KERMISBRANCHE AAN DE GODEN OVERGELEVERD
ALLE NAJAARSKERMISSEN GEANNULEERD ONDANKS MOGELIJKHEDEN OVERHEID

Beste collega’s, belanghebbenden & kermisliefhebbers,

Na de voorlaatste persconferentie van maandag 28 september jl. en de invoering van de voor onze branche gewijzigde en strengere RIVM/overheidsmaatregelen (welke vanaf maandag 5 oktober jl. van kracht werden) is het nu na de laatste persconferentie van dinsdagavond 13 oktober over en uit voor het gehele Nederlandse kermisbedrijf.

Werden vergunningen aan de hand van een scala en willekeur aan argumenten al niet meer (of moeizaam) verstrekt cq. ingetrokken door de verantwoordelijke burgemeesters, vanaf woensdag 14 oktober 22:00 uur zijn alle evenementen waaronder onze kermissen voor minstens 4 weken (weer) verboden. Alle grote najaarskermissen zoals Rotterdam, Breda, Almere, Venlo, Bergen op Zoom, Enschede, Echt, Sittard maar ook de extra georganiseerde kermissen van Landgraaf, Wijchen en Deventer zijn geannuleerd.

Enerzijds durfden organisatoren (van met name de kleinere dorpskermissen) het al niet meer aan omdat ze geconfronteerd werden met hoog oplopende kosten die alle extra verplichte faciliteiten (zoals beveiliging, omheining, etc.) vroegen en anderzijds durfden burgemeesters geen vergunning meer af te geven omdat ze daarmee op hun eigen ‘feestje’ moesten gaan handhaven terwijl andere gedupeerde sectoren (o.a. horeca) meekijken hoe de gemeente zich binnen al deze belanghebbende partijen gaat ‘gedragen’. Een spagaat die ons (als brancheverenigingen & exploitanten) voor 2021 nog heel veel ‘werk’ en de nodige problemen gaat opleveren.

Al snel werd ons duidelijk dat de uitvoering van het geëiste reserveringssysteem in tijdsvakken voor bezoekers van kermissen een lastige opgave zou gaan worden die bovendien averechts zou werken op het corona-veilig werken (concentratie bezoekers op één specifiek moment bij de entree) en bovendien de ultieme doorstroming waarvan op een kermisterrein al aantoonbaar sprake was teniet zou doen. Hoewel de uitvoering van deze nieuwe regels niet geheel onoverkomelijk zouden zijn hebben de beide brancheverenigingen in allerijl getracht om met een pragmatische uitvoering van deze aanvullende maatregelen tot consensus te komen met alle 25 veiligheidsregio’s. Het bleek een onbegonnen zaak, dweilen met de kraan open.

KERMIS VEILIGER DAN MENIG WINKELSTRAAT
De afgelopen weken hebben overduidelijk aangetoond dat Nederland momenteel ‘geregeerd’ wordt door 25 veiligheidsregio’s. De voorzitters (burgemeesters van de grote steden) schuiven de uitvoering af naar hun directeuren (waarmee nagenoeg geen rechtstreeks contact is te leggen) en de vergunning verlenende burgemeesters verschuilen zich massaal achter een advies van de regionale directeur van de GGD. Allemaal niet inzichtelijk, geen openbare stukken, geen mensen op een democratisch gekozen positie die verantwoording kunnen/moeten afdragen over hun werkwijze en beslissingen. Hoezeer ik eigenlijk niet wil twijfelen aan de professionele houding van deze personen bekruipt mij toch een sterk gevoel van angstpolitiek, onderbuikgevoelens, geen verantwoordelijkheid durven nemen, etc.

Het voelt enerzijds momenteel als tegen de stroom inzwemmen omdat we ook allemaal dagelijks worden geconfronteerd met de negatieve ontwikkelingen van het virus maar het kan toch niet zo zijn dat alleen het kermisbedrijf (als publieke doorstroom locatie) haar deuren moet sluiten en dat alle overige locaties die aan deze voorwaarden voldoen (zoals pretparken, casino’s, bibliotheken, musea, dierentuinen, etc.) ‘gewoon’ door mogen blijven draaien. Met deze enorme willekeur zijn we overgeleverd aan de goden en houd ik m’n hart vast voor het komende kermisseizoen van 2021.

IK BEGRIJP HET NIET MEER
Wat ik wel begrijp is de frustratie bij onze collega’s omdat zij wegens corona moeten sluiten, terwijl vergelijkbare branches wel open mogen. Ik heb er overigens absoluut begrip voor dat je momenteel sociale contacten wilt ontmoedigen en dat je bewegingen van mensen wilt tegengaan om het virus te bestrijden. Maar op deze manier trekt het kabinet niet één lijn en is er in mijn ogen sprake van een lappendeken. Het ene moment vallen we als kermisbedrijf onder ‘locaties waarbij sprake is van doorstroming van het publiek’ en het andere moment worden alle evenementen, waaronder de kermissen, weer verboden. Mijn teleurstelling in de politiek steek ik momenteel dan ook niet onder stoelen of banken en de gezamenlijke kermisbonden hebben de politiek uiteraard om opheldering over deze gang van zaken gevraagd.

Voor nu; blijf gezond. Zorg goed voor elkaar. Voor iedereen die ondertussen alweer op de winterstandplaats ‘open’ is met de verkoop van oliebollen en aanverwante artikelen, veel succes gewenst!

Hartelijke groet,
BOVAK – Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers, voorzitter