VOORBEREIDINGEN KERMISSEIZOEN 2021

Beste collega’s, belanghebbenden & kermisliefhebbers,

Afgelopen dinsdag 6 oktober heeft de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders BOVAK, uiteraard samen met haar zusterorganisatie de NKB, een mailing verstuurd naar alle College’s van de 355 Nederlandse gemeenten en alle bij ons bekende kermiscoördinatoren. Hierin vragen wij hun aandacht als vergunningverlener, gemeentelijke kermisorganisator en/of aanbesteder naar een vereniging, stichting of commerciële organisator ten aanzien van de voorbereiding voor het kermisseizoen 2021. Nu het Nederlandse kermisbedrijf, evenals vele andere sectoren, hard getroffen is door de covid-19 pandemie moeten wij juist al in dit stadium gezamenlijk onze voorbereidingen treffen voor het kermisseizoen van 2021.

VERPACHTINGEN
In een normale situatie vinden er in de periode eind september tot en met eind januari de verpachtingen plaats van de ruim 1400 kermissen die ons seizoen telt. Echter vanwege dit bijzondere jaar vraagt dit richting de toekomst ook om bijzondere oplossingen. Zo verzoeken wij alle gemeenten nadrukkelijk om de gunningen van 2020 te respecteren en de betreffende exploitanten als eerste een plaats te gunnen op hun kermis(sen) in 2021. Redenen om hier eventueel vanaf te moeten wijken kunnen slechts zijn verandering van het kermisterrein, wijziging van het kermisbedrijf en/of het niet (financieel) tot consensus komen tussen beide contractpartijen. Uitgaande van een normale situatie waarbij de kermis uiteraard weer op zijn normale locatie in het centrum kan plaatsvinden is het ons inziens dus niet noodzakelijk om een kermis opnieuw te gaan verpachten.

NORMALE KERMIS & ALTERNATIEVE KERMIS
Helaas zijn vele kermissen na het landelijk openstellen door de overheid vanaf 1 juli jl. uiteindelijk toch niet doorgegaan. Toch hebben uiteindelijk bijna 200 kermissen (tot en met het einde van het seizoen) aangetoond dat ‘kermisvieren’ binnen de stringente maatregelen rondom het Coronavirus veilig kan plaatsvinden. Toch is de kans reëel aanwezig dat we ook in 2021 nog rekening moeten houden met Corona-maatregelen. Derhalve hebben we alle gemeenten dan ook nadrukkelijk gevraagd om naast het aanbieden van een ‘normale kermis’ nu al rekening te houden met een situatie waarbij een kermis Corona-proof kan worden gehouden. We kunnen het ons allen niet veroorloven om in 2021 de kermis alsnog te moeten annuleren en ons te laten ‘overvallen’ door de omstandigheden van dat moment. Mocht er volgend jaar helaas toch een ‘alternatieve’ (Corona-proof) kermis gehouden moeten worden dan adviseren wij hiervoor alleen de gunninghouders van de reeds verpachte ‘normale kermis’ te benaderen en in te zetten.

TERRASVERGUNNING HORECA
Deze zomer en najaar zijn we helaas geconfronteerd met de situatie dat vanwege gemeentelijke coulance richting de plaatselijke horeca veel openbare ruimte was ingenomen door extra terrassen. Ook voor 2021 zal de horeca hier graag aanspraak op willen maken daarom hebben wij met klem verzocht om bij een eventuele vergunningverlening rekening te houden met mogelijke evenementen zoals de jaarlijkse kermis zodat dit nooit de reden kan zijn dat ‘kermisvieren’ in het centrum onmogelijk wordt. Bij een normale situatie moet de kermis uiteraard weer terug op zijn normale locatie in het centrum dus zal hier op voorhand bij de vergunningverlening richting de terrashouders rekening mee moeten worden gehouden!

Ten aanzien van bovenstaande verstrekte informatie en de gevraagde vervolgacties zijn beide kermisbonden graag bereid om, gezamenlijk dan wel individueel, één en ander in een persoonlijke gesprek toe te lichten. Uiteraard mag dit telefonisch, via een ‘conference call’ dan wel een fysieke afspraak maar bovenal hebben wij alle gemeenten verzocht ons op de hoogte te houden van de vervolgstappen. De gezamenlijke kermisbonden vertrouwen erop hiermee alle gemeenten voldoende te hebben geïnformeerd en zijn nu in afwachting van hun reactie.

Voor nu; blijf gezond. Zorg goed voor elkaar. Zodat we hopelijk volgend jaar samen het kermisfeest weer op een normale wijze mogen brengen door heel Nederland. Voor iedereen die vanaf 1 oktober jl. al op de winterstandplaats ‘open’ is kunnen gaan met de verkoop van oliebollen en aanverwante artikelen, veel succes gewenst!

Hartelijke groet,
BOVAK – Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers, voorzitter