Onder het kopje ‘nieuws’ vind u de laatste updates over covid-19

Beste collega’s,

Terwijl we ondertussen allemaal ervaren en ontdekken wat het betekent om met onze attracties thuis te staan en thuis te zijn, de hele tijd, met iedereen, begint bij velen ook het besef in te dalen dat deze rit misschien wel eens voorbij 6 april zou kunnen gaan. Het coronavirus is dan nog niet weg. We zijn nog niet immuun, en het maatschappelijke leven is dan zeker nog niet helemaal terug naar ‘normaal’. We zullen nog even door moeten bijten.

Niemand kan natuurlijk in een glazen bol kijken, maar één van de principes die we moeten hanteren in hoe we ons, met elkaar, door deze crisis heen loodsen is: “bereid je voor op het ergste en hoop dat het meevalt”. En daarmee zeggen we eigenlijk een heleboel. We hebben ons ondertussen georganiseerd in verschillende app-groepen om er voor te zorgen dat alle relevante informatie zo snel mogelijk alle exploitanten kan bereiken, wel of geen lid van een kermisbond. Er wordt hard gewerkt in deze teams om corona-crises gerelateerde zaken voor te blijven en in goede banen te leiden. Dank allen voor jullie inzet!

Waar nog aan gewerkt wordt:

 1. Met spoed komen tot een gezamenlijk overleg (afvaardiging beide kermisbonden met verschillende leden uit de Stuurgroep) om te komen tot een volledig onderbouwd bedrag welke wij bekend moeten maken en aanbieden aan de Tweede Kamer. Dit is ons inziens de enige professionele wijze om naar de politiek kenbaar te maken welke omzetderving (het totaal over de maanden maart, april + mei 2020) wij als gehele kermisbranche hebben geleden vanwege het volledig stilleggen door het coronavirus. Hiervoor zal een document worden opgesteld en worden verstuurd naar zowel leden van de beide bonden als ook naar exploitanten welke het werk van de bonden momenteel niet financieel ondersteunen. LET OP!! Deze MOET iedereen invullen om uiteindelijk een realistisch bedrag vast te stellen wat wij in Den Haag kunnen gaan aanbieden.
 2. Brief gemeentelijke en commerciële organisatoren ‘Gevolgen annuleringen kermissen vanwege coronavirus’.
 3. De volgende nieuwsbrief klaarmaken om de leden te informeren.
 4. Een email sturen naar dhr. Michiel Boots die verantwoordelijk is voor het schrijven van het noodpakket via een accountantsbureau uit naam van beide bonden dat wij niet als branche vermeld staan.

Bereikte punten en wat we nog willen bereiken:

 1. Contact opgenomen met onze zusterorganisatie om in het belang van alle kermisexploitanten als één naar buiten te treden.
 2. Brief uitgedaan aan de betrokken ministers, staatssecretarissen, nationale partijvoorzitters, burgemeesters (kermis) wethouders, raadsleden en veiligheidsregio’s
 3. Nauw contact onderhouden met onze buitenlandse collega’s zowel via een speciale ESU app als op persoonlijk niveau met de diverse voorzitters van de nationale bonden.
 4. Persbericht naar alle bekende nationale perscontacten. Daarin uitééngezet wat de gevolgen voor de kermisexploitanten zijn.
 5. Spoedvergadering via Skype met het voltallige BOVAK bestuur om lijnen uit te zetten voor de te volgen strategie.
 6. Informatie verzameld voor alle regelingen die er eventueel zijn die van belang zijn voor onze leden.
 7. Een brief uitgedaan naar het ministerie van Economische zaken.
 8. Twee nieuwsbrieven met informatie voor onze leden uit gedaan.
 9. Een voorbeeldbrief BBZ opgesteld inzake het aanvragen van een uitkering (meegestuurd met de nieuwsbrief).
 10. Contact opgenomen met de ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen).
 11. Televisie interview verzorgd samen met Frank Ockers (NKB), bij WNL
 12. Radio interview verzorgd bij Omrop Fryslân
 13. Radio en tv interview Omroep Flevoland woensdag 18 mrt. 16.10 uur
 14. Contact opgenomen met diverse gemeenten i.v.m. vooruitbetaalde pacht
 15. Contact opgenomen met TÜV en NVWA over de keuringen van attracties.
 16. Contact opgenomen met banken en verzekeringsmaatschappijen betreffende het versoepelen van leenvoorwaarden.
 17. In overleg geweest met o.a. Sharon Gesthuizen en Jos van Rey.
 18. Griffier en alle sprekers van het kamerdebat van 18 maart betreffende het coronavirus persoonlijk aangeschreven dat de kermisbranche niet eens genoemd wordt omtrent de maatregel “noodloket”.

Hartelijke groet,

Jan Boots
Directeur Nederlandse Kermisbond NKB

Atze J. Lubach-Koers
Voorzitter Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders BOVAK
Vice-president Europese Kermisbond ESU/UFE