Afschaffing laag btw-tarief?

Afschaffing laag btw-tarief? Het kabinet werkt aan een herziening van het belastingstelsel en het afschaffen van het lage btw-tarief is een van de opties. De bedoeling van het kabinet is o.a. dat de belastingherziening 100.000 nieuwe banen oplevert, maar uit een rapport van onderzoeksinstituut Nyver in opdracht van Gastvrij Nederland, blijkt dat het schrappen van het btw-tarief van 6% tot … Lees Meer