Een serieuze kermisondernemer is lid van de bond,  BOVAK

De Nationale Bond voor kermisbedrijfhouders BOVAK is dé belangenorganisatie voor kermisexploitanten in Nederland, al 70 jaar! Waar kunnen wij u mee helpen. De BOVAK heeft door de jaren heen een uitgebreid netwerk opgebouwd. Het voordeel voor u, u hoeft niet zelf alle contacten te hebben en onderhouden. U wordt lid van de BOVAK en wij kunnen u helpen bij het vinden van de weg in het doolhof van regels.

logo bovak

Dit geldt uiteraard ook voor onze jonge exploitanten die zelfstandig met een zaak op reis zijn. Daarvoor heeft de BOVAK speciaal een jongeren lidmaatschap in het leven geroepen.

De spelregels:

  • De eerste twee jaar betaald u de helft van de contributie van een volledig lid.
  • Ongeacht het instapmoment geldt bovenstaande reductie voor maximaal 2 jaar (of tot u 25 bent geworden)
  • Verplichting om aansluitend nog minimaal 2 jaar volledig lid te blijven van de BOVAK.
  • Vermelding als zelfstandig bedrijf (kermisexploitant) bij de KvK is noodzakelijk.
  • Inclusief alle rechten en plichten van een volwaardig lidmaatschap (met stemrecht!).
  • Morele verplichting tot het jaarlijks bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV).
  • Ballotage als aspirant-lid vindt plaats door middel van publicatie in ons vakblad Dé Kermisgids.

toll collect

Een serieuze kermisondernemer is lid van de bond, BOVAK

Op de Duitse autosnelwegen geld een tolplicht voor binnen- en buitenlandse vrachtwagens vanaf 12 ton toegelaten totaalgewicht. Voertuigen resp. voertuigcombinaties die uitsluitend worden gebruikt voor kermisdoeleinden zijn in Duitsland niet tolplichtig.

Om onnodig oponthoud door controles onderweg te voorkomen en naheffingen te vermijden kunt u uw voertuigen laten registreren bij Toll Collect  te Berlijn.
Formulieren hiervoor zijn te downloaden via www.tollcollect.de. Daarna gaat u naar registreren, waarna u onder niet-tolplichtige voertuigen het formulier in de invulhulp (in het Nederlands) kunt downloaden.

LET OP!!
U dient het Duitstalige formulier in te vullen en ondertekend, tezamen met een kopie van uw kentekenbewijs, een uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel (waaruit blijkt dat u kermisexploitant bent) en een foto (bewijsmateriaal) worden op te sturen naar Toll Collect GmbH. Het adres vindt u op het formulier.

Een registratie geld voor maximaal 2 jaar. Ook moet er een bord “Schaustellerbetrieb” op uw vrachtwagen worden aangebracht.