JAAROVERZICHT 2019

Beste collega’s, belanghebbenden & kermisliefhebbers,
Welkom in 2020! Het jaar 2019 zit er definitief op en het nieuwe jaar is ondertussen alweer bijna 2 weken oud. Allereerst de beste wensen voor dit nieuwe jaar, voor u en uw dierbaren. Proost op een gezond en zorgeloos jaar vol geluk en kermisplezier. Samen bouwen aan een goed en succesvol nieuw jaar!

Zonder de illusie te hebben volledig te kunnen zijn neem ik u, ter afsluiting van 2019, nog even mee door het afgelopen kermisjaar. Met enkele hoogte- en dieptepunten, alsmede opvallende ontwikkelingen en werkzaamheden welke binnen de BOVAK de nodige inzet en tijd vroegen.

Januari
In januari werd de BOVAK geconfronteerd met een langdurige afwezigheid van één van onze vaste medewerksters. Uiteindelijk zou haar burn-out tot in september bepalend zijn voor haar inzet en daardoor ook de nodige extra werkzaamheden vragen van onze overige collega’s.

Februari
Voor het eerst wordt onze Algemene Leden Vergadering in februari gehouden. Enerzijds noodgedwongen omdat vanwege langdurige ziekte de voorbereidingen gedaan moet worden door onervaren collega’s maar anderzijds ook omdat we vanaf 2019 ons verenigingsjaar synchroon laten lopen met het kalenderjaar. Daarnaast is 2019 het eerste jaar dat de BOVAK BTW-plichtig is en hebben we er voor gekozen om onze financiële administratie en facturatie door een externe partij te laten verzorgen. Mede hierdoor komen de contributiefacturen pas in de loop van februari en worden ze voor het eerst niet meer per post maar per mail verstuurd. Tijdens de ALV nemen we afscheid van de bestuursleden Corry Sipkema en Ida Oostenenk-Maas. Jeffrey Dauphin (Weert) en Jan Vermolen (Den Haag) nemen hun plaatsen in.

Maart
Het gehele jaar vinden er vele besprekingen plaats met onder andere de gemeenten Deventer, Apeldoorn en Rotterdam vanwege de huisvesting van kermisexploitanten binnen hun eigen woonplaats en het voorzien in voldoende groei aan woon/werk-kavels voor de jonge generatie. Na verschillende interne en externe behoefteonderzoeken blijkt dat er een nadrukkelijk tekort is voor zowel de woonwagenbewoners als ook de kermisexploitanten en de betreffende gemeenten hier de komende jaren op moeten investeren. De ontwikkelingen in met name Apeldoorn en Rotterdam zijn zeer hoopgevend nu ook de plaatselijke politiek open staat voor onze problematiek. Wordt vervolgd.

April
Tijdens de grote Koningskermis op het Malieveld werd duidelijk dat de gemeente Den Haag met hun nieuwe evenementenbeleid de najaarskermis vanaf september 2020 niet meer zal toestaan op dit manifestatieterrein. Momenteel is Het Buro, het Centraal Evenementenbureau en enkele exploitanten (BOVAK-bestuurders) bezig met een vervangende locatie. Voor de traditionele LUNATO-kermis op het Cambuurplein in Leeuwarden belanden we vlak voor het openingsmoment voor de rechter vanwege een kortgeding welke is aangespannen door de omliggende winkeliersvereniging tegen de Gemeente Leeuwarden. De kermis gaat uiteindelijk door, de gemeente krijgt wederom een tik op hun vingers over hun handelswijze en met ingang van 2020 zal de kermis waarschijnlijk niet meer op het Cambuurplein plaatsvinden maar op het naastgelegen sportcomplex van de voetbalvereniging.

Mei
Tijdens de kermissen van onder andere Purmerend en later in het jaar Zwolle wordt (weer) volop gebruik gemaakt van ‘groene stroom’. In Purmerend wordt voor het eerst de grote oplaadbare batterij van Ecovolt (TU Delft) ingezet voor de stroomvoorzieningen van enkele kermisattracties. Duurzaamheid wordt een steeds belangrijkere issue binnen onze bedrijfstak. De plaatselijke politiek zet, mede dankzij hun kiezers, steeds hoger in bij het opstellen van hun beleid hieromtrent. De kermis moet hier op voorbereid zijn, antwoorden klaar hebben en alternatieven paraat hebben ter vervanging van bijvoorbeeld diesel aggregaten in historische binnensteden.

Juni
Tijdens de Zomerkermis van Deventer opent de Stichting Rijdende School nabij de salonwagenlocatie aan de Roland Holstlaan hun voorlopig laatste grote schooltrailer. Voorzien van de laatste moderne snufjes op het gebied van mobiel onderwijs en na een lange tijd van interne afbouw te Geldermalsen wordt hij in het bijzijn van vele kermiskinderen en ouders officieel in gebruik genomen. Nu de vraag naar onderwijs onder de reizende beroepsbevolking steeds meer ‘versnippert’ zal de Stichting voor de komende jaren voornamelijk inzetten op kleinere mobiele units welke door de leerkracht zelf bestuurd kunnen worden.
Juli t/m december 2019 in het volgende voorwoord

Familieberichten
Helaas waren er in de afgelopen twee weken ook weer enkele sterfgevallen te betreuren. Op zondag 29 december jl. overleed op 40-jarige leeftijd mevrouw Louisa Stuij in haar woonplaats Amsterdam (partner van Jeroen Welman en moeder van Joey). Na enkele hersenbloedingen tijdens de afgelopen Kerstdagen gevolgd door een zware operatie was haar kwaliteit van leven binnen slechts enkele dagen volledig weggeslagen. Met als trieste gevolg dat vader, zoon en naaste familie nu voor altijd zonder haar verder moeten. Diep triest, veel te jong, niet te bevatten, zo oneerlijk! Op zondagmiddag 5 en maandagochtend 6 januari jl. heeft de kermiswereld massaal afscheid van haar genomen en Louisa de laatste eer bewezen.

Op zondag 5 januari overleed in de vroege ochtend op 73-jarige leeftijd de heer Theo van der Salm afkomstig uit het Limburgse Reuver. Hij leed al verschillende jaren aan dementie en was daardoor de laatste twee jaar woonachtig in een verzorgingshuis. Op donderdagavond 9 en vrijdagmiddag 10 januari jl. hebben vele belangstellenden op gepaste wijze afscheid van deze voormalige autoscooter-exploitant genomen. Hierbij wil ik mijn oprechte deelneming overbrengen aan alle dierbaren en de wederzijdse families. Allen veel sterkte en kracht toegewenst voor de komende tijd.

Op de namiddag van Oudejaarsdag, dinsdag 31 december jl., sloten alle gebakkramen hun klep. De meeste definitief na enkele intensieve maanden oliebollenbakken en sloten daarmee een hele positieve oliebollenperiode af. Na zondag 5 januari jl. viel voor alle winterevenementen en kerstcircussen ook het doek voor het seizoen 2019-2020. Al met al kunnen we zowel nationaal als internationaal terugkijken op een zeer succesvolle exploitatieperiode zonder noemenswaardige incidenten (los van het dodelijke ongeval met een personeelslid op een familie-achtbaan op een winterkermis in Berlijn). Momenteel rollen de laatste transporten Nederland weer binnen, kan de grote schoonmaak beginnen evenals het jaarlijkse onderhoud. Tijd voor alle verpachtingen, genieten van wat vrije tijd of een welverdiende vakantie………

Hartelijke groet,
BOVAK – Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers, voorzitter