GASTSCHRIJVER: DIRK DE VRIES

Beste collega’s, belanghebbenden & kermisliefhebbers,

Er is nog nooit zoveel geschreven als in de afgelopen corona-maanden. Ontelbare brieven naar instanties en overheidsinstellingen, persberichten, verslagen, nieuwsbrieven en redactionele bijdragen voor in ons vakblad. Het is niet iedereen gegeven om hetgeen je voelt ook op een leesbare manier op papier te krijgen. Praten kunnen we als de beste maar schrijven is een hele kunst!

In het begin van deze corona-crisis heeft collega Maurice Janvier de BOVAK bijgestaan in het verwoorden van de problematiek waarmee we als branche geconfronteerd werden. Vaak weet hij in rake bewoording de vinger op de zere plek te leggen en worden zijn epistels door velen via social media verslonden. Een andere ‘schrijver’ met deze zelfde kwaliteiten is de jonge kermisondernemer Dirk de Vries uit Weert. Ook hij heeft de afgelopen maanden op de achtergrond regelmatig zijn bijdrage geleverd aan brieven en persberichten welke via uw BOVAK-secretariaat zijn verstuurd.

Beide heren zijn wij oprechte dank verschuldigd. En ditmaal verruil ik graag mijn ‘voorwoord’ voor een stuk tekst, zeg maar gerust frustratie, welke Dirk onlangs aan het papier (en social media) toevertrouwde. Wanneer het al perfect is verwoord moet je het niet willen herschrijven. Dus ere wie ere toe komt!

EEN LEVEN ZONDER RISICO’S

Ik ben zo langzamerhand moe van alle corona discussies en waarschijnlijk ben ik niet de enige.
Misschien is dat wel de reden dat de gemiddelde Nederlander zich zo geruisloos achter het huidige beleid schaart en alles maar slikt. Het beleid is sinds dag één van de corona crisis puur gebaseerd op de adviezen van medische professionals. Vervolgens komt het team van Economische Zaken er achteraan om pleisters te plakken. Dat was zo in de eerste golf, de tweede golf en nu ook met het vuurwerk verbod. Het lijkt mij zowel economisch als maatschappelijk gezien geen houdbare oplossing maar blijkbaar is dit ’the way to go’.

We lijken compleet uit het oog te verliezen dat onze samenleving op meer randvoorwaarden draait dan alleen IC capaciteit. De mentale gezondheid van onze landgenoten is al een jaar niet meer relevant, om nog maar niet te spreken over de economie. Gezondheid, stabiliteit en economische zekerheid staan allemaal op het zelfde niveau van de piramide van Maslow, maar we doen na een jaar corona nog steeds aan impulsief crisis management.

Het laatste overgebleven feestje van het jaar wordt nu ook de nek omgedraaid. Na het afgelasten van carnaval, alle festivals, de kermissen, het sluiten van zo goed als alle recreatiemogelijkheden en de horeca moet nu ook onze eindejaartraditie er aan geloven. Ondertussen is er nauwelijks nog een uitlaatklep over, iedereen zit weer opgesloten. Want, ieder risico dient te worden vermeden. Nu wordt nog gezegd dat het een eenmalige ingreep is, maar ga er maar vanuit dat de coalitie na de verkiezingen van aankomend jaar geen verantwoordelijkheid meer neemt voor de uitspraken van het huidige kabinet. Weg traditie. Maar of daarmee ook het aantal slachtoffers van deze volstrekt onverantwoorde uiting van levensvreugde afneemt moet ik nog maar zien. Vanaf mijn 15e heb ik jaren lang de blaren op mijn vingers gehad van het afsteken van gekeurd Nederlands vuurwerk, maar zelfs deze roekeloze puber heeft al zijn vingers nog.

Als logisch gevolg van het louter luisteren naar medische adviezen stevenen we af op een samenleving zonder risico’s. Ik weet niet wie zijn utopie dat is, maar niet die van mij. Als we ons ten doel stellen alle risico’s uit ons leven te verbannen dan blijft er geen sprankje euforie of plezier meer over.
Sterkte aan al het zorgpersoneel. Ik hoop dat jullie je, na de nog steeds niet uitgekeerde bonus en de afgewezen loonsverhoging, nu wel gewaardeerd voelen. Dan heeft dit verbod tenminste nog ergens zin, want laat het duidelijk zijn dat dit geen aanval op jullie is. Ik denk alleen dat die 385 vuurwerkslachtoffers op de eerste hulp niks substantieels gaan veranderen onze problemen op de IC. Áls deze maatregel überhaupt al invloed gaat hebben op de toestroom van vuurwerk patiënten.

Volgens mij zijn er 31 december meer boze geesten dan ooit te verjagen, maar blijkbaar doen we dat liever met illegaal vuurwerk of wachten we op een vaccin. Het zal wel aan mij liggen.

Was getekend, Dirk de Vries (Weert)

Voor nu; blijf gezond. Zorg goed voor elkaar. Voor alle ondernemers die op hun winterstandplaats ‘open’ staan met de verkoop van oliebollen en aanverwante artikelen, veel succes gewenst!

Hartelijke groet,
BOVAK – Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers, voorzitter