BOVAK lidmaatschap

Om ten volle te kunnen profiteren van alle voordelen die een BOVAK-lidmaatschap met zich meebrengt, raden wij u aan om volledig BOVAK-lid te worden. U kunt dit doen door het aanmeldingsformulier BOVAK-lidmaatschap in te vullen.

BOVAK hecht aan korte communicatielijnen en goede dossiervorming.
Bij de BOVAK zijn de leden het hoogste orgaan.
BOVAK maakt gebruik van de nieuwste ontwikkelingen teneinde haar netwerk nog verder te kunnen blijven uitbreiden.
BOVAK heeft goede connecties met de nationale- en internationale beleidsmakers.
BOVAK maakt veel werk van een goede informatievoorziening aan haar leden, branche-betrokkenen etc. middels onder meer haar kermisvakblad de Kermisgids, de Reisgids, Routeplanner, Nieuwsbrieven, Facebook etc. Ook maakt de BOVAK zich sterk voor goed vakonderwijs aan de reizende beroepsbevolking; zoals kermisbedrijfhouders, circusondernemers en binnenschippers.
De BOVAK blijft zich inzetten voor een centraal georganiseerd en goed gecoördineerd branche-overleg tussen bestuursleden van kermisbranche-organisaties, circusondernemingen, Kermis- en Circuspastoraat, Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed etc.
De BOVAK heeft een secretariaat waar u altijd terecht kunt met uw vragen. Ook buiten de kantoortijden zijn de bestuursleden en met name de voorzitter, dhr. Atze J. Lubach-Koers bereikbaar voor vragen en/of problemen.

De BOVAK is een open, transparante en Koninklijk goedgekeurde kermisbranche-organisatie.

De BOVAK heeft er mede voor gezorgd kermisexploitanten dat de voordelen die u heeft blijven bestaan, zoals:

Wordt BOVAK-lid en help ons zodat wij u kunnen helpen en meldt u aan via AANMELDINGSFORMULIER

Wanneer u deze uitprint en invult kunt u het formulier met de andere benodigde bescheiden zoals een kopie van de Kamer van Koophandel opsturen naar:

BOVAK
Prins Willem Alexanderlaan 1425
7312 GB  APELDOORNBOVAK draaimolen

U kunt dit formulieren ook gebruiken om wijzigingen door te geven.
Mocht u liever langs willen komen, bent u altijd welkom.