Een serieuze kermisondernemer is lid van de bond,  BOVAK

De Nationale Bond voor kermisbedrijfhouders BOVAK is dé belangenorganisatie voor kermisexploitanten in Nederland, al bijna 65 jaar! Waar kunnen wij u mee helpen. De BOVAK heeft door de jaren heen een uitgebreid netwerk opgebouwd. Het voordeel voor u, u hoeft niet zelf alle contacten te hebben en onderhouden. U wordt lid van de BOVAK en wij kunnen u helpen bij het vinden van de weg in het doolhof van regels.

logo bovak

 

Dit geldt uiteraard ook voor onze jonge exploitanten die zelfstandig met een zaak op reis zijn. Daarvoor heeft de BOVAK speciaal een jongeren lidmaatschap in het leven geroepen.

De spelregels:

  • GRATIS LIDMAATSCHAP IN 2016
  • in 2017 en 2018 bent u lid voor slechts € 205,– per jaar (half geld), exclusief de jaarlijks eindexering.
  • Ongeacht het instapmoment geldt bovenstaande reductie voor maximaal 2 jaar (of tot u 25 bent geworden)
  • Verplichting om aansluitend nog minimaal 2 jaar volledig lid te blijven van de BOVAK.
  • Vermelding als zelfstandig bedrijf (kermisexploitant) bij de KvK is noodzakelijk.
  • Inclusief alle rechten en plichten van een volwaardig lidmaatschap (met stemrecht!).
  • Morele verplichting tot het jaarlijks bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) in januari.
  • Ballotage als aspirant-lid vindt plaats door middel van publicatie in ons vakblad Dé Kermisgids.

toll collect

Een serieuze kermisondernemer is lid van de bond, BOVAK

Op de Duitse autosnelwegen geld een tolplicht voor binnen- en buitenlandse vrachtwagens vanaf 12 ton toegelaten totaalgewicht. Voertuigen resp. voertuigcombinaties die uitsluitend worden gebruikt voor kermisdoeleinden zijn in Duitsland niet tolplichtig.

Om onnodig oponthoud door controles onderweg te voorkomen en naheffingen te vermijden kunt u uw voertuigen laten registreren bij Toll Collect GmbH te Berlijn.
Formulieren hiervoor zijn te downloaden via www.tollcollect.de. Boven in de blak bij de vlaggetjes klikt u ‘more’ aan en vervolgens taalkeuze Nederlands. Daarna gaat u naar registreren, waarna u onder niet-tolplichtige voertuigen het formulier in de invulhulp (in het Nederlands) kunt downloaden.
LET OP!!
U dient het Duitstalige formulier in te vullen en ondertekend, tezamen met een kopie van uw kentekenbewijs, een uitreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel (waaruit blijkt dat u kermisexploitant bent) en een foto (bewijsmateriaal) worden op te sturen naar Toll Collect GmbH. Het adres vindt u op het formulier.

Een registratie geld voor maximaal 2 jaar. Ook moet er een bord “Schaustellerbetrieb” op uw vrachtwagen worden aangebracht. BOVAK leden kunnen voor formulieren (en voor meer informatie) terecht bij het BOVAK-secretariaat.