2020ZO KAN HET NIET LANGER

Beste collega’s, belanghebbenden & kermisliefhebbers,

De schrale hoop dat onze bedrijfstak vanaf 1 juli j. weer kon opstarten – nadat het kabinet vlak voor hun zomerreces het vergunnen van kermissen door burgemeesters weer mogelijk maakte – blijkt ruim 6 weken later (periode dat normaliter een vergunning moet doorlopen) een complete desillusie.

In deze periode worden, in een normale situatie, per weekend ca. 60 á 70 kermissen in ons land georganiseerd. Momenteel blijft daar nog geen 20% van over. Om samen met een gemeente (burgemeester) en veiligheidsregio te komen tot een aangepaste situatie die corona-proof is blijkt continu te stuiten op een scala aan belemmeringen en bezwaren veelal gebaseerd op onderbuikgevoelens. De noodzakelijke RIVM maatregelen kosten daarnaast ook nog eens veel extra geld waardoor het voor vele organisatoren niet meer rendabel is om de kermis door te laten gaan.

Ook de gecreëerde angstcultuur onder verschillende bestuurders en daarmee hun grote terughoudendheid is een niet te overwinnen obstakel. Neem daarbij de plaatselijke horeca die hun extra verworven vierkante meters terras (openbare ruimte) niet meer af willen geven en de kermis is op voorhand al genoodzaakt om verbannen te worden naar een afgelegen locatie aan de rand van een stad of dorp.

De kermissen die uiteindelijk wel door mogen gaan worden naast de RIVM maatregelen (garanderen doorstroming en 1½ meter social distance) geconfronteerd met een veelvoud en willekeur aan extra voorschriften (alleen een kinderkermis is mogelijk, autoscooters – zelfs de break dance – worden geweerd, registreren van persoonsgegevens bezoekers, bouwhekken óp het kermisterrein, vervroegde sluitingstijden, etc.).

Terwijl premier Rutte richting de horeca met dreigende taal spreekt over een mogelijk vervroegde sluiting moeten de kermissen landelijk nagenoeg allemaal eerder sluiten. En waarom? Zelfs op afgelegen terreinen, waar horeca en kermis geen deelgebruiker van de openbare ruimte zijn (alcoholgebruik en naleving van de RIVM-maatregelen gaan bij jongeren slecht samen) moet de kermis vroeg sluiten terwijl het kermisbezoek tijdens de afgelopen warme weken pas ’s avonds echt op gang kwam.

Samenvattend moeten we helaas concluderen dat de theorie van politiek Den Haag en de praktijk in het land totaal niet overeenkomen. De onzekerheid en frustratie onder de kermisondernemers en hun gezinnen is na 1 juli jl. alleen maar groter geworden. We zijn in ‘strijd’ met elkaar en met 355 burgemeesters en 26 veiligheidsregio’s. Relaties die ons in een normaal seizoen, met meer dan 1.400 kermissen, dierbaar en heilig zijn staan nu zwaar onder druk door een willekeur aan argumenten om de jaarlijkse kermis uiteindelijk af te wijzen. We zijn ondertussen aan de goden overgeleverd!

In de afgelopen 6 á 7 weken is overduidelijk gebleken dat nagenoeg niemand de verantwoordelijkheid durft te nemen voor het organiseren van een kermis in corona-tijd met de verplichting tot het naleven van de RIVM-maatregelen. Gemeenten komen in de knoei met hun dubbele petten (vergunningaanvrager, vergunningverlener & handhaver). Stichtingen en verenigingen (vrijwilligerswerk) komen in de knoei met hun hoofdelijke aansprakelijkheid en het opdrogen van hun sponsor- & pachtbijdragen waardoor extra kosten, vanwege de te nemen maatregelen, niet verantwoord zijn voor het bestaansrecht op de lange termijn. Hierdoor zijn het momenteel met name enkele organisatoren en kermisexploitanten die het wel aandurven en met nieuwe (corona-proof) concepten een kermis weten te organiseren.

Richting het kermisseizoen van 2021 en met de verpachtingen voor volgend jaar in het vooruitzicht is het belangrijk om nu al rekening te houden met een situatie waarin we nog niet op een ‘normale’ manier kermissen kunnen organiseren. We kunnen het ons als branche niet nog een jaar veroorloven – en bovendien is het onacceptabel – dat we volgend jaar om dezelfde redenen nogmaals geannuleerd en verbannen worden.

Alle organisatoren: gemeenten, stichtingen, verenigingen, commerciële organisatoren en organiserende kermisexploitanten zullen zich met een werkbaar, corona-proof, kermisconcept moeten voorbereiden op de tijd die voor ons ligt. Het is een utopie om te denken dat we zeer binnenkort of wellicht zelfs volgend jaar nog niet weer kunnen terugvallen op de ons zo vertrouwde normale situatie van voorheen. Innoveren is nu een must om te overleven!

We zijn ondertussen verbannen van veel van onze traditionele kermisterreinen in centra (pleinen en straten), de verhoudingen met de plaatselijke horeca zijn verhard tot zelfs situaties waarbij de horeca hun kermisfeestje ‘gewoon’ mag vieren terwijl de kermis van hogerhand is verboden, een samensmelting van meerdere deelgebruikers van de openbare ruimte (winkeliers, bewoners, horeca, warenmarkt en kermis) is in de verschillende vergunning trajecten momenteel al onmogelijk gebleken en vraagt in onze sterk (en hopelijk tijdelijk) gewijzigde samenleving dus om nieuwe concepten.

Na onze grote kermis-demonstratie op het Malieveld zijn de beide bonden (namens de BOVAK: Hans van Tol & Atze Lubach, namens de NKB: Jan Boots & Frank Ockers) samen met de stuurgroep (Nicole Vermolen) in gesprek gegaan met Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland (ONL). Buiten het continue bilaterale contact met verschillende Kamerleden zijn er afgelopen dagen meerdere gesprekken geweest met MKB-woordvoerders van o.a. het CDA en de VVD.

Insteek en inzet is nog steeds een specifiek noodfonds voor de kermisbranche (cq. evenementenbranche, in samenspraak met de Alliantie van Evenementen Bouwers), maar ook een verlenging van de huidige steunmaatregelen (derde steunpakket) voor een langere periode (vanwege ons seizoen gerelateerde karakter minimaal tot en met april 2021). Onze gewenste aanvullingen op de huidige TVL-regeling (investeringen zijn niet meegenomen, bepaalde SBI-codes vallen in een veel lager vaste kosten percentage, ook de omzetcijfers van 2018 moeten bruikbaar zijn, hoe pakt een TVL-2 regeling voor ons uit in de wintermaanden als ons kermisbedrijf normaliter stil ligt) worden daarin zeker besproken.

Voor nu; blijf gezond. Zorg goed voor elkaar. Zodat we hopelijk volgend jaar samen het kermisfeest op een normale wijze weer mogen brengen door heel Nederland.

Hartelijke groet,
BOVAK – Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers, voorzitter