PERSOONLIJKE BOODSCHAP

Beste collega’s, belanghebbenden & kermisliefhebbers,

Uw BOVAK staat er financieel momenteel slecht voor! De Coronacrisis heeft er bij ruim 100 leden waarschijnlijk toe geleidt dat onze contributie factuur van begin januari dit jaar tot op heden nog steeds niet is voldaan. Daarmee praten we over een bedrag van boven de € 50.000, een derde van onze jaarlijkse begroting!

Natuurlijk hebben we in de eerste Corona maanden, met de wetenschap dat er voor iedereen nagenoeg geen inkomsten waren, coulance betracht, geen herinneringen verstuurd en via het digitale vakblad steeds de mogelijkheid geboden om gezamenlijk te komen tot een betalingsregeling (gespreid betalen). Slechts een handjevol leden hebben hier gebruik van gemaakt……

De werkzaamheden van uw kermisbond zijn in de afgelopen bizarre maanden nog nooit zo omvangrijk en hectisch geweest waarbij alle bestuursleden ditmaal een steentje hebben en moeten bijdragen. Vele onbezoldigde uren ‘vrijwilligerswerk’ voor het nationaal belang. De beide kermisbonden hebben er zelfs voor gekozen om de gezamenlijke nieuwsbrieven, die er in de eerste onzekere maanden veelvuldig zijn geweest, te verspreiden naar alle betrokkenen, zowel lid als niet-lid!

Nu ons kermisseizoen vanaf 1 juli jl. voor circa een kwart weer is opgestart en er in deze laatste maanden, dankzij de inzet van velen, veel nieuw (tijdelijk) arbeidsterrein wordt gerealiseerd zullen wij als branchevereniging deze openstaande contributies moeten gaan innen willen wij uiteindelijk zelf aan onze betalingsverplichtingen kunnen voldoen en het hoofd boven water kunnen houden.

Ik doe dan ook een persoonlijke oproep aan een ieder die tot op heden niet op onze verschillende mailtjes hebben gereageerd met het verzoek de contributiebetaling voor 2020 zo spoedig mogelijk te voldoen dan wel een betalingsregeling met ons te treffen. Het stoort me mateloos dat er wel dag in dag uit inzet wordt verwacht (geëist) van een kermisbond, haar bestuur en medewerkers maar dat een contributiefactuur van nog geen 500 euro gewoon voor driekwart jaar terzijde kan worden gelegd.

PRINSJESDAG
Op dinsdag 15 september was het Prinsjesdag. Op deze derde dinsdag in september begon het nieuwe werkjaar van de regering. En bood minister Hoekstra van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. Corona heeft ook gevolgen voor de Miljoenennota. De regering dacht dat er dit jaar geld over zou blijven en dat de economie zou groeien, maar het is anders gegaan dan verwacht. De economie is gekrompen en we moeten extra geld lenen om de economie te stimuleren.

Koning Willem Alexander sprak daarover in de troonrede: “De regering maakt in deze onzekere tijd niet de keuze te bezuinigen, maar juist te investeren in baanbehoud, goede publieke voorzieningen en een sterkere economische structuur en een schoner land nu en straks. Op die pijlers rusten de plannen van de regering voor het komende jaar”.

Veranderingen die je merkt in je portemonnee

 • Het lage vennootschapsbelastingtarief wordt verlaagd van 16,5% naar 15%. Bovendien gaan meer MKB-bedrijven dit lagere tarief in de komende jaren betalen. Het lage tarief zal vanaf 2021 gelden voor winsten tot €245.000 in plaats van €200.000. Deze grens wordt in 2022 verder verhoogd naar €395.000.
 • De verhoging van de arbeidskorting wordt een jaar naar voren gehaald zodat werken komend jaar meer gaat lonen. Dit komt bovenop een al eerder geplande verhoging voor 2021 waardoor zowel werknemers als zelfstandigen hiervan profiteren. Daarnaast wordt ook de algemene heffingskorting met een extra € 22 verhoogd, boven de al geplande € 60.
 • De aangekondigde verlaging van het hoge tarief van de vennootschapsbelasting gaat niet door. Door dit tarief op 25% te houden creëert het kabinet financiële ruimte om de economie te versterken.
 • Vanaf 2021 stimuleert het kabinet bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de BIK (baan gerelateerde investeringskorting). Als bedrijven dan een investering doen krijgen ze een korting die ze kunnen verrekenen via de loonheffing.
 • Vanaf 2021 betalen spaarders en kleine beleggers met een vermogen tot €50.000 (of €100.000 met fiscaal partner) geen belasting meer over dat vermogen. Het tarief van de belasting gaat echter wel iets omhoog, van 30% naar 31%. Hierdoor daalt het aantal kleine spaarders en beleggers dat box 3-belasting betaalt met bijna 1 miljoen mensen. Het gevolg hiervan is dat iedereen met spaargeld of belegd vermogen tot €220.000 (of €440.000 met fiscaal partner) daarover minder belasting gaat betalen.
 • De zelfstandigenaftrek wordt verder verlaagd. Het kabinet compenseert dit, zodat de meeste zelfstandigen er volgend jaar nog steeds op vooruit gaan.

Investeringen vanuit het kabinet

 • Oprichting Nationaal Groeifonds: €20 miljard voor de komende 5 jaar.
 • Voor woningbouw: €295 miljoen in 2021.
 • Om werken in de zorg aantrekkelijker te maken: elk jaar €30 miljoen extra naar de zorg.
 • De justitiële en asielketen: €356 miljoen elk jaar om meer zaken te kunnen behandelen.
 • Aanvullend sociaal pakket: €1,4 miljard voor o.a. een goede begeleiding van werk(loosheid) naar werk, bij- en omscholing, de aanpak van jeugdwerkloosheid en de bestrijding van armoede en schulden.

Voor nu; blijf gezond. Zorg goed voor elkaar. Zodat we hopelijk volgend jaar samen het kermisfeest op een normale wijze weer mogen brengen door heel Nederland.

Hartelijke groet,
BOVAK – Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers, voorzitter