SAMENWERKEN
Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Beste collega’s, belanghebbenden & kermisliefhebbers,

Een bekend Afrikaans spreekwoord, vaak door Nelson Mandela geciteerd, luidt: “If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together”. Eigenlijk weten we dit allemaal wel maar in het heetst van de strijd is het toch vaak weer ‘ieder voor zich en God voor ons allen’. Of we doen alsof en willen de buitenwereld laten geloven dat we een enorme ‘volksverbinder’ zijn maar blijken achteraf een dubbele agenda te hebben.

De coronatijd heeft vele karakters blootgelegd waar je in het dagelijks leven nooit achter zou zijn gekomen. Ook nu blijkt weer dat je in tijden van nood je vrienden leert kennen. Zowel negatief als ook positief! Zo werkt het als kermisfamilies onderling, als ondernemer te midden van exploitanten maar ook tussen de twee kermisbonden die Nederland rijk is.

Vanaf het begin van dit bijzondere coronavirus en deze bizarre tijd hebben de BOVAK en de NKB de samenwerking opgezocht. Vanaf half maart spraken en spreken we elkaar wekelijks tijdens een conference call waarin beide besturen ruim vertegenwoordigd zijn gezamenlijk met een kleine afvaardiging van een stuurgroep. En nu, eind oktober, spreken we elkaar nog steeds iedere week. Terwijl vele exploitanten, die in de beginmaanden letterlijk en figuurlijk aan de frontlinie stonden, nu zo goed en zo kwaad het kan weer trachten te ondernemen, gaat het gezamenlijke werk van de bonden door!

In de beginfase waren er de verschillende gezamenlijke nieuwsbrieven. De situatie was uiterst precair en onzeker wat voor veel stress, onmacht en frustratie zorgde. Die periode van de eerste maanden hebben we er zelfs voor gekozen om – mede dankzij het gebruik van het grote netwerk van ‘De Kermis Carrousel’ – zowel leden als niet-leden aan te schrijven en te informeren. En nu, in de afgelopen maanden, gaan er nog steeds wekelijks brieven de deur uit waarop de gezamenlijke logo’s worden gevoerd en waarin we de landelijke problematiek waar onze branche momenteel aan wordt blootgesteld onder de aandacht brengen bij ministeries, overheidsorganisaties, veiligheidsregio’s en alle 355 gemeenten.

De BOVAK is van mening dat de tijd er rijp voor is om deze samenwerking met de collega’s van de NKB te intensiveren. De Nederlandse kermisbranche is te klein om twee bonden op professionele wijze in de lucht te houden. Het gaat niet alleen om die frontman, de woordvoerder en persvoorlichter maar juist ook om de back office. Een gedegen organisatie die is ingericht om voor ieder probleem en iedere uitdaging de juiste persoon en kennis in te zetten. Kortweg, het vele werk en enorm brede pallet aan werkzaamheden welke er nu ligt is onmogelijk door één persoon te behappen.

Praktisch gezien hoeven er geen twee directeuren/voorzitters aanwezig te zijn bij besprekingen, openingen, prijsuitreikingen, lunches, etc. etc. Wanneer je tijdens een normaal kermisseizoen op jaarbasis 80.000 kilometer aflegt. Gemiddeld 1.600 uur per jaar in de auto doorbrengt en al deze kilometers per bond ruim € 15.000 aan kosten met zich meebrengen dan blijkt nu door (dankzij) corona dat dat ook op een heel andere manier ingevuld kan worden. Bestuursvergaderingen via Zoom, twee keer per week overleg met het secretariaat via Skype, overleggen met gemeenten, ministeries en belangenorganisaties via MS Teams en Webex. Uiteraard gaat er niets boven een fysieke afspraak waarbij je elkaar recht in de ogen kan kijken maar deze crisis heeft ons wel geleerd efficiënter met onze tijd om te gaan!

Het BOVAK-bestuur heeft het NKB-bestuur uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan. Te praten over de toekomst van het Nederlandse kermisbedrijf, de rol van de bonden daarin en in welke vorm een hechtere samenwerking mogelijk zou zijn. Gezamenlijk zullen we het hoofd moeten bieden, nu en in de toekomst, aan uitdagingen – gevaren – die op ons pad komen. In willekeurige volgorde:
• Willekeur in het wel/niet verstrekken van vergunningen
• Samenwerking met de horeca nu ook zij alleen voor eigen belang gaan
• Vergunnen van extra terrasruimte voor langere periode op ‘onze’ kermispleinen
• Verbannen van de kermis uit het centrum ten tijde van corona
• Gemeente als organisator versus verantwoordelijkheid durven nemen
• Kerntaken discussie op gemeentelijk niveau
• Kermis met evenementen-status versus locatie met doorstroming van publiek
• Herinrichting/vergroening centrumpleinen
• Etc. etc. etc.

Voor nu; blijf gezond. Zorg goed voor elkaar. Voor iedereen die ondertussen alweer op de winterstandplaats ‘open’ is met de verkoop van oliebollen en aanverwante artikelen, veel succes gewenst!

Hartelijke groet,
BOVAK – Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers, voorzitter