OPSTAAN EN WEER DOORGAAN

Beste collega’s, belanghebbenden & kermisliefhebbers,

  • De afgelopen twee weken kenmerken zich (weer) door vele gebeurtenissen. Soms onverwacht, soms gepland. Ik tracht het enigszins in chronologisch volgorde voor u weer te geven:
  • Vrijdag 13 nov. jl. ontvingen de kermisbonden het persoonlijke bericht van Harrie Vossen (kermiscoördinator Schijndel) dat hij met onmiddellijke ingang zijn werkzaamheden voor de gemeente Meierijstad neerlegt (zie verslag onderstaand).
  • Dinsdag 17 nov. jl. een eerste oriënterend gesprek tussen de BOVAK en NKB over mogelijkheden tot verregaande samenwerking in de toekomst (intentieverklaring volgt later).
  • Dinsdag 17 nov. jl. mijn digitale afscheid van de Raad van Toezicht van de Stichting Rijdende School met lieve woorden, een prachtig gedicht en ‘traditionele’ cadeaus.
  • Woensdag 18 nov. jl. technisch overleg (conference call) tussen kermisbonden, NVWA en de AKI’s over de gevolgen van de corona-crisis voor attractiekeuringen en de hiaten in de huidige wetgeving nu onze sector gedwongen is komen stil te staan (verslag volgt binnenkort in dit vakblad).
  • Donderdag 19 nov. jl. behandeling begroting (debat) Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waarin, dankzij PVV-tweede kamerlid Dion Graus, aandacht voor de gevolgen van milieuzônes voor het kermis- en circusbedrijf (zie verslag onderstaand).
  • Vrijdag 20 nov. jl. (driewekelijkse) conference call met de Alliantie van Evenementenbouwers.
  • Vrijdag 20 nov. jl. digitaal overleg met de directeur generaal, Focco Vijselaar, van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over enerzijds het uitblijven van de ‘spelregels’ van de evenementenmodule (‘seizoensknop’ onder TVL2) en het perspectief voor de kermisbranche voor 2021 (verslag is reeds via verschillende groepsapps verspreid)
  • Woensdag 25 nov. jl. digitale deelname aan de projectgroep Centrumvisie Uden waarin slechts enkele aanwezige economische stakeholders (waaronder het kermisbedrijf) duidelijk hebben gemaakt dat de Markt – het kloppend hart van de gemeenschap – geen ‘herinrichting’ nodig heeft om te voorkomen dat dit ten koste gaat van deze economische motor voor Uden. De aanwezige bewoners – die wel in ruime

HARRIE VOSSEN STOPT ERMEE
De 71-jarige kermiscoördinator van de voormalige gemeente Schijndel stopt ermee! Na 43 jaar kermisorganisatie houdt Vossen het voor gezien. Na zijn pensionering werd hij nog jaarlijks via Tempo Team ingehuurd door de fusie-gemeente Meierijstad maar zijn nieuwe leidinggevende, de heer Douglas, (hoofd afdeling recreatie en toerisme) vond dat zijn vergoeding met ingang van 2021 met 40% omlaag moest.

Sinds de fusie tot de gemeente Meierijstad en het burgerinitiatief om de Schijndelse kermis van de Oude Steeg terug naar het centrum te krijgen is de heer Vossen meerdere malen vanuit de hoek van de initiatiefnemer(s) openlijk onheus bejegend. Zowel persoonlijk als op zijn functioneren en houding is veel commentaar geleverd maar steeds heeft de oude nestor zich staande weten te houden en hield hij zijn rug recht. Maar met de ‘houding’ van zijn nieuwe leidinggevende – die van Harrie zijn vergoeding koehandel dacht te kunnen maken – zat er voor Vossen niets anders op dan de eer aan zichzelf te houden. De BOVAK bedankt Harrie voor zijn jarenlange inzet voor de Schijndelse kermis en wenst hem nog vele gezonde en gelukkige jaren toe!

MOGELIJK VRIJSTELLING VOOR MILIEUZÔNES
Op donderdag 19 november jl. vond in de Tweede Kamer het debat plaats over de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven-Van der Meer ging onder andere in op vragen van PVV-Tweede Kamerlid Dion Graus. Graus, die zich al vele jaren binnen de politieke oppositie inzet ter behartiging van de belangen van de kermis- en circusondernemers, stelde ditmaal vragen over de aangekondigde generieke (landelijke) aanpak van de milieuzones en de daarmee voor onze branche gepaard gaande gevolgen en extra kosten.

Onderstaand nagenoeg het letterlijke verslag van het gesprek tussen de staatssecretaris en het PVV- tweede kamerlid: “Maar mijn vraag die gaat erom dat ik specifiek aandacht heb gevraagd, als het gaat om die zônes, voor kermissen en circussen. Die mensen hebben vaak oudere vrachtwagen. Ze verdienen überhaupt helemaal niks meer, ze zijn allemaal naar de knoppen aan het gaan. Die rijden vaak naar de rand van een stad maar moeten dan vaak door een milieuzône, daar bouwen ze hun circus of kermis op en daarna vertrekken ze weer, stapvoets, maar die mensen kunnen dat niet betalen. We kunnen toch niet van die mensen verlangen dat ze nieuwe vrachtwagens gaan aanschaffen? Dus kan daar geen ontheffing of iets voor geregeld worden?”

“Er zitten twee soorten van ontheffingen in. Er komt sowieso een generieke lijst met ontheffingen voor een aantal voertuigen waarvan het niet reëel is om te verwachten dat ze ‘zero-emissie’ zullen worden. Eerder hebben we bij de reguliere milieuzones, daar vielen onder andere ook de kermisvoertuigen onder, de stad de mogelijkheid gegeven om een ontheffing te geven. Maar ik kan me voorstellen dat we met de gemeenten bespreken dat bijvoorbeeld het in- en uitrijden van het afleveren van attracties door kermisvoertuigen daarin wordt meegenomen.”

“Nou ja dat is wat ik bedoel voor die incidentele ritten. Ze brengen ook nog vertier voor ‘Jan met de pet’, voor iedereen, betaalbaar vertier en daardoor ook samenhorigheid wat we nodig hebben in deze tijd. Maar is de staatssecretaris mogelijk bereid om met de Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG ervoor te zorgen dat er ook een soort van uniformiteit in komt want er zijn sommige gemeenten daar hebben die mensen het zo moeilijk en waarom? Terwijl de mensen, de consumenten, die gebruik maken van zo’n kermis of circus, die willen dat overal dus anders worden de mensen toch ook gediscrimineerd door een bepaalde gemeente of zo, dat moet niet kunnen! Dus er moet uniformiteit zijn.”

“Wanneer we de subsidieregeling consulteren (we komen ook nog een keer met een brief) zullen we even duidelijk maken wat wat ons betreft sowieso de categorieën zijn die onder de uitzonderingen vallen en (even uit mijn hoofd) voor de milieuzones hadden we volgens mij de kermis daar al tussen staan maar ik zal er nog een keer extra naar kijken of verzoek van de heer Graus”

TENSLOTTE
Terwijl de politieke partij van Thierry Baudet – Forum voor Democratie – 4 maanden voor de verkiezingen volledig uiteen valt en ik er persoonlijk bang voor ben dat een enorme voorvechter van ons kermisbedrijf, Wybren van Haga, spijtig genoeg buiten beeld zal raken worden we vanaf 1 december jl. (het moment dat dit vakblad bij u op de deurmat valt) juridisch verplicht om in veel openbare binnen-locaties een mondkapje te dragen.

Levert het landelijke vuurwerk-verbod nu al veel problemen op als het gaat om ordeverstoring en handhaving. Ik hou persoonlijk niet van vuurwerk maar zie dit verbod als een enorme politieke dwaling, ‘symboolpolitiek’ waarbij de gevolgen vele malen erger zullen zijn dan de kwaal! Naar mijn gevoel staat ons nog een hele grimmige oud&nieuw te wachten! En tegen deze achtergrond van politieke en maatschappelijke gebeurtenissen viert de directeur van onze zusterorganisatie NKB, de heer Jan Boots, op 1 december zijn 50-jarige werkjubileum. Hier passen vanaf onze kant alleen maar de oprechte felicitaties en waardering voor zo’n lange tijd van gepassioneerde betrokkenheid!

Voor nu; blijf gezond. Zorg goed voor elkaar. Tot over 14 dagen!

Hartelijke groet,
BOVAK – Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers, voorzitter