MILJOENENNOTA 2017:

Geplaatst in: Algemeen nieuws 0

Nederland staat er een stuk beter voor

Op dinsdag 20 september jl. las Koning Willem Alexander in de Ridderzaal te Den Haag de Troonrede voor en vernamen wij wat 2017 ons zal brengen op financieel en economisch gebied.
De overheidsfinanciën zijn verbeterd en de economische groei zet naar verwachting door met 1,7 procent in 2017. Ook het consumentenvertrouwen neemt toe en bedrijven durven weer te investeren. Na een aantal zware jaren staat Nederland er weer beter voor.
‘Het tij is gekeerd. We hebben weer vaste grond onder de voeten. We kunnen weer verder vooruit kijken en investeren in kansen voor mensen’, aldus minister Dijsselbloem van Financiën bij de aanbieding van de Miljoenennota 2017.

Belastingplan

Het Belastingplan 2017 staat in het teken van vereenvoudiging. Het belastingstelsel moet eenvoudiger en daarom neemt het kabinet ook maatregelen, die de belastingen minder complex maken voor de Belastingdienst én de belastingbetaler.

Teruggaaf oninbare vorderingen eenvoudiger

In de nieuwe regeling wordt aangenomen dat een vordering die u hebt op bijv. een klant oninbaar is, als de vergoeding 1 jaar na het opeisbaar worden nog niet is betaald. Wordt de vergoeding later toch betaald, dan moet de ondernemer de belasting daarover weer op de aangifte betalen.
Een tweede vereenvoudiging is, dat de ondernemer de teruggaaf zelf in mindering kan brengen op de aangifte.

Schenkingsvrijstelling

De hogere éénmalige vrijstelling voor de schenkbelasting voor de eigen woning komt vanaf 1 januari 2017 terug. Het gaat om de vrijstelling van maximaal € 100.000.
Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Ook is er een overgangsregeling als u in 2015 of 2016 of vóór 2010 gebruikt hebt gemaakt van de verhoogde vrijstelling.

Belastingen auto en motor

Vanaf 2017 wijzigen de autobelastingen en daarmee wil het kabinet het stelsel van autobelastingen eenvoudiger maken.
De motorrijtuigenbelasting (mrb) voor alle personenvoertuigen wordt met 2 % verlaagd.
De bijtelling voor alle leaseauto’s gaat geleidelijk naar 22%.
Het kabinet wil de aanschafbelasting (bpm) stapsgewijs afbouwen met in totaal 14,7% in 2020.
Volledig elektrisch rijden wordt tot en met 2020 volledig gestimuleerd. Het bijtellingpercentage voor privégebruik van deze zakelijke auto blijft 4%. Deze auto’s hebben volledige vrijstelling van mrb en bpm.
Oude dieselauto’s zonder fabrieksroetfilter gaan meer mrb betalen, in 2019 ca. 15 % meer.

Overige maatregelen

Koopkracht

Het gaat beter met Nederland en dat gaat bijna iedereen merken in 2017. Ruim 90 procent van de mensen gaat er in 2017 op vooruit. De werkloosheid is op het laagste punt sinds vier jaar. Ouderen en uitkeringsgerechtigden dreigden minder te kunnen profiteren van de aantrekkende economie en daarom besteedt het kabinet 1,1 miljard euro aan de reparatie van de koopkracht.
Voor werkende ouders wordt de kinderopvang goedkoper. Jongeren vanaf 21 jaar gaan vanaf 2017 richting een volwaardig loon en het kabinet trekt extra geld uit om de armoede onder kinderen te bestrijden.

Zorgpremie

De zorgpremie gaat volgend jaar naar verwachting met meer dan 100 euro per jaar omhoog. Het eigen risico van 385 euro blijft gelijk.

Regeldruk ondernemers

Het kabinet wil de regeldruk voor ondernemers verder terugdringen, door o.a. het aantal verplichte vergunningen te verminderen. Vanaf 2017 moet de verminderde regeldruk een besparing opleveren van € 2,5 miljard.
In 2017 kunnen bedrijven al hun zaken met de overheid digitaal afhandelen.

Verhoging AOW-leeftijd

Vanaf 2016 gaat de AOW-leeftijd versneld omhoog. Met ingang van 2017 wordt de AOW-leeftijd 65 jaar + 9 maanden. In 2018 wordt de AOW-leeftijd verhoogd naar 66 jaar en in 2021 naar 67 jaar.

Minimumloon vanaf 21 jaar

Het minimumloon wordt in twee stappen afgeschaft vanaf 21 jaar. Daardoor krijgen jongeren een volwaardig salaris.
Momenteel krijgen jongeren onder 23 jaar minder dan het wettelijk minimumloon. Dat past niet meer bij de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van werkende jongeren. Vanaf 1 juli 2017 gaat het minimumloon in stappen omhoog, zodat jongeren van 21 jaar het wettelijk minimumloon gaan verdienen. Het loon van 18, 19 en 20 jaar stijgt mee om het risico te beperken dat de verschillende leeftijden een rol gaan spelen bij het aannemen van mensen.

Ouders

De meeste ouders krijgen in 2017 meer kinderopvangtoeslag. De overheid vind het belangrijk dat ouders werk en de zorg voor hun kinderen goed kunnen combineren en betaalbare kinderopvang helpt daarbij. Ouders die in 2017 werkloos worden, blijven nog recht hebben op 6 maanden kinderopvangtoeslag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *