LET OP..WET WAPENS EN MUNITIE SPEELGOEDPISTOLEN ..LET OP!

Geplaatst in: Regelgeving 0

De afgelopen jaren is er veel gesproken en geschreven in de media over speelgoedpistolen zoals o.a. ‘balletjespistolen’. En onlangs nog verschenen er artikelen, zoals “Polen klemgereden om balletjespistolen” en “Tientallen nepwapens in grijpmachines op de kermis” in diverse dagbladen. Ook de BOVAK heeft hier veel aandacht aan besteed, besprekingen met politie bijgewoond etc. De problematiek omtrent de speelgoedpistolen vond vooral plaats rond de uitgifte van deze speelgoedpistolen (in allerlei vormen) door onze leden. Maar er was echter ook de onduidelijkheid bij diverse gemeenten en de handhavers hieromtrent.

Maar er is nieuws!!Dit dankzij o.a. de heer Toon Verwijk jr. en de heer I. van der Kolk. De heer Van der Kolk is specialist op het gebied van de Wet wapens munitie en heeft een proefproces gevoerd, dat uiteindelijk heeft geleid tot een EU inbreukprocedure. Dit heeft vervolgens weer geleid tot een aanpassing van de Regeling Wapens en Munitie en wij kunnen u het volgende mededelen;

Tot vorig jaar vielen deze speelgoedpistolen onder de Wet wapens en munitie. Echter er heeft een wijziging plaats gevonden, daar Nederland in strijd handelde met een Europese richtlijn; deze belemmerde namelijk de Europese markt. Dit heeft er nu toe geleid dat de bepaling waar het allemaal om draaide,“dat speelgoedwapens die op echte wapens lijken onder categorie I wapens vallen” nu in juli 2014 is geschrapt.

www

www

De onderhavige richtlijn (2009/48/EG, bekend als de Speelgoedrichtlijn) laat veel minder ruimte om op wapens gelijkende voorwerpen van de Nederlandse markt te weren. Nederland is verplicht de Speelgoedrichtlijn na te komen en de nationale regelgeving die daarmee in strijd is aan te passen. Dit betekent dat in artikel 3 van de Regeling Wet wapens en munitie voorwerpen als bedoeld in de richtlijn worden uitgezonderd van de werking van dit artikel.

Dit betekent dat sinds juli 2014 het bezit en de verkoop van speelgoedreplica’s is toegestaan, mits deze voorzien zijn van een CE keurmerk op het speelgoed, alsook op de verpakking. En het product moet voorzien zijn van een leeftijdsbeperking 0 tm 3 jaar, geen markering boven de 14 jr.

Dat laatste wil zeggen dat het niet wenselijk is dat personen boven de 14 jaar in het bezit komen van deze speelgoedwapens, omdat zij er naar alle waarschijnlijkheid andere intenties mee kunnen hebben.

Voor bovengenoemd keurmerk, alsook de leeftijdsbeperking, dient de importeur te zorgen. Maar indien een exploitant een product voorhanden heeft dat niet voldoet aan de speelgoedrichtlijn (CE keurmerk etc.), dan is hij/zij hiervoor verantwoordelijk. Dus let goed op!
Het ministerie en ook de politiekorpsen zijn op de hoogte van deze aanpassing van de Regeling Wapens en Munitie, desondanks verloopt het e.e.a. echter nog niet soepel en de politie blijft bij controle en handhaving terugvallen op de oude tekst in de regeling. Ook de politiek heeft zich al geroerd, daar de heer Marcouch van de PVDA in februari jl. vragen heeft gesteld over de aanpassing in de genoemde regeling.

wapens en munitie wet

www

In de praktijk blijkt dat de handhavers in den lande totaal niet van op de hoogte zijn van deze wijziging. En dat is zorgelijk! Exploitanten die deze artikelen in hun assortiment hebben en uitgeven als prijs, staan in hun recht. Mits deze artikelen voldoen aan de Speelgoedrichtlijn. Dus de politie mag deze goederen helemaal niet meer in beslag nemen. Ook het verbieden van deze producten, opgenomen in een artikel in algemene voorwaarden, is onjuist en onterecht. Mocht u dit onverhoopt toch overkomen, dan kan de betreffende gemeente (overheid) aansprakelijk worden gesteld.

De BOVAK zal nog een brief sturen naar alle Nederlandse gemeenten, om problemen omtrent handhaving hiervan te voorkomen. Daarbij zullen wij adviseren om in uw belang de algemene voorwaarden o.a. hierop te doen wijzigen.
Wordt vervolgd….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *