Liftinstituut stopt met keuringen attractietoestellen

BOVAK logo gebruiken

Liftinstituut stopt met keuringen attractietoestellen

Het Liftinstituut stopt met ingang van 1 november a.s. met het keuren van kermisattracties.

De reden hiervan is de toenemende internationalisering van inspectie- en certificatie activiteiten van het Liftinstituut om combinatie met de noodzakelijke operationele efficiency vragen om markt- en dienstenfocus: veiligheid van gebouw gebonden installaties als liften, roltrappen en gevelonderhoudsinstallaties.

Vanuit die strategische overweging stopt het Liftinstituut, na meer dan 20 jaar, met het keuren van attractie- en speeltoestellen. Het Liftinstituut is officieel aangewezen en geaccrediteerd als keuringsinstantie voor typekeuringen, stukskeuringen en periodieke keuringen van attractie- en speeltoestellen. Door de situatie die nu ontstaat wordt de ‘spoeling’ in Nederland na 1 november a.s. wel heel erg dun.
Deze zorg zullen wij kenbaar maken aan het NVWA/Ministerie en het bestuur zal vandaag nog contact opnemen met het NVWA met het verzoek om een eerder overleg dan het periodieke overleg dat altijd begin november plaatsheeft.

Er zal door het Liftinstituut naar worden gestreefd om alle lopende opdrachten voor november af te ronden op een wijze die de opdrachtgever mag verwachten.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met:
Atze J. Lubach, tel 06-2214 1148

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *