HISTORISCHE DAG VOOR NEDERLANDSE KERMISWERELD

Donderdag 11 juni 2020, een dag waar we nog lang over zullen napraten. In ongekende saamhorigheid, gevonden in gemeenschappelijk onbegrip, trok zo goed als de gehele kermisbranche in alle vroegte richting Den Haag. Alleen al op de snelwegen lieten wij door de massaliteit van onze (transport)actie een onuitwisbare indruk achter bij ons publiek. Die dag kon niemand om ons heen!

Dat afgelopen donderdag ónze dag was, daar had de politie helaas geen boodschap aan. Op de laatste meters van onze route richting het Malieveld blokkeerde de politie en ME de A12. Niet volgens plan, maar daar lieten we ons niet door uit het veld slaan. De reactie van de exploitanten in de frontlinie was precies zoals die zijn moest. Ondanks alle frustratie en woede is er ongekend professioneel gehandeld, hetgeen er toe geleid heeft dat we het publiek achter ons hebben gehouden zonder daarmee onze boodschap af te zwakken. (Blijkt ook uit meerdere steekproeven van de media.) Een bijzonder woord van dank is dan ook op zijn plek voor deze groep collega’s die ons ’gevecht’ voerde terwijl een groot deel van de exploitanten reeds op het Malieveld gearriveerd waren.

Eenmaal aangekomen op de eindbestemming waren er mooie woorden van verschillende politici die zich inmiddels achter ons geschaard hebben zoals Thierry Baudet (FvD), Wybren van Haga en Martijn van Helvert (CDA). Advocaat Lex de Jager van het kort geding, aangespannen door ’groep Apeldoorn’, wist een hoopvol licht te schijnen op de aanstaande rechtzaak welke woensdagmiddag dient en ook onze aalmoezenier Bernhard Van Welzenes wist het toch al overheersende gevoel van saamhorigheid te versterken.

Vanuit de politiek kwamen enkele hoopvolle geluiden. Hoewel het schandalig te noemen is dat een dergelijke actie nodig is om beweging in de zaak te krijgen, is het mooi om te merken dat al onze inspanningen niet voor niets zijn geweest. In de aankomende periode zal echter moeten blijken of de verschillende beleidsmakers hun beloftes waar gaan maken. Graag benadrukken we dan ook dat we er van uit gaan dat we bij een mogelijke vervolgactie weer op u kunnen rekenen! We hebben die donderdag een prachtig begin gemaakt, maar we zijn er nog lang niet!

Er is tijdens onze actiedag zo ontzettend veel gebeurd dat het bijna onmogelijk is om alles in een verslag nogmaals uiteen te zetten. Waarschijnlijk ook ten overvloede, een dag als deze moet u immers in levende lijve meemaken. De opkomst was ongekend groot en daar kunnen wij dan ook niet anders als verheugd over zijn.

Zonder daarbij iemand te kort te doen willen we graag de organisatie van deze protestactie bedanken voor hun grote inzet en samenwerking. Alle stuurgroepen, individueel betrokkene zoals verschillende leveranciers, cateraars (we zijn allemaal op voortreffelijke wijze voorzien van een ‘natje en een droogje’), bestuursleden van beide bonden, politici maar zeker ook alle aanwezige. Zonder u was het niet gelukt. Donderdag 11 juni jl. is nog maar eens gebleken; samen staan we sterk!

Blijf gezond. Zorg goed voor elkaar. Zodat we straks weer samen het kermisfeest kunnen brengen door heel Nederland.

Hartelijke groet,

Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders BOVAK Nederlandse Kermisbond NKB
Atze J. Lubach-Koers, voorzitter
Vicepresident Europese Kermisbond ESU/UFE
Jan Boots, directeur