Persbericht 13 juli 2022

Kermiscultuur wordt bijgeschreven in Inventaris Immaterieel Erfgoed

De werkgroep Kermiserfgoed is dolblij met de mededeling van het Kenniscentrum Immaterieel
Erfgoed Nederland (KIEN) vandaag dat de Kermiscultuur wordt bijgeschreven in de Inventaris
Immaterieel Erfgoed Nederland.

“De kermiscultuur is een springlevende cultuur met een eeuwenoude geschiedenis en bijzondere
kenmerken en waarden”, aldus Karel Loeff, een van de werkgroepleden die zich heeft ingezet voor
de plaatsing op de Inventarislijst.

De kermiscultuur bestaat uit verschillende onderdelen. Zo is er de feitelijke kermis die begint met het
opbouwen en eindigt met het afbouwen van de kermis. Daarnaast is er het kermisleven van de
exploitanten, dat vooral een reizend leven is. En natuurlijk is er de kermisbeleving van het publiek dat
geniet van de kermissfeer en de verschillende attracties. Gedeelde tradities en plaatselijke tradities
liggen besloten in de kermiscultuur.

Het immaterieel erfgoed van de kermiscultuur wordt gedragen door meerdere gemeenschappen:
naast de kermisfamilies is dat het publiek dat in stad of dorp de kermis viert. De werkgroep hoopt dat
de bijschrijving bijdraagt aan het levend houden van de tradities zodat ze kunnen worden
doorgegeven aan volgende generaties. Onderdeel van de aanvraag is een zogenaamd borgingsplan,
waarin ook te ondernemen acties staan vermeld. De Stichting Kermiserfgoed zal de komende jaren
de kermisgemeenschappen begeleiden om de kermiscultuur ook echt levend immaterieel erfgoed te
laten blijven.

De werkgroep die de voordracht heeft voorbereid bestaat uit vertegenwoordigers van de
kermisbonden, organisatoren en kermisverwante organisaties, deskundigen en kermisexploitanten:

Hans Janssen, burgemeester gemeente Oisterwijk
Bernard van Welzenes, aalmoezenier van het Kermis- en circuspastoraat,
Nora Booij, Directeur Stichting Rijdende School
Fransina Sipkema, Vrouwenbond van Kermisexploitanten
Nicole Vermolen, Jan Vermolen, kermisexploitanten
Ineke Strouken, oud-directeur Kenniscentrum immaterieel Erfgoed en initiatiefneemster
Maliebaankermis
Karel Loeff, erfgoeddeskundige en directeur Bond Heemschut
Jan Boots, Nederlandse Kermisbond
Maurice Janvier, Bond van kermisbedrijfhouders BOVAK