KERMIS IS GEEN EVENEMENT

Beste collega’s belanghebbende & kermisliefhebbers,

Het is donderdag 7 mei en voor het eerst sinds lange tijd schrijf ik mijn voorwoord voor ons vakblad. Dé Kermisgids is voorlopig één keer per 6 weken alleen digitaal (gratis) te lezen! Wederom zit ik thuis op kantoor. Ik zit al twee maanden thuis op kantoor. We zitten allemaal thuis! Een onwaarschijnlijk scenario welke we tot voor kort allemaal voor onmogelijk hielden. En vooralsnog duurt deze situatie sowieso nog tot en met 31 augustus. En naar nu bekend is geworden gaat dat hoe dan ook voor de ‘massale evenementen’ waarschijnlijk nog duren tot het moment dat er een vaccin is……….

Na de persconferentie van onze premier (woensdagavond 6 mei jl.) voel ik ook wel de noodzaak en behoefte om te gaan schrijven. Uit de vele uitingen op facebook nadien blijkt ook wel de enorme frustratie en onduidelijkheid onder vele collega’s. Wederom werd de kermis en het circus niet expliciet benoemd maar wij wisten natuurlijk al wel dat alle evenementen waarvoor een vergunning of melding noodzakelijk is tot en met 31 augustus 2020 verboden zijn.

En zolang als ons aloude volksfeest, genaamd kermis, door de overheid wordt betiteld als ‘evenement’ zullen wij voor 1 september zonder vergunning niet op reis komen. Overigens zijn pas vanaf 1 juli a.s. bijeenkomsten (zoals kerkdiensten, huwelijken en rouw plechtigheden) tot 100 personen weer toegestaan (mits de versoepeling van alle maatregelen niet lijdt tot een tweede golf corona-besmettingen). Maar om het allemaal dragelijk en ‘overzichtelijk’ te maken staan we wel toe dat het ‘pretpark’ genaamd IKEA, aan de hand van de totale verkoopoppervlakte, maximaal 700 ‘dagjesmensen’ mag toelaten echter wel zonder het toeziend oog van overijverige BOA’s die zelfs een draaiorgelman in Tilburg op de bon slingerden (inclusief vermelding in zijn strafblad) omdat hij met zijn pierement voor vrolijke deuntjes zorgde in de tuin van een verzorgingshuis…….

Maar het is nu wel overduidelijk dat er in de komende periode gesproken moet worden met het betrokken ministerie(s) over een aanpassing van het huidige evenementenbeleid. Er moet een mutatie komen in verschillende gradaties. Bijvoorbeeld binnen óf buiten evenement, beschikbare m2 ten opzichte van maximaal toelaatbaar aantal bezoekers én fasering bijvoorbeeld aan de hand van het aantal attracties of het aantal gelijktijdig te verwachten bezoekers op één tijdstip. Het kan en mag niet zo zijn dat wij door het Ministerie van VWS in één noemer worden geschakeerd onder ‘massale evenementen met een landelijke uitstraling’.

Van onze ruim 1.400 kermissen zullen er uiteindelijk nog geen 100 zijn die onder de noemer vallen van grootschalige evenementen met een bovenregionale uitstraling. En of we willen of niet, ook wij zullen ons met elkaar moeten voorbereiden op een situatie waarbij we nog voor langere tijd vast zitten aan verschillende corona-maatregelen. Een breder overleg met verschillende organisatoren van kermissen welke in de laatste twee maanden van ons kermisseizoen plaatsvinden zoals Enschede, Nijmegen, Venlo, Roosendaal, Leiden, Weert en Breda staat dan ook voor de tweede helft van mei op de planning van de gezamenlijke kermisbonden.

Want uiteraard betekenen deze bijzondere omstandigheden dat de beide kermisbonden nog steeds volop samenwerken. Samen met de ‘Stuurgroep Corona’ moeten we door deze crisis met vereende kracht. Dat doen we door u zo goed mogelijk te informeren middels digitale nieuwsbrieven en via de regio-appgroepen. En omwille van de ongekende impact van dit coronavirus zullen we naast het e-mail ledenbestand van beide kermisbonden ook steeds alle abonnees (ca. 2000) van De Kermis Carrousel aanschrijven ten einde iedereen te kunnen bereiken.

BEDANKT VOOR JULLIE VERTROUWEN
We zijn trots op al onze betrokken leden die in deze tijd van onzekerheid hun hulp aanbieden en inhoudelijk input leveren en wij willen hen bedanken voor hun inzet in deze uitzonderlijke periode. De afgelopen weken hebben we als gezamenlijke kermisbonden met de ‘stuurgroep Corona’ jullie meerdere malen vriendelijk doch dringend verzocht deel te nemen aan interne onderzoeken. Onder andere de vragenlijst van Panteia maar ook afgelopen week nog met het onderzoek naar de kostenstructuur van onze ondernemingen. In korte tijd leverde dit maar liefst 622 respondenten op!

Het Panteia onderzoek als onafhankelijke inventarisatie naar de impact van de coronamaatregelen op onze kermisbranche heeft overduidelijk laten zien dat wij ontzettend hard geraakt worden door deze crisis. Het heeft ook aangetoond dat wij als seizoen gerelateerde bedrijfstak bijzonder inventief zijn om te komen tot verregaande kostenverlaging. Met andere woorden het onderzoek en de uitkomsten ‘snijden hout’ en zijn afgelopen week dan ook als schriftelijke onderbouwing, samen met de geëxtrapoleerde cijfers van onze kostenstructuur, meegestuurd naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ik kan dan ook iedereen van harte aanbevelen om het rapport en de ‘bloemlezing’ eens aandachtig door te lezen en te bewaren.

Voor nu, blijf gezond, zorg goed voor elkaar. Zodat we hopelijk na 1 september weer met elkaar het kermisfeest (gefaseerd) kunnen brengen door heel Nederland.

Hartelijke groet,
BOVAK – Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers
Voorzitter