrijk dat u deze rittenadministraties tenminste 52 weken bewaard!

Het komt er dus op neer dat kermisexploitanten geen tachograaf en geen Code 95 nodig hebben. Maar dan moeten zij wel aan een aantal voorwaarden voldoen:
• Hun eigen materiaal vervoeren die ze nodig hebben voor het exploiteren van hun attractie. (Wanneer iemand anders voor u rijdt of u rijdt materiaal van iemand anders over, dan is die persoon (of uzelf) op dat moment chauffeur en dat valt niet onder de uitzondering.
• Er moet aangetoond kunnen worden dat de exploitant niet het rijden als hoofddoel heeft (de 12 uur per week norm) middels een rittenregistratie.
• De rittenregistratie dient minimaal 52 weken (jaar) bewaard te worden.

BEWAAR DIT DOCUMENT IN UW VRACHTWAGEN ZODAT U BIJ EVENTUELE CONTROLES KUNT AANTONEN DAT U ALS KERMISEXPLOITANT VRIJGESTELD BENT VAN CODE 95.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *